Gouda e.o. (RTC Cella)

De huidige arbeidsmarkt vraagt naar continuering en uitbreiding van initiatieven om mensen die geïnteresseerd zijn in het vak van leerkracht in het primair onderwijs te bereiken, te enthousiasmeren, om te scholen en vervolgens te behouden voor het (primair) onderwijs. De verlenging RAP subsidie maakt het mogelijk om de ingezette lijn van de regio Gouda e.o. van het aanbieden van een incompany zij-instroom traject, het opleiden van MBO-HBO en de positionering van het regionaal loket te continueren en verder te ontwikkelen. De (verplichte) SPP maakt dat de regio voor de lijnen een mooi inzicht kunnen verkrijgen in wat de regio aankan als het gaat om opleiden van nieuwe leerkrachten. Het gaat tenslotte om een juiste balans voor het zittend personeel.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. MBO-ers opleiden tot leerkracht
2. Begeleiding MBO-HBO
Begeleiden zij-instromers 1. Doorontwikkeling incompany zij-instroom
2. Begeleiding zij-instroom
Behoud leraren 1. Bovenschools begeleider
Activeren stille reserve
Beloning en carrièreperspectief
Anders organiseren en innovatieve ideeën
Regionaal loket/mobiliteitscentrum 1. Voortzetten regionaal loket RTC Cella
SPP/SHRM 1. SPP per regio, gemeente en bestuur
Overig 1. Onderzoek mogelijkheden regionaal loopbaancentrum
2. Positionering RTC Cella

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Bodegraven-Reeuwijk; Gouda; Krimpenerwaard; Oudewater; Waddinxveen; 
Percentage schoolbesturen 38%
Percentage FTE 69%
Penvoerder De Groeiling
Projectleider C. Anthony
Contactgegevens E-mail

charony.anthony@rtccella.nl

Tel. +31(0) 852101114
Functie Directeur RTC Cella

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 40765 De Groeiling, Stg. katholiek interconfess. primair onderw.
PO 20252 Vereniging Jenaplanonderwijs Oudewater
PO 41194 Stg. voor Protestants Christ. Prim. Onderw. De Vier Windstr.
PO 41286 Stg. Prot. Chr. Prim. Onderw. Groene Hart
PO 41401 Stichting Onderwijs Pr1mair
PO 41527 Stichting Klasse
PO 84411 Vereniging Jenaplanschool Gouda
PO 95655 School Ver. Neutraal Bijzonder Onderwijs Casimir
PO 41532 PCPO Krimpernerwaard
LO 21RI Hogeschool Leiden