Noord-Holland Noord

Door de eerder verstrekte subsidie kon de regio goede stappen zetten om gezamenlijk het personeelstekort, het behouden van medewerkers en het opleiden van huidig en aanstormend talent in regio Noord-Holland Noord, aan te pakken volgens een vooropgesteld Plan van Aanpak. Na bijna twee jaar zijn nog niet alle gezamenlijk gestelde doelen bereikt. De regio bouwt dus voort op de plannen om medewerkers te behouden en huidig en aanstormend talent op te leiden om zo het lerarentekort aan te pakken. Noord-Holland Noord doet dit door onder andere strategische personeelsplanning, anders organiseren en Samen Opleiden aan de plan van aanpak toe te voegen.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Werving, begeleiding, vergoeding, tegemoetkoming en bekostiging zij-instroom
2. Verkorte deeltijdstudenten
3. Onderwijsassistent opleiden naar leraar/leraar ondersteuner
4. Samen opleiden
5. Ontwikkelen en deelnemen aan scholingsactiviteiten t.a.v. Samen opleiden
Begeleiden zij-instromers 1. Begeleiding (voortraject) zij-instroom op maat
Behoud leraren 1. Behoud eigen personeel, waaronder begeleiding startende leerkrachten
2. Ontwikkelen van draaiboek Professionele Leergemeenschappen
Activeren stille reserve 1. Herintreders, waaronder enthousiasmeren en stimuleren
Anders organiseren en innovatieve ideeën 1. Anders organiseren
Regionaal loket/mobiliteitscentrum 1. Informatieloket
SPP/SHRM 1. SPP (op regionaal niveau)
Overig 1. Projectmanagement

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Drechterland; Enkhuizen; Den Helder; Hollands Kroon; Hoorn; Koggenland; Medemblik; Opmeer; Stede Broec; Texel; 
Percentage schoolbesturen 50%
Percentage  FTE 72%
Penvoerder Stichting Kopwerk
Projectleider H. Hubbelmeijer
Contactgegevens E-mail h.hubbelmeijer@kopwerk.nl
Tel. +31(0) 227543553
Functie Projectleider

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 13662 Stichting Openbaar Onderwijs Present
PO 28563 Stichting Katholiek Onderwijs De Streek
PO 31657 Stg. Penta, St. RK, Prot. Chr. & Interconfessioneel Onderwijs
PO 40363 Stg. Alg. Bijzonder Onderwijs Hoorn
PO 40558 Stichting Montessorischool Enkhuizen
PO 41421 ALLURE, Stichting openbaar primair onderwijs
PO 41772 St. Talent, Openb. Bas.onderw. Hoorn
PO 41841 Stichting Schooltij
PO 42635 Stichting Trigoon
PO 42755 Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs West-Friesland
PO 75375 Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland
PO 79874 Stichting Kopwerk
LO 34808 Hogeschool INHOLLAND
LO 30327 Hogeschool IPABO Amsterdam Alkmaar