Arnhem-Renkum

De partijen willen samenwerken vanuit de gezamenlijke gedachte om het werken in het onderwijs in Arnhem en Renkum te profileren en daarbij de kracht van de verschillende mogelijkheden te benutten binnen de regio. Met elkaar en andere partners in de regio wordt er gezorgd voor een optimaal onderwijsklimaat, waardoor de toestroom van studenten, potentiële leraren en andere educatieve professionals wordt bevorderd. Om dit te realiseren werken de partijen stapsgewijs toe naar een loopbaancentrum voor
de regio.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Regionaal loket incl. fysiek loopbaancentrum
2. Wervingscampagne i.s.m. gemeente
3. Evenement onderwijs in de regio Arnhem/Renkum
4. Oriëntatieprogramma's
5. Arnhem Meestert
6. Informatievoorziening flexibele deeltijd
7. Doorstroomprogramma onderwijsondersteuners- assistenten
Begeleiden zij-instromers 1. Begeleiding zij-instroom coaching on the job
Behoud leraren 1. Traineeship voor startende leraren incl. begeleiding
Stimuleren innovatie 1. Kennisdeling
2. Pilots
Overig 1. Onderzoek meer diverse instroom onderwijs

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Arnhem; Renkum
Percentage schoolbesturen 40%
Percentage  FTE 83%
Penvoerder De Onderwijsspecialisten
Projectleider H.J.M. Loeffen
Contactgegevens E-mail H.Loeffen@deonderwijsspecialisten.nl
Tel. +31(0) 622919249
Functie Lid College van Bestuur

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 40812 Delta, stg. voor Katholiek en Prot.-Christ. prim. onderwijs
PO 40631 Stichting De Onderwijsspecialisten
PO 41645 De Basis, Stg. v. o.p. onderwijs Arnhem
PO 40972 Stichting primair onderwijs Fluvius
PO 41210 Sticht. Scholengemeensch. voor Speciaal en VSO 'De Brouwerij
PO 76689 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstell. Arnhem e.o.
LO 72243 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen