Nijmegen

Om ook in de toekomst de kwaliteit te kunnen blijven bieden, moet de regio Nijmegen zorgen dat er voldoende goede leraren instromen en dat de regio vanuit goed werkgeverschap leraren ontwikkelmogelijkheden biedt. Goed werkgeverschap moet zorgen voor kwalitatieve en duurzame instroom en voor het behoud van  medewerkers. Dit vraagt van de regio om in partnerschap te investeren in passende kwalitatief goede opleidingen, een degelijk klantreis voor instromers en loopbaanperspectief. Nijmegen wil investeren in de uitbreiding en versterking van het Nijmeegse primaire onderwijsnetwerk met als doelen meer instroom in het beroep en het nog beter vormgeven van een goed strategisch HRM-beleid vertaald naar de werkvloer en daarmee behoud van nieuw en bestaand onderwijstalent. Tevens zet Nijmegen in op imagoverbetering.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Voorlichtingsbijeenkomsten
2. Voortzetten Management Development
3. Samen Opleiden
4. Uitbreiden onderwijsnetwerk
5. Versterken imago
6. Werving zij-instroom
7. Inspiratieavond voor (toekomstige) schoolleiders
Begeleiden zij-instromers 1. Intervisie en coaching zij-instroom
Behoud leraren 1. Innovatiefonds
Activeren stille reserve
Beloning en carrièreperspectief
Anders organiseren en innovatieve ideeën
Regionaal loket/mobiliteitscentrum 1. Doorontwikkelen en bemensen onderwijsloket
SPP/SHRM 1. SPP
Overig 1. Verkenning samenwerking regionaal en landelijk
2. Facilitaire kosten

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Nijmegen;
Percentage schoolbesturen 55%
Percentage FTE 77%
Penvoerder Stichting St. Josephscholen
Projectleider A. de Bruin
Contactgegevens E-mail verbindendorganiseren@gmail.com
Tel. +31(0) 645302189
Functie Projectleider

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 47100 Stichting Sint Josephscholen
PO 29810 Stichting Conexus
PO 41246 Stichting Pallas
PO 41531 Stichting Onderwijsgroep Punt Speciaal
PO 76793 Stichting Rooms Katholiek Onderwijs
PO 82591 Stichting Chr. B.s. De Klokkenberg
LO 72243 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen