Drechtsteden

In maart 2019 is de aanvraag voor de subsidie t.b.v. ‘de regionale aanpak lerarentekort’ goedgekeurd, waarna de regio aan de slag is gegaan met de uitvoering van het project. Zo is de website Passie voor onderwijs Drechtsteden ontworpen en daarnaast zijn er verschillende werkgroepen aan de slag gegaan om het lerarentekort in de Drechtsteden aan te pakken. Met de nieuwe subsidie t.b.v. de regionale aanpak personeelstekort wil de regio Drechtsteden het project de komende twee jaar verder voortzetten.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Regionaal loket
2. Vormgeving en inzet (imago)campagne
3. Oriëntatieprogramma's en voorbereidingstrainingen pabo-toetsen
4. Werving- en voorlichtingsactiviteiten
5. Ad-pep opleiding promoten
Begeleiden zij-instromers 1. Werkveldconferenties
2. Miniconferenties voor startende leraren
3. Personeel opleiden tot coach starters
4. Masterclasses voor zittende leraren
5. Leven lang leren onderzoeksagenda
Activeren stille reserve 1. In kaart brengen i.s.m. Participatiefonds en activeren
Overig 1. Opzet gezamenlijke vervangingspoule
2. Gezamenlijke functiebeschrijving ad-pep

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Alblasserdam; Dordrecht; Hardinxveld-Giessendam; Hendrik-Ido-Ambacht; Papendrecht; Sliedrecht; Zwijndrecht
Percentage schoolbesturen 47%
Percentage  FTE 74%
Penvoerder Stichting H3O
Projectleider L.H.M. van Stiphout
Contactgegevens E-mail rvanstiphout@h3o.nl
Tel. +31(0) 788905008
Functie controller H3O

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 30582 Stg H3O v christ. peuterwerk kinderopv., prim./voortg. ond.
PO 41184 Dordtse Schoolvereniging voor Basisonderw. op Alg. Grondslag
PO 30731 Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond (SIPOR)
PO 46385 Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink
PO 80433 Stichting PIT-Onderwijs
PO 41417 Stichting Specialisten in Passend Onderwijs
PO 41386 Stg. Openbaar Verenigd Onderw. in Gorinchem en de regio
PO 83864 Vereniging 'Een School met de Bijbel'
PO 43928 Vereniging voor C.O. in Papendrecht en Sliedrecht
PO 41518 Stichting 'Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht'
PO 61960 Stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland
PO 42562 Stg. Openb. Primair Onderwijs Hendrik-Ido-Ambacht
PO 41560 Stg. openb. primair onderwijs Papendrecht-Sliedrecht
PO 85256 Stichting Yulius Onderwijs
LO 41350 Hogeschool INHOLLAND
MBO 40771 ROC Da Vinci College Dordrecht