Noord-Limburg

In regio Noord-Limburg zijn negen partners samengekomen om elkaar te versterken bij het vinden van oplossingen voor een regionaal aanpak in het toenemende personeelstekort. De partners investeren al geruime tijd in een HR-netwerk waarin kennis en ervaringen worden uitgewisseld. Hier worden in toenemende mate problemen herkend bij het vervullen van vacatures voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel en schoolleiders, zowel voor reguliere formatie als voor vervangingen. 

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Doorstroom en begeleiding van OOP naar OP bevorderen
2. Fontys biedt deeltijdopleiding aan
3. Opleiding tot vakbekwaam schoolleider
Begeleiden zij-instromers 1. Begeleiding zij-instroom traject
Behoud leraren 1. Begeleiding startende leraar
2. Professionalisering door FKHE i.s.m. O.I.S.
3. Begeleiding door mentor en schoolopleiders starters/herintreders
4. Vitaliteit coaching en mentale ondersteuning
5. Intervisie en begeleiding (nieuwe) schoolleider
Regionaal loket/mobiliteitscentrum 1. HR-netwerk
2. Begeleiding van totale traject door projectleider
3. Doorontwikkeling platform www.onderwijspoinlimburg.nl
SPP/SHRM 1. Regionaal strategisch personeelsplan opstellen
Overig 1. Versterken regionale samenwerking door bestuurlijk overleg

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Horst aan de Maas; Peel en Maas; Venlo; Venray
Percentage schoolbesturen 56%
Percentage FTE 65%
Penvoerder Kerobei, stichting voor primair onderwijs
Projectleider F.H.M. Bruijenberg
Contactgegevens E-mail

frank.bruienberg@movare.nl

Tel. +31(0)061138106
Functie Projectleider

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 75597 Kerobei, Stichting voor K/OPO Gem. Beesel, Maasbree en Venlo
PO 47920 Stichting Dynamiek Scholengroep
PO 44397 Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderw. Venray/Regio
PO 44813 Stichting Onderwijsgroep Buitengewoon
PO 47959 Prisma
PO 41398 Stichting AKKOORD! primair openbaar
PO 41018 Stichting Fortior
PO 24207 St Sint Martinus
PO 74868 St Katk. Basisonderwijs Meijel
LO 30GB Fontys Hogescholen Kind en Educatie