Midden-Nederland Oost

Continuïteit en kwaliteit van het onderwijsproces is de gezamenlijke missie van besturen en scholen die reeds binnen de regio Utrecht samenwerken. Door de bundeling van krachten kan de regio echt impact maken en profiteren van schaalvoordelen en daar waar mogelijk van een krachtige centrale aanpak. Zo hebben de deelnemende besturen de ambitie om als besturen en scholen in de regio en gezamenlijk met de pabo’s, de handen in een te slaan en het reeds bestaande en oplopende personeelstekort terug te dringen.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Inzet campagne en beheerskosten website
2. Hart voor onderwijs voor vo-scholieren
3. Werving- en voorlichtingsactiviteiten 
4. Zij-instroom stimuleren
Begeleiden zij-instromers 1. Opleiden in de school voor zij-instromers
Behoud leraren 1. Transvita Academie
2. Loopbaancentrum met kandidaat volg systeem
3. Scholing van opleiders en begeleiders zij-instroom
Anders organiseren en innovatieve ideeën 1. Werkgroep Anders Organiseren
2. Anders organiseren door bevorderen inzet van onbevoegd-bekwaam-personeel
Regionaal loket/mobiliteitscentrum 1. RTC Transvita is het regionale loket voor zij-instromers en herintreders
2. Koppeling mbo / vo-docenten regionaal organiseren
3. Interbestuurlijke samenwerking verder bevorderen
SPP/SHRM 1. SPP door o.a. inhuren externe expertise, implementeren applicatie
Overig 1. P&O Community 
2. Programma management
3. Regionale vacaturebank onderhouden (www.voordeklas.nl)

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Amersfoort; Leusden
Percentage schoolbesturen 41%
Percentage FTE 81%
Penvoerder Stichting Meerkring O.P.O. Amersfoort
Projectleider Gerard Couprie
Contactgegevens E-mail gerardcouprie@transvita.nl
Tel. +31(0) 622201173
Functie Aanjager

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 25156 Amersfoortse Schoolvereniging Dalton
PO 30010 Sticht. v. Prot. Christ. B.o. Amersfoort
PO 41226 Stichting Monton
PO 41886 Stg. Verschillend Onderwijs in Leusden Achterveld (VOILA)
PO 65768 Stichting Katholiek Onderwijs Achterveld
PO 71488 Stg. v. Kath. Primair Onderw. Amersfoort en Omstreken
PO 41514 Stichting Meerkring Primair Onderwijs Amersfoort
LO 40516 Hogeschool Utrecht
LO 72230 Marnix Academie