Lelystad-Dronten

Het lerarentekort is een groot maatschappelijk probleem waar niemand meer omheen kan. De gezamenlijke besturen in de regio Lelystad en Dronten willen graag de ingezette samenwerking doorzetten en verduurzamen. Daarom werkt de regio aan: het behouden van personeel, arbeidsmarktbeïnvloeding en het ontwikkelen van nieuwe onderwijsconcepten waarin interprofessionale samenwerking een plek krijgt. En vult de regio deze aan met activiteiten die de regio gezamenlijk gedurende het afgelopen jaar heeft uitgewerkt.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Verhogen doorstroom mbo-ers naar Pabo
2. Wervingscampagne
3. Kennismakingsactiviteiten
4. SBO en SO/VSO
Begeleiden zij-instromers 1. Begeleiding zij-instroom
Behoud leraren 1. Begeleiding lerarenondersteuners in opleiding tot leraar
2. Begeleiding startende leraren
3. Professionalisering van werkbegeleiders
Activeren stille reserve
Beloning en carrièreperspectief
Anders organiseren en innovatieve ideeën
Regionaal loket/mobiliteitscentrum 1. Werken met onderwijsloket Flevowijs
SPP/SHRM 1. (Regionale) SPP
Overig 1. Projectmanagement

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Dronten; Lelystad;
Percentage schoolbesturen 91%
Percentage FTE 98%
Penvoerder Stichting Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad
Projectleider C.S. Gerritsen-Bos
Contactgegevens E-mail

chantal.bos@stichtingschool.nl

Tel. +31(0) 320767700
Functie directeur bedrijfsvoering

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 42552 Stichting scholengroep openbaar onderwijs Lelystad
PO 60985 Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Lelystad
PO 40950 Stichting Kath. Onderw. Flevoland-Veluwe
PO 42600 Stichting voor P.C. Onderwijs Dronten-Zeewolde
PO 41813 Ante, Stichting voor openbare - en samenwerkingsscholen
PO 30882 Stichting Eduvier Onderwijsgroep
PO 40077 Stichting Noor
PO 61778 Stichting Scholen voor SOOG id Gemeente Dronten
PO 41632 Florion Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs
LO nnb Vrije School Lelystad i.o.
LO 41517 Hogeschool Windesheim