Noord-Brabant Noord

In de aanpak van de regio Noord-Brabant Noord bestaat de samenwerking tussen de besturen uit drie onderdelen: loket met gezamenlijke vacatures en communicatie over leerkrachtvak, content door middel van social media, en startegische arbeidsmarkt. Daarnaast inversteert de regio in goed werkgeverschap om nieuwe medewerkers aan zich te binden en staat anders organiseren op de agenda.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Deelname informatiebijeenkomsten pabo's
2. Snuffelstages
3. Stimuleren doorstroom
Begeleiden zij-instromers 1. Informatie verstrekken zij-instroom
Anders organiseren en innovatieve ideeën 1. Anders organiseren van onderwijs door inzet van taal- en rekenexperts i.c.m. vakdocenten creativiteit, sportiviteit, etc.
Regionaal loket/mobiliteitscentrum 1. Vormgeven van loket waar alle vacatures van aangesloten besturen worden gepubliceerd
2. In loket delen van informatie over vak van leerkracht
3. Content verspreiden via loket dankzij opgeleide ambassadeurs
 SPP/SHRM 1. HRM agenda opstellen: wat is goed werkgeverschap
2. HRM expertise inhuren
3. Data en duiding HRM kengetallen
4. Regiovisie op gebied van arbeidsmarkt bepalen
5. Samenwerkingsscenario's opstellen en uitvoeren
Overig 1. Samenwerken binnen scholen met externe professionals
2. Gesprekken met maatschappelijke organisaties om personeel te delen

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Drimmelen; Etten-Leur; Halderberge; Moerdijk; Roosendaal; Steenbergen
Percentage schoolbesturen 41%
Percentage FTE 66%
Penvoerder SKPOEL
Projectleider P.A. den Hollander
Contactgegevens E-mail petra.denhollander@skpoel.nl
Tel. +31(0)765030260
Functie Bestuurder

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 55303 SKPOEL
PO 41604 Stichting Leersaam
PO 42524 SPCO Roosendaal
PO 41782 Stichting de Waarden
PO 74154 KPO Roosendaal
PO 41471 OBO Roosendaal
PO 31017 Borgesius
LO 20832 Avans