Regionale samenwerking primair onderwijs

Het lerarentekort in het primair onderwijs is een groeiend probleem. Samenwerking in de regio biedt de grootste kans om het lerarentekort aan te pakken. De onderwijsarbeidsmarkt wordt namelijk sterk regionaal bepaald. Met de subsidieregeling Regionale aanpak personeelstekort stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen het lerarentekort gezamenlijk aan te pakken.

Aanvragen primair onderwijs

In een po-subsidieaanvraag zijn ten minste enkele po-schoolbesturen en één lerarenopleiding vertegenwoordigd. Ook is het mogelijk om de samenwerking aan te gaan met meerdere lerarenopleidingen, het mbo en schoolbesturen uit het voortgezet onderwijs. Daarnaast worden soms nog andere partijen aangehaakt als samenwerkingspartner, zoals gemeentes en het UWV.

De subsidieaanvragen in het primair onderwijs zijn gelinkt aan de zes actielijnen van het landelijke plan van aanpak.

Wilt u namens uw bestuur een subsidie aanvragen? Kijk op de website van DUS-i, de uitvoeringsorganisatie voor onderwijssubsidies van het Rijk, voor meer informatie over de aanvraagprocedure en -criteria. Lees meer over de regeling en veelgestelde vragen.

In een factsheet van het Arbeidsmarktplatform PO, het expertisecentrum voor de arbeidsmarkt in het primair onderwijs, staat onder meer aan welke regio’s in 2019 subsidieaanvragen zijn toegekend en waarvoor de aanvragers die subsidie willen gebruiken. 

Bekijk ter inspiratie ook de bestaande projecten en samenwerkingsinitiatieven in de regio’s.

Regioadviseurs Arbeidsmarktplatform PO

Ervaart uw school ook de consequenties van het lerarentekort en bent u geïnteresseerd in regionale samenwerking? Neem dan contact op met de regioadviseurs of het servicecenter van Arbeidsmarktplatform PO. Het Arbeidsmarktplatform PO kan u in contact brengen met scholen die u al zijn voorgegaan.

Het servicecenter van het Arbeidsmarktplatform PO is bereikbaar via info@arbeidsmarktplatformpo.nl of bel 070-376 57 70.