Stedendriehoek Salland

De regio Stedendriehoek Salland werkt samen om het huidige en het te verwachten personeelstekort in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs te lijf te gaan. De doelstelling hierbij is om zoveel mogelijk te kunnen blijven voorzien in kwalitatief onderwijs. In de regio wordt al langer gewerkt aan activiteiten die gericht zijn op het oplossen van het personeelstekort.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Regionaal loket
2. Loopbaan en vacaturesite
3. Opleiden/doorstroom van leraren voor het speciaal onderwijs (sbo, so en vso)
4. Inrichtten fase 0 voor carrière-switchers
5. Opleiden van leraren uitwerken en stroomlijnen met pabo's inclusief werven en organiseren
6. Inzet en vormgeving (imago)campagne
7. Recruiterfunctie regio
Behoud leraren 1. Werkgroep terugdringen verzuim
2. Werkgroep behoud van personeel
Activeren stille reserve 1. Werving herstarters (UWV, Participatiefonds, ABP)
2. Alumni bestanden pabo ontsluiten
Stimuleren innovatie 1. Kennisdeling
2. Inspiratiebijeenkomsten
Overig 1. Meerjaren personeelsanalyse regio
2. Onderzoeken of verhogen uren aantrekkelijker kan worden gemaakt
3. Verbeteren aantrekkelijk werkgeverschap

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Apeldoorn; Brummen; Deventer; Lochem; Voorst; Zutphen
Percentage schoolbesturen 36%
Percentage FTE 61%
Penvoerder Gelderveste
Projectleider G.B.N. Couprie
Contactgegevens E-mail gcouprie@gmail.com
Tel. +31(0) 622201173
Functie Projectleider regionaal personeelstekort

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 83189 Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland
PO 40631 Stichting De Onderwijsspecialisten
PO 42616 Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland
PO 41011 Stg. Scholengroep GelderVeste, voor christelijk basisonderw.
PO 42561 Stichting Poolsterscholen
PO 40894 mijnplein, stg. voor bijz. po in Salland
PO 95148 Stichting Deventer en Almelose Montessorischolen
PO 41862 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer
PO 84046 Ver. v. Prot.-Christ. Onderw. te Eerbeek
PO 41566 Stichting Archipel Onderwijs
PO 42594 Stichting Samenwerkingssch. Rivierenwijk
PO 45969 Stg. v. Protestants CBO in de Gemeente Voorst
PO 82526 Stichting voor Prot. Christel. Basisonderwijs Apeldoorn
PO 72464 Stichting Chr. Spec. Onderwijs Apeldoorn
LO 30780 Saxion Hogeschool