Arnhem-Renkum

De partijen willen samenwerken vanuit de gezamenlijke gedachte om het werken in het onderwijs in Arnhem en Renkum te profileren en daarbij de kracht van de verschillende mogelijkheden te benutten binnen de regio. Met elkaar en andere partners in de regio wordt er gezorgd voor een optimaal onderwijsklimaat, waardoor de toestroom van studenten, potentiële leraren en andere educatieve professionals wordt bevorderd. Om dit te realiseren heeft de regio een aantal projecten geformuleerd.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Informatievoorziening over opleidingen verbeteren en centraal positioneren binnen loopbaancentrum
2. Wervingscampagne
3. Evenement(en) ‘Word leraar in de regio Arnhem - Renkum’
4. Kijkje in de klas
5. Diversiteit in onderwijs
6. Promoten onderwijs bij mannen
7. Flexibele deeltijd (versneld voor de klas)
Begeleiden zij-instromers 1. Zij-instromers maatwerktraject en coaching on the job
Behoud leraren 1. Uitvoering en doorontwikkeling startersprogramma en -begeleiding
Anders organiseren en innovatieve ideeën 1. Anders organiseren met whitepaper incl. geleerde lessen uit praktijk
Regionaal loket/mobiliteitscentrum 1. Doorontwikkeling loopbaancentrum voor behoud medewerkers in regio
2. Doorontwikkeling www.onderwijsloketarnhem.nl
SPP/SHRM 1. Inventarisatie en inzicht startegische personeelsplanning
2. Professionalisering Jouw Meesterschap
3. Verbinding Samen Opleiden, RAZON/educatieve regio
Overig 1. Projectmanagement

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Arnhem; Renkum
Percentage schoolbesturen 43%
Percentage  FTE 83%
Penvoerder De Onderwijsspecialisten
Projectleider H.J.M. Loeffen
Contactgegevens E-mail

H.Loeffen@deonderwijsspecialisten.nl

Tel. +31(0) 622919249
Functie Lid College van Bestuur

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 40812 Delta, stg. voor Katholiek en Prot.-Christ. prim. onderwijs
PO 40631 Stichting De Onderwijsspecialisten
PO 41645 De Basis, Stg. v. o.p. onderwijs Arnhem
LO 72243 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Academie Educatie