Noord-Limburg

In regio Noord-Limburg zijn 7 partners samengekomen om elkaar te versterken bij het vinden van oplossingen voor een regionaal aanpak in het toenemende personeelstekort. De partners investeren al geruime tijd in een HR-netwerk waarin kennis en ervaringen worden uitgewisseld. Hier worden in toenemende mate problemen herkend bij het vervullen van vacatures voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel en schoolleiders, zowel voor reguliere formatie als voor vervangingen. 

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Regionaal loket
Begeleiden zij-instromers 1. Begeleiding zij-instroom
Behoud leraren 1. Begeleiding startende leraren, onderwijsassistenten naar leraar, schoolleiders
2. Duurzame inzetbaarheid personeel incl. coaching & scholing
Activeren stille reserve 1. Ontwikkelen aanbod passende scholing
Verbeteren beloning- en carrièreperspectief 1. HR-netwerk

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Horst aan de Maas; Peel en Maas; Venlo; Venray
Percentage schoolbesturen 50%
Percentage FTE 88%
Penvoerder Kerobei, stichting voor primair onderwijs
Projectleider H.P.C. Hovens
Contactgegevens E-mail huub.hovens@kerobei.nl
Tel. +31(0) 773968888
Functie Bestuurder

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 75597 Kerobei, Stichting voor K/OPO Gem. Beesel, Maasbree en Venlo
PO 47920 Stichting Dynamiek Scholengroep
PO 44397 Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderw. Venray/Regio
PO 44813 Stichting Onderwijsgroep Buitengewoon
PO 47959 Stichting voor Primair Onderwijs Regio Helden
PO 41398 Stichting AKKOORD! primair openbaar
PO 41018 Stichting Fortior,
LO 40555 Fontys Hogescholen