Flevowijs

In de eerdere RAP-periode is het samenwerkingsplatform Flevowijs opgetuigd. De samenwerkende schoolbesturen hebben invulling gegeven aan projecten om het onderwijspersoneel zowel te werven als te behouden. Hierbij wordt Flevoland geëtaleerd als aantrekkelijke woon-, werk- en leeromgeving. Binnen het PO wordt intensief samengewerkt aan het vraagstuk personeelstekort. De activiteiten rondom het noodplan lerarentekort Almere en de regionale aanpak personeel sluiten op elkaar aan. Vanuit de RAP subsidie blijft de regio inzetten op activiteiten rondom instroom en behoud van personeel. Het anders organiseren heeft binnen het noodplan lerarentekort Almere een prominente plaats.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Promotie van Flevoland en het vak
2. Vergroten van de vijver
3. Zin in lesgeven
Begeleiden zij-instromers
Behoud leraren 1. Professionalisernig als vereiste voor aantrekkelijk werkgeverschap
2. Sturen op goede begeleiding
3. Mobiliteit
4. Inzet op kwaliteit huidig personeel
5. Extra begeleiding starters en deeltijders
6. Opleiden van begeleiders/coaches
7. IB opleiding
8. Opleidingsbudget
Activeren stille reserve 1. Stil netwerk activeren
Beloning en carrièreperspectief
Anders organiseren en innovatieve ideeën 1. Innovatief anders organiseren 
Regionaal loket/mobiliteitscentrum 1. Loketfunctie Flevowijs
SPP/SHRM 1. SPP
Overig

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Almere;
Percentage schoolbesturen 75%
Percentage FTE 97%
Penvoerder Almeerse Scholen Groep
Projectleider E.J. Luiting
Contactgegevens E-mail

e.luiting@asg.nl

Tel. +31(0) 623971236
Functie kwartiermaker

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 41676 Stichting Openbaar Onderwijs Almere
PO 40306 Stg. Algem. Bijzonder Onderw. Flevoland
PO 42535 Stichting Openbaar Onderwijs Almere Nieuwe Wijken
PO 40114 Stg. Prisma, stg. prot. chr. & oecumen. onderwijs in Almere
PO 40950 Stichting Kath. Onderw. Flevoland-Veluwe
PO 62584 Stichting Vrije School
PO 41880 Stichting Almere Speciaal
PO 30882 Stichting Eduvier Onderwijsgroep
PO 21679 Stichting Viertaal
LO 01VU Christelijke Hogeschool Windesheim