Leiden e.o.

De regio wil doorgaan op de ingeslagen weg, die overkoepelend gezien kunnen worden als professionalisering van het strategisch HR-beleid en als een intensivering van de samenwerking en afstemming. Komende tijd wordt daarnaast ingezet op een regionale strategische personeelsplanning, opleiden en behouden, en alternatieve maatregelen om het lerarentekort aan te pakken.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Werving- en voorlichtingsbijeenkomsten
2. Borging contactpersoon opleidingszaken
Behoud leraren 1. Implementatie coaching in de klas
Anders organiseren en innovatieve ideeën 1. Alternatieve maatregelen
2. Klankbordgroepen alternatieve maatregelen
Regionaal loket/mobiliteitscentrum 1. Bemensen regionaal loket
2. Inzet externe expertise
SPP/SHRM 1. Ontwikkeling (strategisch) HRM door HRM-netwerk, begeleiding netwerk, externe expertise
2. Werkgroep regionale SPP
3. Inzet externe expertise regionale SPP
Overig 1. Versterking samenwerking
2. Projectmanmagement

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Leiden; Leiderdorp; Oegstgeest; Zoeterwoude 
Percentage schoolbesturen 45%
Percentage  FTE 85%
Penvoerder Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
Projectleider C.P. van der Velden
Contactgegevens E-mail

kees@hybridedocent.com

Tel. +31(0) 614259165
Functie Projectleider

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 13682 Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest
PO 41316 Stg. Prot.-Christ. Bas.onderw. te Leiderdorp
PO 41675 Sticht. Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp
PO 57266 Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden
PO 30968 Stichting Prof. Dr. Leo Kanneronderw.grp
PO 41805 Stichting Resonans
PO 41047 Stichting SBO De Vlieger
PO 41324 Stichting Montessori-Onderwijs Z-Holland
PO 42504 Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
LO 30163 Hogeschool Leiden