Midden-Brabant

Ten aanzien van het oplossen van het lerarentekort zijn twee uitgangspunten essentieel voor de regio Midden-Brabant. Enerzijds betreft dat de gevraagde kwaliteit van de huidige en toekomstige medewerkers. Het uitgangspunt van de regio is om daar geen enkele concessie aan te doen, ondans de spanning op de arbeidsmarkt. Er wordt eerder naar een hogere standaard gestreefd. Het tweede uitgangspunt heeft te maken met de ontschotting van opleiden en werken. De regio denkt meer mensen enthousiast te kunnen maken voor werken in het onderwijs als de wereld van opleiden en werk dichter bij elkaar worden gebracht.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Vergroten vijver (breed spectrum rollen en functies)
2. Wervingscampagne
3. Oriëntatieprogramma
4. Onderzoek en begeleiding flex
5. Regionaal loket
Begeleiden zij-instromers 1. Begeleiding zij-instroom
Behoud leraren 1. Onderzoek en begeleiding schoolleiders
2. Onderzoek en begeleiding oop
3. Ontwikkelacademie
Activeren stille reserve 1. Onderzoek en begeleiding herintreders
Verbeteren beloning- en carrièreperspectief 1. Ontwikkelacademie
2. Aanpassen functiehuis
3. Benutting talenten
Stimuleren innovatie 1. Uitwerken challenges anders organiseren
2. Ontwikkelen alternatieve programma's 

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Alphen-Chaam; Goirle; Hilvarenbeek; Oisterwijk; Tilburg
Percentage schoolbesturen 65%
Percentage FTE 73%
Penvoerder Stichting Xpect Primair
Projectleider L. Meister
Contactgegevens E-mail ludy.meister@xpectprimair.nl
Tel. +31(0) 611267195
Functie Bestuursadviseur/projectleider R.A.L. 013

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 41314 Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep
PO 73114 Stichting Biezonderwijs
PO 40947 Sticht. kathol. bijz. onderw. Oisterwijk/Moergestel(St.BOOM)
PO 31267 Stichting Edu-Ley
PO 40941 Stichting Samenwijs onderwijs
PO 40971 Stichting Tangent, Palet van Basissch.
PO 41611 Stichting Opmaat
PO 20233 Stichting Onderwijscentrum Leijpark
PO 41863 Stichting Islamitisch Primair Onderwijs
PO 97917 Stichting Jan Ligthartgroep Tilburg
PO 40524 Stichting Kathol. Onderw. Tilburg ZO-
LO 40555 Fontys Hogescholen