Zuid-Kennemerland

De arbeidsmarkt in de regio Zuid-Kennemerland verandert snel. Alle deelnemende besturen in de regio hebben inmiddels volop te kampen met (meerdere) onvervulde vacatures en een groot gebrek aan vervangend personeel. Om deze redenen is de urgentie om samen te werken sterk toegenomen. Niet alleen is een integrale duurzame aanpak nodig (vergroten van de instroom, behoud van leraren, betere begeleiding, taakdifferentiatie en functiespecialisatie vergroten én randvoorwaarden verbeteren), structurele samenwerking vanuit een gezamenlijke visie om dit te kunnen realiseren is voorwaardelijk. De regio heeft de volgende vijf themalijnen: Strategische HR Samen Opleiden en Professionaliseren, bevorderen instroom in de opleidingen, verruimen aanbod opleidingen, begeleiding in de school, en arbeidsvoorwaarden.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Reguliere pabo-opleidingen
2. Academische pabo-strudenten
3. MBO-4 stduenten
4. Flexibele voltijd-pabo
Begeleiden zij-instromers 1. Zij-instroom
Behoud leraren 1. AD Pep
2. Huisacademie
3. Leerteams Samen Opleiden en Professionaliseren
4. Inductiebeleid
5. Praktijkopleiders MBO-4
Activeren stille reserve
Beloning en carrièreperspectief
Anders organiseren en innovatieve ideeën
Regionaal loket/mobiliteitscentrum 1. Regioloke
SPP/SHRM 1. SPP
Overig 1. Projectmanagement
2. Verbreden samenwerking
3. Opleidingsafspraken regiobreed

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Aerdenhout; Bloemendaal; Haarlem; Zandvoort; 
Percentage schoolbesturen 63%
Percentage FTE 84%
Penvoerder Stichting Spaarnesant
Projectleider M.A. Spierings
Contactgegevens E-mail

miriam.spierings@spaarnesant.nl

Tel. +31(0) 614920224
Functie Teamleider HRD

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 41853 Stichting Spaarnesant
PO 85255 TWijs
PO 83163 TWijs
PO 47322 TWijs
PO 40755 Jong Leren
PO 41500 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland
PO 41008 Stichting Aloysius
PO 95954 De Haarlemse Montessorischool
PO 41664 Dunamare
PO 72242 Stichting RK Onderwijs Aerdenhout
LO 27PZ InHolland
LO 21RI Hogeschool Leiden