Alkmaar e.o.

De personeelstekorten binnen het onderwijs zijn in Noord-Holland reeds voelbaar. De betrokken besturen zien, mede door deze problematiek, de noodzaak en urgentie om de samenwerking tussen de betrokken stakeholders te intensiveren. Het overkoepelende doel is om het beroep van de leraar in de regio beter op de kaart te zetten en studenten/werkenden/zij-instromers te enthousiasmeren voor het beroep. Hiermee komen we tegemoet aan de aanpak van het personeelstekort in het onderwijs op de lange termijn en waarbij tevens aandacht is voor duurzaamheid en daarmee kwaliteit.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Regionaal loket voor Noord-Holland Noord
2. Vormgeving en inzet (imago) campagne
3. Werving- en voorlichtingsactiviteiten
4. Oriëntatieprogramma's
Begeleiden zij-instromers 1. Begeleiding zij-instroom
Behoud leraren 1. Begeleiding startende leraren
2. Oragniseren activiteiten zittende leraren
3. Trainen leidinggevenden in begeleiding
Verbeteren beloning- en carrièreperspectief 1. Onderzoek meer differentiatie en carrière perspectief
Overig 1. Versterken samenwerking gehele regio Noord-Holland Noord
2. Onderzoek administratieve last

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Alkmaar; Bergen; Castricum; Heerhugowaard; Heiloo; Langedijk; Uitgeest 
Percentage schoolbesturen 47%
Percentage FTE 66%
Penvoerder Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs
Projectleider K.H. Elbers
Contactgegevens E-mail koen.elbers@isobscholen.nl
Tel. +31(0) 251319888
Functie beleidsadviseur onderwijs

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 60997 Stg. Alkmaarse Kath. Scholen, stg. kath., p-c/int.conf. ond.
PO 84489 Stichting Freinetschool Heiloo
PO 41364 Stichting De Blauwe Loper
PO 40712 Stichting Tabijn
PO 42514 Stichting Ronduit
PO 41191 Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs
PO 79536 Stg. Atrium Katholiek Primair Onderwijs in Langedijk e.o.
LO 30327 Hogeschool IPABO Amsterdam Alkmaar
LO 41350 Hogeschool INHOLLAND