Zuid-Limburg

De deelnemende besturen in de regio Zuid-Limburg ervaren in toenemende mate problemen bij het vervullen van vacatures voor onderwijzend personeel en niet-lesgebonden/onderwijsondersteunende functies. Om deze problematiek het hoofd te bieden, worden gerichte acties ondernomen. Deze acties richten zich niet alleen op het aantrekken van nieuw, gekwalificeerd personeel, maar ook op het behouden van zittend personeel. Er worden initiatieven ontwikkelend om deze doelgroep te boeien en te binden aan een onderwijsstichting en aan het primair onderwijs in de regio.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Begeleiding en intervisie deeltijd flex en UWV-deeltijd flex studenten
2. Begeleiden en intervisie onderwijsassistenten/leraarondersteunder naar leraar
3. Afnemen van TMA doorstroom onderwijsassistent naar leerkracht
4. Ondersteuning doorontwikkeling O.I.S 2.0 door PABO
5. Doorontwikkeling tot opleidingsschool 2.0
6. Communicatie en doorontwikkeling platform: www.onderwijspoinlimburg.nl
7. Instituutsopleidingskosten nieuwe deeltijd flex
8.  Instituutsopleidingskosten leraarondersteuners doorstroom naar leraar
Behoud leraren 1. Begeleidien startende docenten
2. Clooser 2 voor leidinggevenden
Beloning en carrièreperspectief 1. Medewerkers kunnen ondersteuning krijgen bij loopbaan- en ontwikkelingsvraagstukken
2. Onderwijsassistenten/leraarondersteuners/ondersteuners 4 modules aangeboden en Vistacollege
(ROC) 
Anders organiseren en innovatieve ideeën 1. Schitteren in schaarste
Regionaal loket/mobiliteitscentrum 1. Overleg communicatieadviseurs en werkgroep www.onderwijspoinlimburg.nl om regionale samenwerking te versterken
SPP/SHRM 1. Gezamenlijk een regionaal SPP opstellen
Overig 1. Projectmanagement

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Beek; Brunssum; Echt-Susteren; Eijsden-Margraten; Gulpen-Wittem; Heerlen; Kerkrade; Landgraaf; Maastricht; Meerssen; Nuth; Onderbanken; Schinnen; Simpelveld; Sittard-Geleen; Stein; Vaals; Valkenburg a/d Geul; Voerendaal
Percentage schoolbesturen 79%
Percentage FTE 99%
Penvoerder Stichting Kindante
Projectleider F.H.M. Bruijenberg
Contactgegevens E-mail

frank.bruijenberg@movare.nl

Tel. +31(0) 611381069
Functie Projectleider

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 83280 Stichting Kindante, leren leren, leren leven
PO 41516 Onderwijsstichting MOVARE
PO 41506 Stichting INNOVO - Onderwijs op Maat
PO 41373 MosaLira Stichting voor leren, onderwijs en opvoeding
PO 42669 Stichting Kom Leren
PO 40987 TRIADE stichting voor Kathol. primair onderwijs
PO 41821 Stichting Alterius
PO 41246 Stichting Pallas
PO 41891 Stichting SMART Limburg
PO 40717 Vereniging Suringar
PO 74803 Stichting Adelante Onderwijs
LO 34808 De Nieuwste Pabo