Utrecht-Gelderland

Een van de grootste uitdagingen voor de regio Utrecht-Gelderland is het huidige en toekomstige personeelstekort. De prioriteit van de samenwerking ligt dan ook bij het vinden, opleiden en behouden van voldoende medewerkers voor zowel tijdelijke als reguliere banen. Sinds de start van de samenwerking zijn verschillende activiteiten ontwikkeld en komen er jaarlijks nieuwe ideeën bij. 

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Zij-instroom bevorderen
2. Doorstroom onderwijsassistenten
3. Ontwikkelgroep hogescholen
Begeleiden zij-instromers 1. Begeleiding zij-instroom
Behoud leraren 1. Traineeship startende leraren
2. Bovenbestuurlijke opleidingscoördinator
3. Vervangingspool
4. Verstrekken van werkervaringsplaatsen
5. Uitwerking expertpool
Activeren stille reserve
Beloning en carrièreperspectief
Anders organiseren en innovatieve ideeën 1. Samenwerking op gebied van kinderopvang
2. Anders organiseren
3. Innovatiebudget arbeidsmarkt
4. Denktank
Regionaal loket/mobiliteitscentrum 1. Mobiliteitscentrum
2. Kweekvijver directeuren
SPP/SHRM 1. P&O-netwerk
2. SPP op regionaal niveau
3. Met RAP-regio's onderzoek van afgestudeerden Pabo in kaart brengen aangevuld met interviews
Overig 1. Uitwerking kennispunt ondersteunende diensten
2. Projectmanagement, bestuur en algemene ledenvergadering

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Buren; Culemborg; Ede; Rhenen; Tiel; Veenendaal; Wijk bij Duurstede; 
Percentage schoolbesturen 39%
Percentage FTE 67%
Penvoerder Stichting voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Projectleider C. Raatgever
Contactgegevens E-mail c.raatgever@Cnsede.nl
Tel. +31(0) 318619136
Functie Controller

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 42587 Stichting voor Christelijk Nationaal Schoolonderw Ede eo
PO 33151 Edese Schoolvereniging
PO 69447 Het Sticht, Sticht. Katholiek/Algemeen Bijz. Primair Onderw.
PO 41424 Stg. Chr. Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard
PO 41483 Stg. voor p.c.o. De Oorsprong te Utrechtse Heuvelrug&W.b.D.
PO 41538 Stichting BasisBuren, openb./alg. primair onderwijs
PO 41879 Stichting Gewoon Speciaal
PO 31237 Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei
PO 40207 Stichting Montessorischool Veenendaal
PO 41226 Stichting Monton
PO 42567 Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede
PO 41876 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland
PO 41461 Stichting Partners Primair Onderwijs De Link
PO 41674 Stichting Primair Openbaar Onderwijs Ede
PO 41148 Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland
PO 41154 Stg. Chr. Prim. Onderwijs voor Veenendaal en omgeving
PO 77975 Stichting Trinamiek, stichting v kath, opb en alg-bijz primair en voortgezet ond
PO 40631 Stichting de Onderwijsspecialisten
PO 41496 Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland
LO 72243 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen