Noordoost-Brabant Condor

De regio Noordoost Brabant Condor heeft met behulp van de RAL grote stappen gezet in de regionale samenwerking. De RAP vormt een mogelijkheid voor het verder doorontwikkelen en borgen van verworvenheden uit de RAL-subsidie. De regio Noordoost Brabant Condor heeft 5 acties geformuleerd: versterken van de samenwerking, aanbieden van een loketfunctie, intensiveren van de begeleiding van vervangers in vaste dienst, oproepkrachten en starters, versterken en verbeteren van de selectieprocedure van zij-instromers en het ontwikkelen van leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Regionaal loket
2. Werving zij-instroom inclusief kennismakingsstage 
Begeleiden zij-instromers 1. Evaluatie werving- selectie en begeleiding zij-instroom
2. Begeleiding zij-instroom
Behoud leraren 1. Leeftijdsbewust personeelsbeleid incl. toepassing instrumenten en scholing
2. Scholing/coaching van schoolleiders begeleidingsgesprekken
3. Intensiveren begeleiding vervangers, oproepkrachten en starters
4. Uitwisselen good practice aangesloten besturen
Overig 1. Versterken samenwerking regio

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Berg en Dal; Bergen; Bergen; Beuningen; Druten; Gennep; Heumen; Mook en Middelaar; West Maas en Waal; Wijchen
Percentage schoolbesturen 54%
Percentage FTE 72%
Penvoerder Stichting Primair Ondwerwijs Condor
Projectleider G.M. Breij
Contactgegevens E-mail stafmedewerker@spocondor.nl
Tel. +31(0) 310243737
Functie stafmedewerker

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 40814 STG. PRIMAIR ONDERWIJS CONDOR, stg. kath./prot.-chr. onderw.
PO 42486 Stichting Primair Onderwijs Groesbeek
PO 37663 Stichting Lijn 83 primair onderwijs
PO 38001 Samenwerkingsstichting Kans & Kleur
PO 41430 Stichting Groeisaam
PO 41443 Stichting Invitare Openbaar Onderwijs
PO 43487 Stichting Oeverwal
LO 72243 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen