Groningen Stad

In Groningen is sprake van veel diverse activiteiten, geschaard onder aanpak van kwalitatieve- en kwantitatieve tekorten, samenwerking en borging. In de dagelijkse aansturing is gekozen om te werken in drie thema's met bijbehorende werkgroepen waarin de activiteiten een plek hebben gekregen: imago en werving studenten, behoud leerkrachten en versterking theorie en praktijk. Dit blijkt een uitstekende indeling te zijn, waarin ongeveer 30 bestuurders, HR-adviseurs, leerkrachten en schoolleiders van diverse scholen samenwerken met diverse docenten en projectleiders van de lerarenopleiding.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Regionaal loket voor Noord-Nederland (SchoolpleinNoord)
2. Werving- en voorlichtingsactiviteiten i.s.m. UWV en provincie
3. Ambassadeursscholen
4. Promotie minor verkorte pabo 1 jaar
5. Vormgeving en inzet (imago)campagne
6. Oriëntatieprogramma's
7. Extra aandacht/ ondersteuning bij Versneld voor de Klas
Begeleiden zij-instromers 1. Begeleiding startende leraren inclusief (bovenbestuurlijke) intervisie
2. In kaart brengen behoeften startende leraren en masteropgeleide leraren
3. Positief framen werken in het onderwijs
4. Community of learners rond gedrag en gezag
5. Community of researchers voor masteropgeleiden
Activeren stille reserve 1. Herintreders mee laten draaien om abassadeursscholen
2. Beeldvorming herintreders positiever neerzetten
Stimuleren innovatie 1. Conferenties: innovaties in onderwijs en organisatie
2. Innovatiewerkplaats: goed werkgeverschap/anders organiseren
Overig 1. Afstemming werkveld en pabo: visieontwikkeling en curriculumvernieuwing (o.a. alo-pabo, brede jeugdopleiding)

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Groningen 
Percentage schoolbesturen 47%
Percentage FTE 69%
Penvoerder Hanzehogeschool Groningen
Projectleider M. Muhonen
Contactgegevens E-mail m.muhonen@pl.hanze.nl
Tel. +31(0) 505953324
Functie Dean Pedagogische Academie

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 40851 Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen
PO 41261 Ver. voor Chr. Prim. Onderwijs Noord-Groningen
PO 41414 Stichting RENN4
PO 41574 Stichting openbaar onderwijs Marenland
PO 42510 Stichting Openbaar Onderwijs Groningen
PO 53860 Stg. K.O. Centrale Groningen/ KBS Bisschop Bekkers
PO 69669 Vereniging voor Christ. Onderw. Groningen
PO 41851 Stichting Openbaar onderwijs Baasis
PO 40865 Vereniging Jenaplanonderwijs Noord
LO 40169 Hanzehogeschool Groningen