Delft e.o.

In de aanpak van de regio Delft e.o. staan drie actielijnen centraal: stimuleren van innovatie, strategische personeelsplanning, verhogen van de in-, door- en uitstroom lerarenopleiding.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Werving en selectie
2. Informatiebijeenkomsten
3. Minor voor studenten anders dan Pabo
4. Opleiden onderwijsprofessionals
Begeleiden zij-instromers
Behoud leraren 1. Kwartiermaker zal inventariseren wat er wordt gedaan en delen
Activeren stille reserve
Beloning en carrièreperspectief
Anders organiseren en innovatieve ideeën 1. Aanstellen van kwartiermaker
2. Enquête onder schoolbesturen en schooldirecties
3. Organisatie werksessie anders organiseren voor bestuurders/schooldirecties/HR-adviseurs
4. Informatiebijeenkomsten i.s.m. (hoge)scholen
5. Ontwikkeling en opleiden docenten voor Doedagen
Regionaal loket/mobiliteitscentrum 1. Loket Pool West
SPP/SHRM 1. SPP per school of schoolbestuur
Overig 1. Monitoren en kwaliteitsbewaking

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Delft; Lansingerland; Pijnacker; Nootdorp; Rijswijk; 
Percentage schoolbesturen 45%
Percentage FTE 80%
Penvoerder Laurentius Stichting
Projectleider K.C.A. Mol
Contactgegevens E-mail

kassandra@poolwest.nl

Tel. +31(0) 681691065
Functie coordinator Pool West / projectleider regionale subsidie aanvraag

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 40928 Laurentius Stichting voor Kathol. Primair Onderwijs
PO 41441 Stichting Librijn openbaar onderwijs
PO 83228 Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.
PO 41487 Spectrum-SPCO
PO 78782 Octant, stichting voor christelijk basisonderwijs
PO 75531 Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker
PO 42679 Stichting Kronenburgh
PO 20281 Stichting Lucas Onderwijs
PO 70176 Stichting Christel. Onderwijs Haaglanden
PO 41488 Scholengroep Holland
LO 27PZ Hogeschool INHOLLAND
LO 30VP Hogeschool Thomas More