Voorne Putten en Rozenburg

De zes samenwerkende besturen in Voorne-Putten en Rozenburg willen de ingezette actielijnen continueren/versterken. De versterking is voornamelijk gericht op het begeleiden en opleiden van studenten, starters, zij-instromers en herintreders. In deze subsidieaanvraag is daarbij ook aandacht voor anders organiseren en Strategische Personeelsplanning.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Uitbouwen regionaal netwerk (bovenschoolse) schoolopleiders
2. Doorlopende begeleidings- en leerlijn
3. Opleidingsscholen verder uitbouwen
4. Begeleiding studenten onderwijsprofessionals
5. Werving- en voorlichtingsactiviteiten 
6. Participatie gemeenten RAP, o.a. opleidingsmogelijkheden in Spijkenisse faciliteren
7. Skills voor de klas
Begeleiden zij-instromers 1. Werving en selectie nieuwe tranche
2. Begeleiding zij-instroom
3. Evaluatiemomenten met stakeholders
Behoud leraren 1. Inzicht door exitgesprekken
2. Inzicht in ambities van medewerkers
3. Professionele dialoog handhaven en uitbouwen
4. Professionelering handhaven en uitbouwen
5. Actief preventief en ziekteverzuimbeleid
Activeren stille reserve 1. Begeleiding op maat 
2. Contacten handhaven met UVW
3. Contacten handhaven met Participatiefonds
Anders organiseren en innovatieve ideeën 1. Onderzoek bij scholen in PO die anders organiseren
2. Opzet noodplan PvA "anders organiseren"
3. Opzet duurzaam PvA "anders organiseren"
Regionaal loket/mobiliteitscentrum 1. Upgrade VPR Pool
2. Actieve werving nieuwe poolmedewerkers
3. Actieve begeleiding poolmedewerkers handhaven
 SPP/SHRM 1. SPP

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Brielle; Hellevoetsluis; Maassluis; Nissewaard; Westvoorne
Percentage schoolbesturen 50%
Percentage FTE 96%
Penvoerder Prokind Scholengroep
Projectleider P.P. Bolland
Contactgegevens E-mail

peterbolland@vprpool.nl

Tel. +31(0) 181745586
Functie Coordinator

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 41639 Stichting Prokind Scholengroep
PO 45917 Vereniging voor Christel. Prim. Onderwijs Spijkenisse
PO 41570 Onderwijsgroep Edumare
LO 30VP Pabo Thomas More
LO 27PZ Pabo InHolland Rotterdam
LO Pabo HRO