Liemers, Rheden, Achterhoek, Haaksbergen

De regio werkt samen om het huidige en het te verwachten personeelstekort in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs te lijf te gaan. De doelstelling hierbij is om zoveel mogelijk te kunnen blijven voorzien in kwalitatief onderwijs. In de regio wordt al langer gewerkt aan activiteiten die gericht zijn op het oplossen van het personeelstekort.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Regionaal loket
2. Loopbaan en vacaturesite
3. Opleiden/doorstroom van leraren voor het speciaal onderwijs (sbo, so en vso)
4. Inrichtten fase 0 voor carrière-switchers
5. Opleiden van leraren uitwerken en stroomlijnen met pabo's inclusief werven en organiseren
6. Inzet en vormgeving (imago)campagne
7. Recruiterfunctie regio
Behoud leraren 1. Werkgroep terugdringen verzuim
2. Werkgroep behoud van personeel
Activeren stille reserve 1. Werving herstarters (UWV, Participatiefonds, ABP)
2. Alumni bestanden pabo ontsluiten
Stimuleren innovatie 1. Kennisdeling
2. Inspiratiebijeenkomsten
Overig 1. Meerjaren personeelsanalyse regio
2. Onderzoeken of verhogen uren aantrekkelijker kan worden gemaakt
3. Verbeteren aantrekkelijk werkgeverschap

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Aalten; Berkelland; Bronckhorst; Doesburg; Doetinchem; Duiven; Haaksbergen; Montferland; Oost Gelre; Oude IJsselstreek; Rheden; Roosendaal; Westervoort; Winterswijk; Zevenaar
Percentage schoolbesturen 72%
Percentage FTE 75%
Penvoerder Gelderveste
Projectleider G.B.N. Couprie
Contactgegevens E-mail gcouprie@gmail.com
Tel. +31(0) 622201173
Functie Projectleider regionaal personeelstekort

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 76910 Stichting Interconfessioneel Onderwijs te Bredevoort
PO 33957 Hallsche Schoolvereniging
PO 38235 Sticht. schoolbestuur Laetare Schoolbestuur voor R.K.O.
PO 46724 Stichting LIMA voor K.P.O. in Oost Gelre
PO 41501 Reflexis Openbaar Basisonderwijs
PO 70644 R.K. Onderwijsstichting Giesbeek-Lathum
PO 40901 Stichting SBO de Schilderspoort
PO 60686 Stichting Samenwerkingsschool Kranenburg en omstreken
PO 41617 Stichting Scholengroep Veluwezoom
PO 41494 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk
PO 40808 Ver.v.Interc.BAO PC/RK Vierakker Wichmond
PO 50844 Stichting Primair Onderwijs Achterhoek
PO 25351 Stichting Keender
PO 30824 Stg. Algemeen Basisonderwijs Rijnwaarden
PO 42330 Stichting Kindergemeenschap Albert Schweitzer
PO 41463 Stichting De Korenburg
PO 41371 Stichting IJsselgraaf
PO 30847 Stg. Montessori-/Tradit. B.O. Doesburg/Ellecom
PO 41011 Stg. Scholengroep GelderVeste, voor christelijk basisonderw.
PO 42148 Stichting Innerwaard
PO 42616 Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland
PO 77235 LiemersNovum
PO 82786 Stichting Interconfessionele Samenwerkingsschool Meddo
PO 50129 Stichting Essentius
PO 41563 Katholieke Stichting voor Basisonderwijs Silvolde
PO 41787 Stichting Accent
PO 47659 Stichting Kathol. Basisonderwijs Borculo
PO 24844 Stichting VCO Oost Nederland
PO 31969 Het Timpaan/Stg. RK/Prot.-Chr. Basisonderw. Wehl & Nieuw-Weh
PO 36349 Ver. Prot. Christ. Onderwijs Wilhelminascholen Doetinchem
PO 40843 Ver. Prot. Chr. Basisonderwijs in de Gemeente Rheden
PO 83189 Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland
PO 40631 Stichting De Onderwijsspecialisten
LO 34808 Hogeschool Iselinge