Midden-Brabant

Ten aanzien van het oplossen van het personeelstekort zijn twee uitgangspunten voor de regio Midden-Brabant essentieel. Enerzijds betreft dat de gevraagde kwaliteit van de huidige en toekomstige medewerkers. Het uitgangspunt van de regio is om daar geen enkele concessie aan te doen ondanks de spanning op de arbeidsmarkt. De regio streeft eerder naar een hogere standaard. Het tweede heeft te maken met de ontschotting van opleiden en werken. De regio denkt dat meer mensen enthousiast gemaakt kunnen worden voor werken in het onderwijs als de wereld van opleiden en werk dichter bij elkaar gebracht wordt.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Versneld voor de klas
2. Facilitering doorontwikkelingstrajecten
3. Opleiden werkveldassessoren
4. Opleiden rekenexperts
5. Nieuwe lichting inspireren
6. Open scholen dag
Begeleiden zij-instromers 1. Begeleiding zij-instroom
Behoud leraren 1. Doorontwikkeling ontwikkelacademie
2. Kweekvijvertrajecten
Activeren stille reserve 1. Onderzoek en begeleiding herintreders
Beloning- en carrièreperspectief
Anders organiseren en innovatieve ideeën 1. Inzet programma's door externen
2. Opbrengst design thinking programma uitvoeren  
Regionaal loket/mobiliteitscentrum 1. Actualiseren loketfunctie en social media
SPP/SHRM 1. Strategisch personeelsbeleid
Overig 1. Projectmanagement

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Goirle; Hilvarenbeek; Oisterwijk; Tilburg; Gilze-Rijen; Heusden; Altena; Loon op Zand; Waalwijk;
Percentage schoolbesturen 79%
Percentage FTE 95%
Penvoerder Stichting Xpect Primair
Projectleider L. Meister
Contactgegevens E-mail

ludy.meister@xpectprimair.nl

Tel. +31(0) 611267195
Functie Bestuursadviseur/projectleider R.A.L. 013

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 41314 Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep
PO 73114 Stichting Biezonderwijs
PO 40947 Sticht. kathol. bijz. onderw. Oisterwijk/Moergestel(St.BOOM)
PO 31267 Stichting Edu-Ley
PO 40941 Stichting Samenwijs onderwijs
PO 40971 Stichting Tangent, Palet van Basissch.
PO 41611 Stichting Opmaat
PO 20233 Stichting Onderwijscentrum Leijpark
PO 41863 Stichting Islamitisch Primair Onderwijs
PO 97917 Stichting Jan Ligthartgroep Tilburg
PO 40524 Stichting Kathol. Onderw. Tilburg ZO-
LO 40555 Fontys Hogescholen