Midden-Nederland Zuid-West

Continuïteit en kwaliteit van het onderwijsproces is de gezamenlijke missie van besturen en scholen die reeds binnen de regio Utrecht samenwerken. Door de bundeling van krachten kunnen we in de regio echt impact maken en profiteren van schaalvoordelen en daar waar mogelijk van een krachtige centrale aanpak. Zo hebben de deelnemende besturen de ambitie om als besturen en scholen in de regio en gezamenlijk met de pabo’s, de handen in een te slaan en het reeds bestaande en oplopende personeelstekort terug te dringen.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Inzet campagne en beheerskosten website
2. Hart voor onderwijs voor vo-scholieren
3. Werving- en voorlichtingsactiviteiten 
4. Zij-instroom stimuleren
Begeleiden zij-instromers 1. Opleiden in de school voor zij-instromers
Behoud leraren 1. Transvita Academie
2. Loopbaancentrum met kandidaat volg systeem
3. Scholing van opleiders en begeleiders zij-instroom
Anders organiseren en innovatieve ideeën 1. Werkgroep Anders Organiseren
2. Anders organiseren door bevorderen inzet van onbevoegd-bekwaam-personeel
Regionaal loket/mobiliteitscentrum 1. RTC Transvita is het regionale loket voor zij-instromers en herintreders
2. Koppeling mbo / vo-docenten regionaal organiseren
3. Interbestuurlijke samenwerking verder bevorderen
SPP/SHRM 1. SPP door o.a. inhuren externe expertise, implementeren applicatie
Overig 1. P&O Community 
2. Programma management
3. Regionale vacaturebank onderhouden (www.voordeklas.nl)

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten IJsselstein; Lopik; Montfoort; Nieuwegein; Vijfheerenlanden; Woerden; 
Percentage schoolbesturen 40%
Percentage FTE 71%
Penvoerder Fluenta Sticht. voor P.C.O. id regio Utrecht
Projectleider Gerard Couprie
Contactgegevens E-mail gerardcouprie@transvita.nl
Tel. +31(0) 622201173
Functie Aanjager

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 41226 Stichting Monton
PO 41286 Stg. Prot. Chr. Prim. Onderw. Groene Hart
PO 41396 LOGOS Stichting voor Protestant Christelijk Onderwijs
PO 41527 Stichting Klasse
PO 41528 Fluenta Sticht. voor P.C.O. id regio Utrecht
PO 41638 Stg. Openb. Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenland.
PO 70002 Stichting Kalisto Boei. Basisonderwijs!
PO 77970 Stichting Trinamiek
LO 72230 Marnix Academie
LO 40516 Hogeschool Utrecht