Zaanstad

De regio Zaanstad wil 'doorpakken' en heeft zichzelf drie doelstellingen opgelegd: het aanbieden aan de huidige onderwijsassistenten/leraar ondersteuners om de deeltijdopleiding tot leraar te gaan volgen; het aantrekken van pabo-studenten, die door vernieuwde wetgeving versneld voor de klas mogen staan; en het extra begeleiden van startende leraren om ze een goede start te geven en de kwaliteit te borgen, zodat ze duurdaam ingezet kunnen worden.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Werving verkorte deeltijd pabostudenten
2. Bij werving kandidaten goed informeren over opties
3. Kwaliteitsimpuls en voorkomen tussentijdse uitval
Begeleiden zij-instromers 1. Begeleiding aankomende en startende leraren intensiveren
2. Aantrekkelijk maken van opleidingsvariant onderwijsassistent tot leraarondersteuner of tot leraar
3. Behoud personeel door o.a. begeleiding, omscholing,
Behoud leraren 1. Afstemmen over aantrakkelijk maken van beroep t.a.v. arbeidsvoorwaarden
Regionaal loket/mobiliteitscentrum 1. Continueren van samenwerking t.a.v. regionale loket (informatiepunt)
SPP/SHRM 1. Omscholing OOP naar leraar ondersteuners/ leraar
2. Aantrekken van pabo-studenten die versneld voor de klas mogen staan
3. Begeleiden starters en kwaliteit borgen voor duurzame inzetbaarheid
Overig 1. Afstemmen besturen over huidige aanpak subsidie
2. Afstemming besturen over doorpakken gezamenlijke aanpak lerarentekort
3. Projectmanagement

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Beemster; Edam-Volendam; Purmerend; Zaanstad-Oostzaan; Wormerland
Percentage schoolbesturen 50%
Percentage FTE 94%
Penvoerder Stichting Agora
Projectleider J. Dieventhaal
Contactgegevens E-mail janine.dieventhaal@agora.nu
Tel. +31(0) 650469110
Functie HR

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 41251 Agora, Stg. voor Bijzonder Prim. Onderw. in de Zaanstreek
PO 41434 Opspoor
PO 41852 Stichting Zaan Primair voor OP/Voortg. Spec. Onderw.
PO 41256 Horizon (SIOZ)
LO 0 HVA