Zuidoost Utrecht

Continuïteit en kwaliteit van het onderwijsproces is de gezamenlijke missie van besturen en scholen die reeds binnen de regio Utrecht/Amersfoort samenwerken. De samenwerking richt op het behoud van personeel, de instroom van leerkrachten, loopbaanbegeliding van betrokkenen en het stimuleren van mobiliteit en vitaliteit. Uitgangspunt bij herplaatsing en mobiliteit is vrijwilligheid.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Vormgeving en inzet (imago)campagne (ook voor meer mannen, hybride lessen) (oa via www.voordeklas.nl/)
2. Regionaal loket (www.uvoordeklas.nl en www.keivoordeklas.nu site matchen zij-instromers www.transpoort.nu)
3. Hart voor onderwijs voor vo-scholieren
4. Werving- en voorlichtingsactiviteiten
5. Pre-scan zij-instromers
6. Digitaal platform via-via werving (transvia.nu)
Begeleiden zij-instromers 1. Opleiden in de school voor zij-instromers
Behoud leraren 1. Transvita Academie
2. Loopbaancentrum met kandidaat volg systeem
3. Scholing van opleiders en begeleiders zij-instroom
Activeren stille reserve 1. Mailcampagne alumni-bestand pabo's
2. Zachte landing door oa bijscholing 
Stimuleren innovatie 1. Kennisdeling
Overig 1. P&O Community
2. Onderzoek goede HR praktijkvoorbeelden ivm aanpak lerarentekort

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Baarn; Bunnik; Bunschoten; Houten; Soest; Zeist
Percentage schoolbesturen 36%
Percentage FTE 56%
Penvoerder Het Sticht, Sticht. Katholiek/Algemeen Bijz. Primair Onderw.
Projectleider J.H.J.M. Spijker
Contactgegevens E-mail joostspijker@transvita.nl
Tel. +31(0) 683207080
Functie Aanjager

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 29577 Ver. Scholen der Evangelische Broedergemeente
PO 35466 Stg Scholen voor Christelijk Basisonderwijs Zeist e.o.
PO 41242 St. Protestants-Christelijk Basisonderwijs Baarn-Soest
PO 41481 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Eem-Vallei Educatief
PO 41528 Fluenta Sticht. voor P.C.O. id regio Utrecht
PO 43318 Katholieke Scholenstichting Fectio
PO 65430 Stichting Katholiek Onderwijs Soest-Soesterberg
PO 69447 Het Sticht, Sticht. Katholiek/Algemeen Bijz. Primair Onderw.
PO 83149 VCO Bunschoten
PO 97358 Stichting 'van der Huchtscholen'
LO 72230 Marnix Academie
LO 40515 Hogeschool Utrecht