Zeeland

Po, vo, mbo en hbo in Zeeland blijven komende jaren investeren in breed inzetbare docenten en onderwijsondersteunend personeel. Goed onderwijs draait om medewerkers, in een professioneel team, die ervoor zorgen dat leerlingen zich maximaal kunnen ontwikkelen en samen zorgen voor innoverend onderwijs. Met de gezamenlijke aanpak in de regio willen de besturen ook het inmiddels reële lerarentekort het hoofd bieden: de aanpak van het personeelstekort en het formuleren en uitvoeren van regionaal arbeidsmarktbeleid in dienst van kwalitatief goed, duurzaam en toekomstgericht onderwijs.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen Website en sociale mediacampagnes
Beurzen bezoeken, wervingsactiviteiten organiseren                                                                                               
Zeeuwse Onderwijsambassadeur
Begeleiden zij-instromers Begeleiding van belangstellenden
Behoud leraren Initiëren en implementeren programma duurzaam en vitaal werken in het Zeeuwse Onderwijs
Verbeteren beloning- en carrièreperspectief Afspraken over mobiliteit van personeel tussen Zeeuwse onderwijsorganisaties, waar van een deel bovenformatief
Stimuleren innovatie

Inventariseren vernieuwing in Zeeland, kennis en ervaring toegankelijk maken via het informatiepunt:

  • Fonds vormen waarmee pilots Anders organiseren, interprofessionele teams en nieuwe functies ondersteund worden 
  • Een Zeeuws breed professionaliseringsnetwerk waaraan de kolommen VO/PO en SO deelnemen en intensief samenwerking gezocht wordt met mbo en hbo. Ook de lectoraten en practoraten krijgen een plek
  • Pilots evalueren,  verankeren en verbreden
Regionaal loket/ mobiliteitscentrum Inrichten informatiepunt 
SPP/SHRM Inrichten arbeidsmarktinformatie (regionaal SPP)
Overig Inrichten educatieve regio

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Borsele; Goes; Hulst; Kapelle; Middelburg; Noord-Beveland; Reimerswaal; Schouwen-Duiveland; Sluis; Terneuzen; Tholen; Veere; Vlissingen
Percentage schoolbesturen 100%
Percentage FTE 97%
Penvoerder Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Mondia Scholengroep
Projectleider A.A.A. Hagt
Contactgegevens E-mail g.hagt@mondia.nl 
Tel. +31(0) 118479400
Functie Directeur-bestuurder

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 13555 Mondia Scholengroep
VO 40304 Christelijke Scholengemeenschap Walcheren
VO 40876 Stichting Respont
VO 41161 Pontes Scholengroep
VO 41312 Stichting De Korre
VO 41403 Stichting Christelijk VO Zeeland Ostrea
VO 41815 Calvijn College
VO 42770 Stichting VO Zeeuws Vlaanderen
VO 41870 SVPO Kapelle
MBO 40870 Scalda
LO 34808 Stichting HZ University of Applied Sciences (Lerarenopleiding)