Zeeland

Zeeland is dunbevolkt. Veel jongeren trekken weg om te studeren in de Randstad. Zeeland wil zoveel mogelijk jongeren behouden of verleiden om terug te komen, en jongeren en volwassenen bewegen om voor het onderwijs in Zeeland te kiezen. Het uiteindelijke doel is een arbeidsmarkt waarbij naast het reguliere personeel ook voldoende kwalitatief goede vervanging beschikbaar is.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Regionaal loket
2. Inrichten fysiek informatiepunt
3. Arbeidmarktinformatie
4. Zeeuwse onderwijsambassadeur
5. Werving- en voorlichtingsactiviteiten
6. Begeleiding van belangstellenden
7. Campagne met provincie Zeeland
Begeleiden zij-instromers 1. Duurzame Zeeuwse leeromgeving
2. Onderzoek hybride onderwijsprofessional
3. Brede lerarenacademie
4. Hybride opleiders zorg
5. Schoolleidersopleiding
6. Opleidingsschool
Behoud leraren 1. Centraal inductieprogramma
2. Traineeship
3. Bovenformatieve pool starters (incl. zij-instromers)
4. Duurzaam en vitaal werken
Stimuleren innovatie 1. Kennisdeling
2. Innovatiefonds 

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Borsele; Goes; Hulst; Kapelle; Middelburg; Noord-Beveland; Reimerswaal; Schouwen-Duiveland; Sluis; Terneuzen; Tholen; Veere; Vlissingen
Percentage schoolbesturen 76%
Percentage  FTE 91%
Penvoerder Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Mondia Scholengroep
Projectleider A.A.A. Hagt
Contactgegevens E-mail g.hagt@mondia.nl
Tel. +31(0) 118479400
Functie directeur-bestuurder

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 41582 Albero, sticht. v. openbaar & christ. onderw. op d Beveland.
PO 30715 Stichting voor Basisonderwijs Algem. Grondslag  Middelburg
PO 42610 Stichting ARCHIPEL SCHOLEN
PO 41136 Colon
PO 41312 Stichting "De Korre"
PO 41637 Stichting Escalda Scholen
PO 40803 Onderwijsgroep Perspecto
PO 41646 LEV Scholengroep West- Nederland (LEV-WN)
PO 41557 Stichting OBASE
PO 41842 OCTHO, Stichting Openbaar Prim. Onderw. Tholen
PO 42634 Stichting Omnisscholen
PO 42653 Stichting voor PC/RK Primair Onderwijs Middelburg/Vlissingen
PO 77533 Stichting Prisma Scholengroep
PO 41241 Stichting voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs Midden Zeeuws-Vlaanderen
PO 40876 Stichting Respont
PO 41583 RADAR, Vereniging voor P.C.O. Schouwen-Duiveland
PO 37299 Sticht. Confess. Basisonderw. West Zeeuws-Vlaanderen
PO 29785 Stichting Katholiek Onderwijs Hulst
PO 41778 Stichting Samen Onderwijs Maken (SOM)
PO 40794 Ver. Prot.-Chr. Onderwijs te Tholen en omstreken
PO 76585 Stichting de Vrije School Zeeland
PO 23545 Ver. tot het verstr. van b.o. op ref. grondsl. te Oosterland
PO 25833 Vereniging voor Basisonderwijs Gereform. Grondslag te Tholen
PO 29473 Ver. Verstr. v. BO op R.G.s. te Kruiningen
PO 29823 Ver. verstrekken van onderwijs Geref. Grondslag Krabbendijke
PO 31890 Ver. tot het verstr. Onderwijs op Ger. grondslag te Borssele
PO 39001 Ver. Verstr. v. Basisond. op Geref.Grondsl. BS 'De Bornput'
PO 42836 Ver. verstrekken basisonderw. gereform. grondslag te Yerseke
PO 45774 Ver. Verstrekken van Onderwijs Geref. Grondslag te Waarde
PO 81967 Stichting voor Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag
PO 89571 Ver. Basisond. op Reform. Grondsl. te Oostkapelle
PO 90351 Ver. Verstr. Basisonderwijs Reform. Gronslag Rilland-Bath
PO 46697 Ver. tot het verstr. Cbo/rm gs 'Boazschool' te Meliskerke
PO 42724 Vereniging voor Chr PO op Reformatorische Grondslag in Zeeland te Middelburg
PO 84151 Stg. v. Spec. Onderw. op Geref. Grondsl. in Zeeland
LO 30246 HZ University of Applied Sciences
LO 30246 HZ University of Applied Sciences
VO 13555 Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren
VO 42770 Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen
VO 40304 Ver. voor Chr. Voortgezet Onderwijs op Walcheren
VO 41161 Stichting Scholengroep Pontes
VO 41815 Stichting Calvijn College
VO 41403 Stichting Chr. Voortgez. Onderw. Zeeland
VO 40876 Stichting Respont
VO 41312 Stichting De Korre
MBO 40870 Scalda Stg. middelbaar beroepsond./volwasseneneduc.
LO 30246 HZ University of Applied Sciences