Noordoost-Brabant Optimus

De regio Noordoost Brabant Optimus heeft met behulp van de RAL grote stappen gezet in de regionale samenwerking. De RAP vormt een mogelijkheid voor het verder doorontwikkelen en borgen van verworvenheden uit de RAL-subsidie. De regio Noordoost Brabant Optimus heeft 5 acties geformuleerd: versterken van de samenwerking, aanbieden van een loketfunctie, intensiveren van de begeleiding van vervangers in vaste dienst, oproepkrachten en starters, versterken en verbeteren van de selectieprocedure van zij-instromers en het ontwikkelen van leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Regionaal loket
2. Werving zij-instroom inclusief kennismakingsstage 
Begeleiden zij-instromers 1. Evaluatie werving- selectie en begeleiding zij-instroom
2. Begeleiding zij-instroom
Behoud leraren 1. Leeftijdsbewust personeelsbeleid incl. toepassing instrumenten en scholing
2. Scholing/coaching van schoolleiders begeleidingsgesprekken
3. Intensiveren begeleiding vervangers, oproepkrachten en starters
4. Uitwisselen good practice aangesloten besturen
Overig 1. Versterken samenwerking regio

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Bernheze; Boxmeer; Cuijk; Grave; Landerd; Mill en Sint Hubert; Oss; Sint Anthonis; Uden 
Percentage schoolbesturen 39%
Percentage FTE 75%
Penvoerder Optimus primair onderwijs
Projectleider L.M.J. Jetten
Contactgegevens E-mail p.jetten@optimusonderwijs.nl
Tel. +31(0) 485318910
Functie hoofd formatie en beheer / directeur RTC CPV Ingenium

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 48348 OPTIMUS stg. kath.,prot.-chr./ en interconfess. primair ond.
PO 41020 Stichting Kathol. Prim. Onderwijs Novum
PO 32177 Stichting Kiem Onderwijs
PO 71749 Stichting Primair Onderwijs Peelraam
PO 41228 Stichting Filios Scholengroep
PO 41443 Stichting Invitare Openbaar Onderwijs
PO 43305 Stichting Kathol. Onderw. Vierlingsbeek
LO 72243 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen