Zwolle e.o.

In de aanpak van de regio Zwolle staan zeven actielijnen centraal: transitie naar een structurele regio-aanpak, strategisch HR en arbeidsmarkt, loketfunctie, samen werven, toegerust in de klas en op school, onderwijs van de toekomst, en onderzoek.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Inzet instroommakelaar
2. Ontwikkelen campagnemiddelen loketfunctie en imago van beroep
3. Verder vormgeven infrastructuur rondom geïnteresseerden in onderwijs
4. Werving- en voorlichtingsbijeenkomsten
5. Oriëntatieprogramma's
6. LOB-programma/tutoringprogramma
7. Vroege werving van vo-scholieren en mbo-studenten
Behoud leraren 1. Uitvoering programma voor herintreders
2. Scholing van starterscoaches
3. Begeleiding starters besturen
4. Vervolgonderzoek behoeftepeiling
Anders organiseren en innovatieve ideeën 1. Voortzetten van netwerk Anders organiseren voor bestuurders
2. Samen hybride
3. Leiderschap van de toekomst
Regionaal loket/mobiliteitscentrum 1. Verder ontwikkelen website loket
2. Onderhoud en uitbouwen communicatie loketfunctie
SPP/SHRM 1. Versterken samenwerking regio
2. Vormgeven en uitvoeren ontwerpsessies Strategisch HR en arbeidsmarkt 
3. Vormgeven Regionale SPP
Overig 1. Verkenning schoolbesturen naar structurele regio-aanpak
2. Samenwerking met Regionale Alliantie Oost Werkt en 10 partnerschappen Samen Opleiden
3. Onderzoek resultaten van gedane interventies i.k.v. personeelstekort

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Hattem, Heerde, Zwolle 
Percentage schoolbesturen 67%
Percentage FTE 89%
Penvoerder Stichting Katholieke Opleiding tot Leraren in het Basisonderwijs
Projectleider I.Lammerse
Contactgegevens E-mail

i.lammerse@kpz.nl

Tel. +31(0) 384217425
Functie Voorzitter CvB Katholieke Pabo Zwolle

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 40888 Stichting Catent
PO 40934 Vivente, Stichting voor Christel. Prim. Onderwijs
PO 41345 Stichting Proo Noord-Veluwe
PO 41473 Stichting Cambium
PO 41626 Stichting Jenapleinschool
PO 41632 Florion Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs
PO 42623 Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio
PO 92626 Nederlandse Hervormde Schoolvereniging
PO 92639 Ver. tot Stg. en Inst.houding van Scholen met de Bijbel
PO 96240 Stg. Orthopedagogisch Centrum De Ambelt
LO 30041 Hogeschool KPZ
LO 30205 Hogeschool Viaa
LO 42609 Hogeschool Windesheim
LO a41292 ArtEZ University of the Arts