Waterland

In de regio Waterland wordt het tekort steeds meer zichtbaar. Nu de arbeidsmarkt steeds krapper wordt, is het urgentiebesef bij de verschillende besturen en hun HR-adviseurs en schoolleiders toegenomen en hebben zij de behoefte om samen op te trekken en van elkaar te leren. De regio heeft een tweeledige doelstelling, namelijk het waarborgen van kwalitatief goed onderwijs in de regio door te investeren in werving en behoud en de regio wilt investeren in de samenwerkingsrelatie tussen schoolbesturen in de regio onderling en met de opleidingen.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Werving van zij-instromers (i.s.m. pabo's)
2. Aantrekkelijker maken zij-instroomtraject
3. Werven en binden van verkorte deeltijders
4. Stageplaatsen aanbieden met goede begeleiding
5. Aantrekkelijker maken verkorte deeltijdopleiding
6. Aantrekkelijker maken opleiding 'onderwijsassistent naar opleiding tot leraar'
7. Studenten mogelijkheid geven voor brede ontwikkeling
Begeleiden zij-instromers 1. Begeleiding van voortraject
2. Kwaliteitsimpuls en voorkomen tussentijdse uitval
Behoud leraren 1. Kwaliteitsimpuls en voorkomen tussentijdse uitval verkorte deeltijders
2. Begeleiding startende leraren intensiveren
3. Behoefte van huidig personeel en passend aanbod
Activeren stille reserve 1. Informatie verstrekken via centraal informatiepunt/loket
2. Zorgdragen voor voldoende studietijd
3. Kwaliteitsimpuls en voorkomen tussentijdse uitval
Beloning en carrièreperspectief 1. Mogelijkheid van aanstelling verkorte deeltijders na half jaar
Anders organiseren en innovatieve ideeën 1. Beter organiseren stimuleren door kennisdeling en intervisie
Regionaal loket/mobiliteitscentrum 1. Regionaal informatiepunt/loket (aanbesteding bij externe partners, inrichten en beheer door externe partners)
SPP/SHRM 1. Strategisch beleid, waaronder SPP
Overig 1. Projectmanagement

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Waterland; Beemster; Edam-Volendam; Purmerend; Landsmeer; Wormerland
Percentage schoolbesturen 42%
Percentage FTE 74%
Penvoerder Stichting SPOOR
Projectleider Jeanine Timmerman
Contactgegevens E-mail

jeanine.timmerman@opspoor.nl

Tel. +31(0) 299820900
Functie Hoofd P&O

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 41434 Stichting OPSPOOR
PO 41012 Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland
PO 41251 Agora, Stg. voor Bijzonder Prim. Onderw. in de Zaanstreek
PO 79796 Stichting Neutraal Bijzonder Montessori Onderwijs Purmerend
LO 27PZ02 Hogeschool InHolland locatie Alkmaar