Kop van Overijssel

In de aanpak van de regio Kop van Overijssel staan zeven actielijnen centraal: transitie naar een structurele regio-aanpak, strategisch HR en arbeidsmarkt, loketfunctie, samen werven, toegerust in de klas en op school, onderwijs van de toekomst, en onderzoek.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Inzet instroommakelaar
2. Ontwikkelen campagnemiddelen loketfunctie en imago van beroep
3. Verder vormgeven infrastructuur rondom geïnteresseerden in onderwijs
4. Werving- en voorlichtingsbijeenkomsten
5. Oriëntatieprogramma's
6. LOB-programma/tutoringprogramma
7. Vroege werving van vo-scholieren en mbo-studenten
Behoud leraren 1. Uitvoering programma voor herintreders
2. Scholing van starterscoaches
3. Begeleiding starters besturen
4. Vervolgonderzoek behoeftepeiling
Anders organiseren en innovatieve ideeën 1. Voortzetten van netwerk Anders organiseren voor bestuurders
2. Samen hybride
3. Leiderschap van de toekomst
Regionaal loket/mobiliteitscentrum 1. Verder ontwikkelen website loket
2. Onderhoud en uitbouwen communicatie loketfunctie
SPP/SHRM 1. Versterken samenwerking regio
2. Vormgeven en uitvoeren ontwerpsessies Strategisch HR en arbeidsmarkt 
3. Vormgeven Regionale SPP
Overig 1. Verkenning schoolbesturen naar structurele regio-aanpak
2. Samenwerking met Regionale Alliantie Oost Werkt en 10 partnerschappen Samen Opleiden
3. Onderzoek resultaten van gedane gedane interventies i.k.v. personeelstekort

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Meppel, Steenwijkerland, Westerveld, De Wolden
Percentage schoolbesturen 69%
Percentage FTE 87%
Penvoerder Stichting Katholieke Opleiding tot Leraren in het Basisonderwijs
Projectleider I. Lammerse
Contactgegevens E-mail

i.lammerse@kpz.nl

Tel. +31(0) 384217425
Functie Voorzitter CvB Katholieke Pabo Zwolle

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 40662 Stichting Aves
PO 40888 Stichting Catent
PO 40894 mijnplein, stg. voor bijz. po in Salland
PO 40946 Stichting voor Chr. Prim. Onderw. CHRONO
PO 41196 St, v. Chr. Prim. Onderwijs in Zuidwest Drenthe
PO 41270 Stichting PCO Accrete
PO 41624 Ver. voor Geref. Prim. Onderw. 'de Oosthoek'
PO 41629 Stichting Promes
PO 41632 Florion Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs
PO 41651 Stichting Primair Christelijk Onderwijs Nieuwleusen
PO 41816 Stichting Op Kop Openbaar Primair Onderwijs
PO 41868 Stichting Talent Westerveld
PO 41895 Stichting openbaar prim. ond. Wolderwijs
PO 42623 Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio
PO 42744 Stichting Floreant, Christelijk Primair Onderwijs Vechtdal
PO 50195 Stichting voor Protestants CBO Meppel
PO 68836 Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand
PO 96240 Stg. Orthopedagogisch Centrum De Ambelt
LO 30041 Hogeschool KPZ
LO 30205 Stichting Hogeschool Viaa
LO 42609 Christelijke Hogeschool Windesheim
LO 41292 ArtEZ University of the Arts