Zaanstad

De regio Zaanstad wil 'doorpakken' en heeft zichzelf vier doelstellingen opgelegd:

  • Middels het uitbreiden van de selectie en opleiding van zij-instromers het lerarentekort in de regio blijven aanpakken.
  • Investeren in de opleiding en begeleiding van alle startende leraren, om zo de kwaliteit te waarborgen en uitstroom te voorkomen.
  • Het, waar mogelijk en gewenst, gezamenlijk waarborgen van kwalitatief goed onderwijs in de regio door (extra) te investeren in werving en behoud van gekwalificeerd personeel.
  • Het, als zodanig, investeren in de samenwerkingsrelatie tussen schoolbesturen in de regio onderling en met opleidingen (pabo's).

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Regionaal loket
2. Wervingsactiviteiten zij-instroom, verkorte deeltijd
3. Begeleiding deeltijdstudent op maat
4. Oriëntatieprogramma's en voorbereiding geschiktheidsassessments
5. Toepassen (eventueel ontwikkelen) van een eerste selectieassessment bij potentiële kandidaten
Begeleiden zij-instromers 1. Begeleiding op maat via inzet externe coach, schoolopleider en ‘maatje’ op de werkvloer
Behoud leraren 1. Intensiveren begeleiding startende leraren

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Oostzaan; Zaanstad
Percentage schoolbesturen 38%
Percentage FTE 90%
Penvoerder Zaan Primair
Projectleider A. Kabel
Contactgegevens E-mail po@zaanprimair.nl
Tel. +31(0) 756504888
Functie P&O adviseur

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 41251 Agora, Stg. voor Bijzonder Prim. Onderw. in de Zaanstreek
PO 41434 Stg. Primair Openbaar Onderw. in de Regio Waterland/Oostzaan
PO 41852 Stichting Zaan Primair voor OP/Voortg. Spec. Onderw.
LO 30327 Hogeschool IPABO Amsterdam Alkmaar