Utrecht-Gelderland

De regio Utrecht-Gelderland zet in op 14 activiteiten:

 • traineeship startende leerkrachten
 • zij-instroom bevorderen
 • doorstroom onderwijsassistenten
 • opleidingstraject herintreders
 • begeleiding leerkrachten door bovenbestuurlijke opleidingscoördinatoren
 • vervaningspool
 • ontwikkeling mobiliteitscentrum
 • terugdringen ziekteverzuim
 • verstrekken van werkervaringsplaatsen
 • ontwikkelen expertpool
 • kweekvijver directeuren
 • samenwerking op het gebied van kinderopvang
 • anders organiseren
 • ontwikkelen kennispunt ondersteunende diensten

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Wervingsactiviteiten zij-instroom, deeltijd, versneld voor de klas
2. Begeleiding studenten deeltijd, versneld voor de klas
3. Doorstroom onderwijsassistent naar leraar
4. Regionaal loket
Begeleiden zij-instromers 1. Begeleiding zij-instroom
Behoud leraren 1. Traineeship startende leraren
2. Bovenbestuurlijke opleidingscoördinator
3. Professionaliseringactiviteiten
4. Terugdringen verzuim ism Participatiefonds
5. Kweekvijver directeuren
6. Expertpool
Activeren stille reserve 1. Werven herintreders en ontwikkelingsprogramma en begeleiding
Verbeteren beloning- en carrièreperspectief 1. P&O netwerk
Stimuleren innovatie 1. Kennisdeling
2. Pilots
Overig 1. Onderzoek samenwerking kinderopvang

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Buren; Culemborg; Ede; Rhenen; Tiel; Veenendaal; Wijk bij Duurstede
Percentage schoolbesturen 37%
Percentage FTE 62%
Penvoerder Stichting voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Projectleider C. Raatgever
Contactgegevens E-mail c.raatgever@Cnsede.nl
Tel. +31(0) 318619136
Functie Controller

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 42587 Stichting voor Christelijk Nationaal Schoolonderw Ede eo
PO 33151 Edese Schoolvereniging
PO 69447 Het Sticht, Sticht. Katholiek/Algemeen Bijz. Primair Onderw.
PO 41424 Stg. Chr. Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard
PO 41483 Stg. voor p.c.o. De Oorsprong te Utrechtse Heuvelrug&W.b.D.
PO 41538 Stichting BasisBuren, openb./alg. primair onderwijs
PO 41879 Stichting Gewoon Speciaal
PO 31237 Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei
PO 40207 Stichting Montessorischool Veenendaal
PO 41226 Stichting Monton
PO 42567 Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede
PO 41876 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland
PO 41461 Stichting Partners Primair Onderwijs De Link
PO 41674 Stichting Primair Openbaar Onderwijs Ede
PO 41148 Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland
PO 41154 Stg. Chr. Prim. Onderwijs voor Veenendaal en omgeving
PO 77975 Stichting Trinamiek, stichting v kath, opb en alg-bijz primair en voortgezet ond
PO 41496 Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland
LO 72243 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen