Zuidwest Utrecht

Continuïteit en kwaliteit van het onderwijsproces is de gezamenlijke missie van besturen en scholen die reeds binnen de regio Utrecht/Amersfoort samenwerken. De samenwerking richt op het behoud van personeel, de instroom van leerkrachten, loopbaanbegeliding van betrokkenen en het stimuleren van mobiliteit en vitaliteit. Uitgangspunt bij herplaatsing en mobiliteit is vrijwilligheid.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Vormgeving en inzet (imago)campagne (ook voor meer mannen, hybride lessen) (oa via www.voordeklas.nl/)
2. Regionaal loket (www.uvoordeklas.nl en www.keivoordeklas.nu site matchen zij-instromers www.transpoort.nu)
3. Hart voor onderwijs voor vo-scholieren
4. Werving- en voorlichtingsactiviteiten
5. Pre-scan zij-instromers
6. Digitaal platform via-via werving (transvia.nu)
Begeleiden zij-instromers 1. Opleiden in de school voor zij-instromers
Behoud leraren 1. Transvita Academie
2. Loopbaancentrum met kandidaat volg systeem
3. Scholing van opleiders en begeleiders zij-instroom
Activeren stille reserve 1. Mailcampagne alumni-bestand pabo's
2. Zachte landing door oa bijscholing 
Stimuleren innovatie 1. Kennisdeling
Overig 1. P&O Community
2. Onderzoek goede HR praktijkvoorbeelden ivm aanpak lerarentekort

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten IJsselstein; Leerdam; Lopik; Montfoort; Nieuwegein; Vianen; Woerden; Zederik 
Percentage schoolbesturen 40%
Percentage FTE 69%
Penvoerder Fluenta Sticht. voor P.C.O. id regio Utrecht
Projectleider J.H.J.M. Spijker
Contactgegevens E-mail joostspijker@transvita.nl
Tel. +31(0) 683207080
Functie Aanjager

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 41226 Stichting Monton
PO 41286 Stg. Prot. Chr. Prim. Onderw. Groene Hart
PO 41396 LOGOS Stichting voor Protestant Christelijk Onderwijs
PO 41527 Stichting Klasse
PO 41528 Fluenta Sticht. voor P.C.O. id regio Utrecht
PO 41638 Stg. Openb. Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenland.
PO 70002 Stichting Kalisto Boei. Basisonderwijs!
PO 77975 Stichting Trinamiek, stichting v kath, opb en alg-bijz primair en voortgezet ond
LO 72230 Marnix Academie
LO 40516 Hogeschool Utrecht