Zuid-Limburg

De deelnemende besturen in de regio Zuid-Limburg ervaren in toenemende mate problemen bij het vervullen van vacatures voor onderwijzend personeel en niet-lesgebonden/onderwijsondersteunende functies. Om deze problematiek het hoofd te bieden, worden gerichte acties ondernomen. Deze acties richten zich niet alleen op het aantrekken van nieuw, gekwalificeerd personeel, maar ook op het behouden van zittend personeel. Er worden initiatieven ontwikkelend om deze doelgroep te boeien en te binden aan een onderwijsstichting en aan het primair onderwijs in de regio.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Regionaal loket
2. Extra aanbod modules pabo voor kandidaat UWV'ers
3. Afspraken maken met UWV
4. Enthousiastmeren vakdocenten VO
5. Werving- en voorlichtingsactiviteiten 
Begeleiden zij-instromers 1. Afname TMA, begeleiding en intervisie door/voor nieuwe (zij-UWV) instromers
2. (Door)ontwikkelen opleidingsschool
3. E-learningwizard
Behoud leraren 1. Ondersteuning medewerkers bij loopbaan- en ontwikkelingsvraagstukken
2. Pabo biedt startende leraren 2 modules aan
3. Uitbreiden loopbaanwinkel ikbenleerkracht.nl
4. Begeleiding startende leraren
5.Onderwijsassistenten/leraarondersteuners/ondersteuners  modules roc/bco
6. Afname TMA, begeleiding onderwijsassistenten naar leraar incl. intervisie
Activeren stille reserve 1. Begeleiding en intervisie
2. Pabo biedt aan herintreders 2 modules aan
3. Alumni bestanden pabo ontsluiten
Stimuleren innovatie 1. Kennisdeling
2. Inspiratiebijeenkomsten
Overig 1. Onderzoek door pabo om effecten te meten en te evalueren

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Beek; Brunssum; Echt-Susteren; Eijsden-Margraten; Gulpen-Wittem; Heerlen; Kerkrade; Landgraaf; Maastricht; Meerssen; Nuth; Onderbanken; Schinnen; Simpelveld; Sittard-Geleen; Stein; Vaals; Valkenburg a/d Geul; Voerendaal
Percentage schoolbesturen 71%
Percentage FTE 94%
Penvoerder Stichting Kindante
Projectleider F.H.M. Bruijenberg
Contactgegevens E-mail frank.bruijenberg@movare.nl
Tel. +31(0) 611381069
Functie Projectleider

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 83280 Stichting Kindante, leren leren, leren leven
PO 41516 Onderwijsstichting MOVARE
PO 41506 Stichting INNOVO - Onderwijs op Maat
PO 41373 MosaLira Stichting voor leren, onderwijs en opvoeding
PO 42669 Stichting Kom Leren
PO 40987 TRIADE stichting voor Kathol. primair onderwijs
PO 41821 Stichting Alterius
PO 41246 Stichting Pallas
PO 41891 Stichting SMART Limburg
PO 40717 Vereniging Suringar
PO 40307 Stichting IBPL
PO 74803 Stichting Adelante Onderwijs
LO 34808 Hogeschool Iselinge