Noord-Brabant Oost

Het doel van het project is het behouden en borgen van kwalitatief goed onderwijs aan de leerlingen in de regio door het personeelstekort in het onderwijs te verminderen. De focus ligt daarbij op het aantrekken, boeien en behouden van onderwijsprofessionals. Dit wordt bereikt door de samenwerking tussen de besturen te verduurzamen en te intensiveren. De dertien besturen zien veel potentie in de gezamenlijke slagkracht en in het versterken en aanvullen van samenwerkingsinitiatieven vanuit een samenhangende regionale visie.

Inhoudelijke thema’s

Thema’s

Activiteiten

Integrale aanpak om het imago van het brede onderwijsberoep te verbeteren

Opzetten van een regionale campagne

Promotie van het onderwijsberoep bij middelbare scholieren

Organisatie van oriëntatieprogramma’s voor brede doelgroep

Behouden van (startende) onderwijsprofessionals en vervangers

Onderzoek naar good practises, knelpunten en wensen in de loopbaan

Een vernieuwd inductieprogramma, passend bij actuele begeleidings- en ondersteuningsbehoefte van starters

Starterscoaches begeleiden starters

Aantrekkelijker maken van het werken in de regio

Intensiveren en uitbreiden van bestuurlijke samenwerking, t.a.v. strategische personeelsplanning, inzetbaarheid en vitaliteit, professionaliseringstrajecten en differentiatie in functies

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak van de regio Noord-Brabant Oost.

Kerngegevens

Gemeenten

Boxtel, Maasdriel, Meierijstad, s-Hertogenbosch, Sint-Michielsgestel, Vught en Zaltbommel

Percentage schoolbesturen

46%

Percentage FTE

64%

Penvoerder

Stichting Signum

Projectleider

J. Heijmans

Contactgegevens

E-mail

info@signumonderwijs.nl

Tel.

06-54262556

Functie

Voorzitter College van Bestuur

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector

Bg-nummer

Bevoegd gezag naam

PO

74049

Stichting Signum

PO

74127

Stichting Gabriël

PO

40706

Stichting Talentis

PO

40848

Cadans Primair, stg. k.&i.p.o.

PO

40874

SKOPOS

PO

41633

Sticht. R.O.O. Maas en Meierij

PO

41672

Stichting ATO

PO

31076

Stg. Onderw. op Isl. grondslag

PO

42658

Stg. Chr. Onderw. Bomm.waard

PO

42723

Stg Jenaplansch Antonius Abt

PO

73556

Stichting Sint Albertus

PO

41588

Ver. Chr. Sch.onderw. te Well

PO

85269

Stichting Zuiderbos

Lerarenopleiding

40555

Stichting Fontys