Drechtsteden

Sinds in maart 2019 de eerste aanvraag voor de subsidie t.b.v. ‘het lerarentekort regionale aanpak’ is goedgekeurd, zijn we aan de slag gegaan met de uitvoering van het project. Zo is de website www.passievooronderwijsdrechtsteden.nl ontworpen en zijn er verschillende werkgroepen aan de slag gegaan om het lerarentekort in de Drechtsteden aan te pakken. Met de nieuwe subsidie t.b.v. de regionale aanpak personeelstekort onderwijs in de Drechtsteden willen we het project in het komende jaar verder voortzetten en uitbreiden om het personeelstekort in het primair onderwijs tegen te gaan.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Website www.passievooronderwijsdrechtsteden.nl inrichten als informatiepunt
2.  Organisatie en promotie van: meeloopdagen en voorlichtingsbijeenkomsten ter bevordering van instroom
3. Digitaliseren aanmeldproces voor kennismaking  met de praktijk
4. Potentiële nieuwe (zij-)instromers  informeren en helpen in oriëntatie op de overstap naar werken in het onderwijs. Wat tevens helpt om te komen tot gedegen voorselectie.
5. Deelname aan onderwijsbeurs, relevante open dagen onderwijsinstellingen
6. Instroom Pabo verhogen door compensatie opleidingskosten voor studenten die voldoen aan de eisen van de geschiktheidsverklaring
7. Instroom AD-Pep verhogen en zorgen voor bredere inzetbaarheid huidig personeel.
Begeleiden zij-instromers 1. Zij-instromers coachen om succesvolle instroom tot leerkracht te bevorderen. 
Behoud leraren 1. Mini-conferentie voor startende leerkrachten (< 3 jaar lesgeven)
2. Intervisie voor startende leerkrachten
3. Coaching aan startende leerkrachten
4. Opleiding aan personeel tot 'coach startende leerkracht'
5. Masterclass  voor ervaren leerkrachten (>3 jaar lesgeven)
6. Coaching voor ervaren leerkrachten
7. Inspirerende workshop voor schoolleiders om de bevlogenheid van de collega's in hun team hoog te houden
8. Coaching aan schoolleiders
Activeren stille reserve 1. In kaart brengen en benaderen van inactieven met lesbevoegdheid en/of affiniteit met het onderwijs
Regionaal loket/mobiliteitscentrum 1. Onderhoud website en social media
2. Promotiefilms maken en delen op social media en website
3. Ambassadeurs creëeren met als doel: positieve beeldvorming over het werken in het onderwijs in de regio
4. Positieve beeldvorming over werken in het onderwijs
SPP/SHRM 1. Inventarisatie analyse van actuele en verwachte situatie
2. Bepalen van focus en visie van waaruit wordt samengewerkt binnen regio aan behouden en borgen van kwalitatief onderwijs
Overig 1. Projectmanagement

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Alblasserdam; Dordrecht; Hardinxveld-Giessendam; Hendrik-Ido-Ambacht; Papendrecht; Sliedrecht; Zwijndrecht
Percentage schoolbesturen 47%
Percentage  FTE 77%
Penvoerder Stichting H3O
Projectleider E. van Toorn
Contactgegevens E-mail ella@passievooronderwijsdrechtsteden.nl
Tel. +31(0)6 2497 2611
Functie Projectleider

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 41184 Dordtse Schoolvereniging voor Basisonderw. op Alg. Grondslag
PO 41397 Nestas Scholengroep
PO 80433 Stichting PIT-Onderwijs
PO 83864 Vereniging 'Scholen van Oranje'
PO 30731 Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond (SIPOR)
PO 42562 SOL-Ambacht
PO 41417 Stichting Specialisten in Passend Onderwijs
PO 43928 SCOPS
PO 41386 Stg. Openbaar Verenigd Onderw. in Gorinchem en de regio
PO 42562 Stichting Sophoa (Stichting Openbaar Primair Onderwijs in Papendrecht en Sliedrecht)
PO 41560 Stg. openb. primair onderwijs Papendrecht-Sliedrecht
PO 61960 Stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland
PO 85256 Stichting Yulius Onderwijs
LO 41350 Hogeschool InHolland Dordrecht