Zwolle e.o.

In de aanpak van de regio Zwolle staan zeven actielijnen centraal:

  • samenwerken in de regio
  • strategisch HR en arbeidsmarkt
  • loketfunctie
  • samenwerven
  • toegerust in de klas en op school
  • onderwijs van de toekomst
  • onderzoek

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Regionaal loket
2. Oriëntatieprogramma's
3. LOB-programma, tutoringsprogramma, pre-leraarschap
4. Weving- en voorlichtingsactiviteiten
5. Vormgeven infrastructuur geïnteresseerden onderwijs (oa instroommakelaars)
6. Inzet en vormgeving (imago)campagne
Behoud leraren 1. Begeleiding inductiefase
2. Scholing starterscoaches
3. Inductiebudget
Verbeteren beloning- en carrièreperspectief 1. Strategisch HR en arbeidsmarkt 
Stimuleren innovatie 1. Kennisdeling
2. Opzetten proeftuinen
3. Hybride professionals 
Overig 1. Versterken samenwerking regio
2. Onderzoek effectiviteit interventies
3. Onderzoek behoeftepeiling en ontwikkelkansen

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Hattem, Heerde, Zwolle 
Percentage schoolbesturen 67%
Percentage FTE 89%
Penvoerder Stichting Katholieke Opleiding tot Leraren in het Basisonderwijs
Projectleider I.Lammerse
Contactgegevens E-mail i.lammerse@kpz.nl
Tel. +31(0) 384217425
Functie Voorzitter CvB Katholieke Pabo Zwolle

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 40888 Stichting Catent
PO 40934 Vivente, Stichting voor Christel. Prim. Onderwijs
PO 41345 Stichting Proo Noord-Veluwe
PO 41473 Stichting Cambium
PO 41626 Stichting Jenapleinschool
PO 41632 Florion Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs
PO 42623 Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio
PO 92626 'Nederlandse Hervormde Schoolvereniging'
PO 92639 Ver. tot Stg. en Inst.houding van Scholen met de Bijbel
PO 96240 Stg. Orthopedagogisch Centrum De Ambelt
LO 30205 Stichting Hogeschool Viaa
LO 42609 Christelijke Hogeschool Windesheim