Alkmaar e.o.

De personeelstekorten binnen het onderwijs zijn in Noord-Holland reeds voelbaar. De betrokken besturen zien, mede door deze problematiek, de noodzaak en urgentie om de samenwerking tussen de betrokken stakeholders te intensiveren. Het overkoepelende doel is om het beroep van de leraar in de regio beter op de kaart te zetten en studenten/werkenden/zij-instromers te enthousiasmeren voor het beroep. Hiermee komen we tegemoet aan de aanpak van het personeelstekort in het onderwijs op de lange termijn en waarbij tevens aandacht is voor duurzaamheid en daarmee kwaliteit.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Werving- en voorlichtingsactiviteiten
2. Stimuleren zij-instromers / verkorte deeltijders
Begeleiden zij-instromers 1. Begeleiding zij-instroom
Behoud leraren 1. Inzet op startende leerkracht
Regionaal loket/mobiliteitscentrum 1. Voortzetting van www.echthetverschilmaken.nl
SPP/SHRM 1. Per bestuur een SPP en samenvoegen tot regionale SPP
Overig 1. Continuering van regionale samenwerking

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Alkmaar; Bergen; Castricum; Heerhugowaard; Heiloo; Langedijk; Uitgeest
Percentage schoolbesturen 50%
Percentage FTE 79%
Penvoerder Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs
Projectleider K.H. Elbers
Contactgegevens E-mail

koen.elbers@isobscholen.nl

Tel. +31(0) 251319888
Functie beleidsadviseur onderwijs

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 41191 Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs
PO 84489 Stichting Freinetschool Heiloo
PO 40712 Stichting Tabijn
PO 73919 Blosse
PO 41364 Allente
PO 42514 Stichting Ronduit
PO 60997 Stg. Alkmaarse Kath. Scholen, stg. kath., p-c/int.conf. ond.
LO 30327 Hogeschool IPABO Amsterdam Alkmaar
LO 41350 Hogeschool INHOLLAND