Voorne Putten en Rozenburg

De zes samenwerkende besturen in Voorne-Putten en Rozenburg willen de ingezette actielijnen continueren/versterken. De versterking is voornamelijk gericht op het begeleiden en opleiden van studenten, starters, zij-instromers en herintreders.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Regionaal loket
2. Vormgeving en inzet (imago)campagne
3. Pre-leraarschap
4. Maatschappelijke en oriënterende stages
5. Werving- en voorlichtingsactiviteiten
6. Doorlopende begeleidingslijn pabo-studenten
7. Onderwijsassistenten flexibel duaal pabo traject
Begeleiden zij-instromers 1. Begeleiding zij-instroom
Behoud leraren 1. Begeleiding startende leraren
2. Leeftijdsbewust personeelsbeleid in het kader van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid
3. Professionele dialoog
4. Professioneleringsbeleid
5. Actief preventief en ziekteverzuimbeleid
6. Inrichten/uitbreiden opleidingsscholen met praktijkbegeleiders
7. Bovenschoolse schoolopleiders 
Activeren stille reserve 1. Begeleiding op maat
2. Contacten met UVW en Participatiefonds
3. Re-integratiemogelijkheden onderzoeken
Verbeteren beloning- en carrièreperspectief 1. Herijken functie/talentenhuis:  meer carrièreperspectief
Stimuleren innovatie 1. Kennisdeling
2. Innovatietrajecten 
Overig 1. Onderzoek aanbod werkgelegenheid bij aanvang van de studie
2. Onderzoek gemeenten tegemoetkoming opleidingskosten
3. Onderzoek dislocatie pabo Voorne Putten

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Brielle; Hellevoetsluis; Maassluis; Nissewaard; Westvoorne
Percentage schoolbesturen 38%
Percentage FTE 59%
Penvoerder Prokind Scholengroep
Projectleider P.P. Bolland
Contactgegevens E-mail peterbolland@vprpool.nl
Tel. +31(0) 181745586
Functie Coordinator

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 41240 Stichting Floréo
PO 41507 Ver. Prot Chr Primair Onderw. op Voorne-Putten Rozenburg
PO 41570 'Stg. Onderw.gr PRIMOvpr, stg. Openb.Prim.Onderw. Voorne-Put
PO 42738 Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten
PO 45917 Vereniging voor Christel. Prim. Onderwijs
LO 41350 Hogeschool INHOLLAND