Lelystad-Dronten

De regio Lelystad wil zo goed mogelijke ontwikkelkansen voor de leerlingen in het primair onderwijs. Daarvoor is 'genoeg, goed en gelukkig personeel in het regulier basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal (voortgezet) onderwijs in de regio Lelystad en Dronten' nodig. Daarom werkt de regio aan: het behouden van personeel, arbeidsmarktbeïnvloeding en het ontwikkelen van nieuwe onderwijsconcepten waarin interprofessionale samenwerking een plek krijgt.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Extra lessen voor toelatingstoetsen pabo
2. Tutoring
3. Vlogacademie
4. Regionaal loket
Begeleiden zij-instromers 1. Begeleiding zij-instroom
2. Onderzoek 'keuzemenu' begeleiding zij-instroom
Behoud leraren 1. Begeleiding lerarenondersteuners in opleiding tot leraar
2. Begeleiding startende leraren
3. Professionalisering van werkbegeleiders
Stimuleren innovatie 1. Bijscholingstraject vakspecialisten voor dagdeel lesgeven

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Dronten; Lelystad
Percentage schoolbesturen 92%
Percentage FTE 99%
Penvoerder Stichting Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad
Projectleider C.S. Gerritsen-Bos
Contactgegevens E-mail chantal.bos@stichtingschool.nl
Tel. +31(0) 320767700
Functie directeur bedrijfsvoering

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 42552 Stichting scholengroep openbaar onderwijs Lelystad
PO 60985 Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Lelystad
PO 40950 Stichting Kath. Onderw. Flevoland-Veluwe
PO 42600 Stichting voor P.C. Onderwijs Dronten-Zeewolde
PO 41813 Ante, Stichting voor openbare - en samenwerkingsscholen
PO 30882 Stichting Eduvier Onderwijsgroep
PO 40077 Stichting Noor
PO 61778 Stichting Scholen voor SOOG id Gemeente Dronten
PO 41226 Stichting Monton
PO 41335 Stichting Maharishi Onderwijs Nederland
PO 41632 Florion Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs
LO 41517 Hogeschool Windesheim