Gouda e.o. (RTC Cella)

RTC Cella kreeg in 2019 RAL-subsidie met als doel gezamenlijke initiatieven te ontplooien in de strijd tegen het lerarentekort in de regio Gouda. In de bestuurlijke samenwerking zijn mooie stappen gezet, met name op het vlak van het ontwikkelen van een incompany zij-instroomtraject en het inzetten van vakleerkrachten op zogenoemde losse dagen vervanging. De huidige arbeidsmarkt vraagt om continuering en uitbreiding van initiatieven om mensen die geïnteresseerd zijn in het vak van leerkracht in het po te bereiken, te enhousiasmeren, om te scholen en vervolgens te behouden voor het po. De nieuwe RAP-subsidie maakt het mogelijk om zowel de ingezette lijn te continueren en verder te ontwikkelen, als nieuwe initiatieven te ontplooien in de strijd tegen het lerarentekort.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Opzet mbo/hbo-traject voor leraar po incl. wervingscampagne
2. Regionaal loket
Begeleiden zij-instromers 1. Doorontwikkeling incompany zij-instroom
2. Begeleiding zij-instroom
Behoud leraren 1. Loopbaanpaden
2. Duurzame inzetbaarheid
Overig 1. Onderzoek mogelijkheden regionaal loopbaancentrum
2. Positionering RTC Cella

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Bodegraven-Reeuwijk; Gouda; Krimpenerwaard; Oudewater; Waddinxveen
Percentage schoolbesturen 38%
Percentage FTE 64%
Penvoerder De Groeiling
Projectleider C. Anthony
Contactgegevens E-mail charony.anthony@rtccella.nl
Tel. +31(0) 852101114
Functie Directeur RTC Cella

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 40765 De Groeiling, Stg. katholiek interconfess. primair onderw.
PO 20252 Vereniging Jenaplanonderwijs Oudewater
PO 41194 Stg. voor Protestants Christ. Prim. Onderw. De Vier Windstr.
PO 41286 Stg. Prot. Chr. Prim. Onderw. Groene Hart
PO 41401 Stichting Onderwijs Pr1mair
PO 41527 Stichting Klasse
PO 82785 Stichting Protestants Christelijk Onderwijs LEV
PO 84411 Vereniging Jenaplanschool Gouda
PO 95655 School Ver. Neutraal Bijzonder Onderwijs Casimir
LO 30163 Hogeschool Leiden