Friesland

In de aanpak van de regio Friesland staan zes actielijnen centraal: SchoolpleinNoord, strategische personeelsplanning, imago van het beroep van leerkracht en werving van studenten, behoud van leerkrachten en goed werkgeverschap, opleiden en professionaliseren, en anders Organiseren.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Regionaal loket voor Noord-Nederland (SchoolpleinNoord)
2. Werving- en voorlichtingsactiviteiten 
3. Imago van het beroep van leerkracht verbeteren
Begeleiden zij-instromers
Behoud leraren 1. Behoud van leerkrachten en goed werkgeverschap door werkdruk te onderzoeken en verbinding tussen top en basis versterken
2. Opleiden en professionaliseren door verdiepende cursussen of specialisaties
Activeren stille reserve
Beloning en carrièreperspectief
Anders organiseren en innovatieve ideeën 1. Anders Organiseren
Regionaal loket/mobiliteitscentrum 1. SchoolpleinNoord
SPP/SHRM 1. SPP door o.a. aan te sluiten op landelijk dashboard en regionaal scenariomodel ontwikkelen
Overig

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Achtkarspelen; Ameland; Dantumadiel; De Fryske Marren; Harlingen; Heerenveen; Leeuwarden; Noardeast-Fryslân; Oostellingwerf; Opsterland;  Smallingerland; Súdwest-Fryslân; Schiermonnikoog; Terschelling; Tytsjerksteradiel; Vlieland; Waadhoeke; Westellingwerf;
Percentage schoolbesturen 70%
Percentage FTE 80%
Penvoerder Stichting Ambion
Projectleider T. Dolleman
Contactgegevens E-mail rapfryslan@schoolpleinnoord.nl
Tel.
Functie Projectleider RAP

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 41039 Ver. voor Prot. Christ. B.O. in de gemeente Dantumadiel
PO 41850 Sticht. Proloog Primair O.O. Leeuwarden
PO 40788 Stichting ARLANTA
PO 40789 Ver. v. Pr. Chr. Basisonderw. in de Gemeente Ferwerderadeel
PO 42545 Stichting Palludara
PO 42604 Stichting voor Christelijk Basisonderwijs De Greiden
PO 42656 Stichting voor Christelijk Basisonderwijs in Noardwest Fryslân
PO 42665 Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân
PO 84332 Verenigde Christelijke Scholen Opsterland
PO 13878 Bestuurscommissie Openbaar Basisonderwijs Ameland
PO 40342 Stg. Prot.-Chr. Basis Onderw. Smallingerland en omstreken
PO 41005 Stichting Noventa Onderwijs
PO 41414 Stichting RENN4
PO 41419 Ver. voor P.C. Basisonderwijs in de Gemeente Leeuwarden e.o.
PO 41492 Stichting ROOBOL
PO 41573 Stichting Ambion
PO 41693 Elan Onderwijsgroep
PO 42540 MEILÂN, Stg voor Christelijk Basis Onderwijs in Heerenveen en De Fryske Marren
PO 60322 Verenig. voor COR grondslag in Oost-Friesland te Drachte
PO 41735 Stichting Openbaar Prim. Onderw. Furore
PO 10867 Gemeente Terschelling
PO 41000 Bisschop Möller Stichting
PO 41282 Stichting De Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs
PO 41385 Stg. voor Christelijk en Algemeen/Neutraal Bijzonder Basisonderwijs Nije Gaast
PO 41856 Stichting KyK
PO 42636 Stg Samenwerkingsschool Yn de Mande
PO 42754 Stichting Oorsprong
PO 42765 Stichting Openbaar Onderwijs Vlieland
PO 20210 Stichting Matthijsje
PO 40888 Stichting Catent
PO 93445 Ver. Chr. Nat. Basisonderwijs Driesum, Wouterswoude,Damwoude
LO 30156 NHL Stenden Hogeschool