Amersfoort-Leusden

Continuïteit en kwaliteit van het onderwijsproces is de gezamenlijke missie van besturen en scholen die reeds binnen de regio Utrecht samenwerken. Dit doen zij o.a. onder de vlag van de Vereniging Partners in Onderwijs en de Stichting RTC Transvita. RTC Transvita is het Regionaal Transfercentrum voor de Regio Utrecht. Deze aanvraag is geharmoniseerd met twee aanvragen die door andere, bij RTC Transvita aangesloten besturen, zijn ingediend.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen

1. Vormgeving en inzet (imago)campagne (ook voor meer mannen, hybride lessen) 
2. Regionaal loket

  1. U voor de klas
  2. Kei voor de klas
  3. Matchen van zij-instromers

3. Hart voor onderwijs voor vo-scholieren
4. Werving- en voorlichtingsactiviteiten
5. Pre-scan zij-instromers
6. Digitaal platform via-via werving (transvia.nu)

Begeleiden zij-instromers 1. Opleiden in de school voor zij-instromers
Behoud leraren 1. Transvita Academie
2. Loopbaancentrum met kandidaat volg systeem
3. Scholing van opleiders en begeleiders zij-instroom
Activeren stille reserve 1. Mailcampagne alumni-bestand pabo's
2. Zachte landing door oa bijscholing 
Stimuleren innovatie 1. Kennisdeling
Overig 1. P&O Community
2. Onderzoek goede HR praktijkvoorbeelden ivm aanpak lerarentekort

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan de plannen het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Amersfoort; Leusden
Percentage schoolbesturen 47%
Percentage FTE 92%
Penvoerder Stichting Meerkring O.P.O. Amersfoort
Projectleider J.H.J.M. Spijker
Contactgegevens E-mail joostspijker@transvita.nl
Tel. +31(0) 683207080
Functie Aanjager

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 25156 Amersfoortse Schoolvereniging
PO 30010 Sticht. v. Prot. Christ. B.o. Amersfoort
PO 40514 Stichting De Kosmos
PO 41226 Stichting Monton
PO 41886 Stg. Verschillend Onderwijs in Leusden Achterveld (VOILA)
PO 65768 Stichting Katholiek Onderwijs Achterveld
PO 71488 Stg. v. Kath. Primair Onderw. Amersfoort en Omstreken
PO 41514 Stichting Meerkring O.P.O. Amersfoort
LO 40516 Hogeschool Utrecht
LO 72230 Marnix Academie
LO 9 Universiteit Utrecht GST