Liemers, Rheden, Achterhoek en Haaksbergen

De regio werkt samen om het huidige en het te verwachten personeelstekort in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs te lijf te gaan. De doelstelling hierbij is om zoveel mogelijk te kunnen blijven voorzien in kwalitatief onderwijs. In de regio wordt al langer gewerkt aan activiteiten die gericht zijn op het oplossen van het personeelstekort. De deelnemende besturen hebben de ambitie om als besturen en scholen in de regio en gezamenlijk met de pabo’s, de handen in een te slaan en het reeds bestaande en oplopende personeelstekort terug te dringen.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Landingspagina en loket inrichten met de verschillende routes naar leraarschap
2. Zij-instroom stimuleren, werven en organiseren
3. Opleiden / doorstroom leraren voor sbo, so en vso
Behoud leraren 1. Werkgroep terugdringen verzuim
2. Werkgroep behoud van personeel
Activeren stille reserve 1. Werving herstarters
2. Alumni bestanden pabo ontsluiten
 Anders organiseren en innovatieve ideeën 1. Ander organiseren van het onderwijs door organiseren inspiratiebijeenkomst, voorbeelden delen op kennisbank
2. Ontwikkelen regionale aanpak anders organiseren
Regionaal loket/mobiliteitscentrum 1. Centrale vacaturesite voor de regio
2. Recruiterfunctie invullen voor de regio
3. Regionale kweekvijver schoolleiders
4. Versterking Loopbaancentrum Oost-Nederland voor de regio
5. Onderzoek en voorbereiding implementatie RTC/LBC voor gehele regio
SPP/SHRM 1. Meerjaren personeelsanalyse regio
2. SPP door o.a. voorlichtingsbijeenkomst, Regiotool Arbeidsmarktplatform implementeren, SPP-themabijeenkomst voor P&O-kennisgroep

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Aalten; Berkelland; Bronckhorst; Doesburg; Doetinchem; Duiven; Haaksbergen; Lingewaard; Montferland; Oost Gelre; Oude IJsselstreek; Overbetuwe; Rheden; Roosendaal; Westervoort; Winterswijk; Zevenaar; 
Percentage schoolbesturen 73%
Percentage FTE 80%
Penvoerder Gelderveste
Projectleider G.B.N. Couprie
Contactgegevens E-mail

gcouprie@gmail.com

Tel. +31(0) 622201173
Functie Projectleider regionaal personeelstekort

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 24844 Stichting VCO Oost Nederland
PO 25351 Stichting Keender
PO 30824 Stg. Algemeen Basisonderwijs Rijnwaarden
PO 30847 Stg. Montessori-/Tradit. B.O. Doesburg/Ellecom
PO 33957 Hallsche Schoolvereniging
PO 36349 er. Prot. Christ. Onderwijs Wilhelminascholen Doetinchem
PO 38235 Sticht. schoolbestuur Laetare Schoolbestuur voor R.K.O.
PO 40631 Stichting De Onderwijsspecialisten
PO 40804 Ver.v.Interc.BAO PC/RK Vierakker Wichmond
PO 40843 Ver. Prot. Chr. Basisonderwijs in de Gemeente Rheden
PO 40901 Stichting SBO de Schilderspoort
PO 41011 Stg. Scholengroep GelderVeste, voor christelijk basisonderw.
PO 41013 Stichting ATOS
PO 41154 Stichting CPOV e.o.
PO 41371 Stichting Ijsselgraaf Spelenderwijs
PO 41413 Stichting Oponoa
PO 41440 SgOMB
PO 41463 Stichting De Korenburg
PO 41494 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk
PO 41501 Reflexis Openbaar Basisonderwijs
PO 41530 Wonderwijs
PO 41563 Katholieke Stichting voor Basisonderwijs Silvolde
PO 41617 Stichting Scholengroep Veluwezoom
PO 41787 Stichting Accent
PO 41827 Stichting Scholen met de bijbel in de Betuwe
PO 42148 Stichting Innerwaard
PO 42330 Stichting Kindergemeenschap Albert Schweitzer
PO 42616 Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland
PO 46724 Stichting LIMA voor K.P.O. in Oost Gelre
PO 47659 Stichting Kathol. Basisonderwijs Borculo
PO 50129 Stichting Essentius
PO 50844 Stichting Primair Onderwijs Achterhoek
PO 53406 Stichting Katholiek Onderwijs St. Willibordus
PO 60686 Stichting Samenwerkingsschool Kranenburg e.o.
PO 70644 R.K. Onderwijsstichting Glesbeek-Lathum
PO 71956 Stg Voorschools en Primair Ond. De Linge
PO 76910 Stichting Interconfessioneel Onderwijs te Bredevoort
PO 77235 LiemersNovum
PO 82786 Stichting Interconfessionele Samenwerkingsschool Meddo
PO 83189 Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland
PO 41460 Stichting Trivium
LO 34808 Hogeschool Iselinge