Praktijkvoorbeelden primair onderwijs

Bent u op zoek naar inspiratie om in uw regio, gemeente of op uw school het lerarentekort aan te pakken? Hieronder vindt u een aantal goede voorbeelden uit het primair onderwijs. Deze voorbeelden zijn eerder gepubliceerd op de website van het Arbeidsmarktplatform PO. Dit overzicht wordt regelmatig geactualiseerd.

In vijf jaar sociaal werker en leerkracht basisonderwijs

In het speciaal onderwijs is net als in het primair onderwijs een groot tekort aan leraren. Daarom sloegen drie scholen in de regio Leiden – Den Haag de handen ineen met de Hogeschool Leiden. Studenten worden hier in vijf jaar opgeleid tot sociaal werker én leerkracht basisonderwijs. Op deze manier wordt een nieuwe groep studenten aangesproken. Lees meer over de combinatieopleiding sociaal werk en leerkracht

Focus op herstarters

In Amsterdam is het lerarentekort hoger dan in de rest van het land. Daarom startten zeven Amsterdamse schoolbesturen voor openbaar onderwijs in 2015 het samenwerkingsverband DE BREDE SELECTIE. Zij begonnen met een bovenbestuurlijke vervangingspool van starters. Later werd de samenwerking verbreed naar de werving en begeleiding van starters, herintreders, senioren en zij-instromers. Lees meer over DE BREDE SELECTIE

Versnelde opleiding voor zij-instromers

Stichting Pool West is de regionale vervangingspool voor het primair onderwijs in de regio Delft – Lansingerland – Haaglanden – Zoetermeer – Leiden. Pool West, waarin 17 schoolbesturen samenwerken, stoomt kandidaten die al een onderwijsgerelateerde opleiding hebben voltooid klaar voor het onderwijs. Dit doet Pool West door middel van een opleiding op maat in een versnelde periode. In deze periode kunnen de kandidaten wel al aan de slag als onderwijsassistent. Lees meer over de versnelde opleiding voor zij-instromers

Dubbele lerarenopleiding pabo en ALO

Gymleraren willen vaak meer dan alleen sportlessen geven. Tegelijk is er behoefte aan leerkrachten met een bevoegdheid voor bewegingsonderwijs. Aan de HAN kunnen studenten nu in vijf jaar tijd zowel een diploma pabo als ALO halen. Studenten zijn niet verplicht om beide diploma’s te halen. Na vier jaar afstuderen aan alleen de pabo kan ook. Lees meer over de dubbele lerarenopleiding pabo en ALO

Nieuwe leerroute tot excellente leerkracht

Steeds minder scholieren kiezen voor de pabo van Hogeschool Zeeland. Tegelijkertijd vindt er een sterke daling plaats in leerlingenaantallen binnen het voortgezet onderwijs. Hierdoor gaan er minder scholieren naar het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Op deze manier is het voortbestaan van de pabo van Hogeschool Zeeland onzeker. Inmiddels werkt het hele po-veld en de Hogeschool Zeeland samen om het tij te keren. Het doel is een leerwerkplekomgeving te creëren waarin studenten opgeleid worden tot excellente leerkracht. Lees meer over de nieuwe leerroute tot excellente leerkracht

Brandweerprofessionals voor de klas

Stichting RTC Cella, een samenwerking tussen zes schoolbesturen in de regio Alphen, Gouda en Nieuwveen, wilde vanwege het tekort aan leraren gymleerkrachten binnen een jaar omscholen tot leerkracht basisonderwijs. Dat idee strandde doordat vakleerkrachten inmiddels eenvoudiger een baan vinden in het onderwijs. Stichting RTC Cella ging op zoek naar andere mogelijkheden en kwam uiteindelijk uit bij de brandweer. Brandprofessionals krijgen na 20 jaar actieve dienst functioneel leeftijdsontslag en moeten vervolgens op zoek naar een tweede loopbaan. Lees meer over brandweerprofessionals voor de klas

Ontwikkelen specifieke programma’s voor latereloopbaanleraren

Het onderwijs in Amsterdam en omgeving kan niet zonder zij-instromers. Vijf schoolbesturen werken daarom nauw samen met de Ipabo om specifieke programma’s te ontwikkelen voor deze latereloopbaanleraren. Lees meer over het ontwikkelen van specifieke programma’s voor latereloopbaanleraren

Kiezen voor onderwijs

In de regio Haaglanden zijn de gevolgen van het lerarentekort voelbaar. Het lukt de schoolbesturen van PCPO Westland, SCO Delft e.o. en Octant niet altijd meer om vervanging te regelen bij bijvoorbeeld ziekte. Daarom zijn deze schoolbesturen de samenwerking aangegaan met Hogeschool lnholland en daaruit is Talentum Haaglanden ontstaan. Talentum Haagland wil de toegang tot het primair onderwijs aantrekkelijker maken met het ontwikkelen van een gastvrij traject, zodat mensen zich zo goed mogelijk kunnen oriënteren op het vak van leerkracht. Lees meer over Talentum Haaglanden

Nieuwe opleidingsvariant voor vrijeschoolonderwijs

In Nederland is op dit moment slechts één pabo die studenten opleidt tot vrijeschoolleerkracht, namelijk aan de Hogeschool Leiden. En dat terwijl er een toenemende interesse is in vrijeschoolonderwijs. Daarom stevenen vrijescholen af op een groot lerarentekort. De besturen van stichting Pallas, stichting Athena en de Vereniging van Vrijescholen werken nu samen om het lerarentekort in de regio’s midden, zuid en noordoost aan te pakken. De eerste hogeschool naast Leiden die een opleidingsvariant voor de vrijeschool aanbiedt, is de HAN. Lees meer over nieuwe opleidingsvarianten voor vrijeschoolonderwijs

POVO-project Rotterdam

De besturen van een aantal scholen in Rotterdam vinden dat het huidige onderwijssysteem fundamenteel moet veranderen om beter aan te sluiten bij de behoeften van leraren en leerlingen. Een vergelijkbare organisatiestructuur bij po, vo en mbo maakt het bijvoorbeeld eenvoudiger om leerkrachten flexibel in te zetten. Het POVO-project in Rotterdam brengt deze werelden bij elkaar door leraren uit het vo te detacheren in de bovenbouw van het vo. Vo-docenten hebben namelijk de bevoegdheid om in hun eigen vak les te geven in het po. Lees meer over het POVO-project Rotterdam

Van tutor naar leerkracht

Hoe krijg je scholieren van havo en vwo al in een vroeg stadium enthousiast voor een baan in het onderwijs? De samenwerkingspartners in de regio Zwolle - Saland -Kampen hebben het Tutoringsproject opgezet. 20 tutors helpen kinderen op de basisschool met rekenen, taal en onderzoekend leren. Door deze bijbaan kunnen de desbetreffende havo- en vwo-scholieren op een laagdrempelige manier kennismaken met het vak van leerkracht. Lees meer over het tutoringproject