Midden-Nederland Zuid-Oost

Continuïteit en kwaliteit van het onderwijsproces is de gezamenlijke missie van besturen en scholen die reeds binnen de regio Utrecht samenwerken. Door de bundeling van krachten kunnen we in de regio echt impact maken en profiteren van schaalvoordelen en daar waar mogelijk van een krachtige centrale aanpak. Zo hebben de deelnemende besturen de ambitie om als besturen en scholen in de regio en gezamenlijk met de pabo’s, de handen in een te slaan en het reeds bestaande en oplopende personeelstekort terug te dringen.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Inzet campagne en beheerskosten website
2. Hart voor onderwijs voor vo-scholieren
3. Werving- en voorlichtingsactiviteiten 
4. Zij-instroom stimuleren
Begeleiden zij-instromers 1. Opleiden in de school voor zij-instromers
Behoud leraren 1. Transvita Academie
2. Loopbaancentrum met kandidaat volg systeem
3. Scholing van opleiders en begeleiders zij-instroom
Anders organiseren en innovatieve ideeën 1. Werkgroep Anders Organiseren
2. Anders organiseren door bevorderen inzet van onbevoegd-bekwaam-personeel
Regionaal loket/mobiliteitscentrum 1. RTC Transvita is het regionale loket voor zij-instromers en herintreders
2. Koppeling mbo / vo-docenten regionaal organiseren
3. Interbestuurlijke samenwerking verder bevorderen
SPP/SHRM 1. SPP door o.a. inhuren externe expertise, implementeren applicatie
Overig 1. P&O Community 
2. Programma management
3. Regionale vacaturebank onderhouden (www.voordeklas.nl)

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Baarn; Bunnik; Bunschoten; Houten; Soest; Zeist
Percentage schoolbesturen 41%
Percentage FTE 65%
Penvoerder Het Sticht, Sticht. Katholiek/Algemeen Bijz. Primair Onderw.
Projectleider Gerard Couprie
Contactgegevens E-mail gerardcouprie@transvita.nl
Tel. +31(0) 622201173
Functie Aanjager

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 29577 Ver. Scholen der Evangelische Broedergemeente
PO 35466 Stg Scholen voor Christelijk Basisonderwijs Zeist e.o.
PO 41202 Tobiasschool
PO 41242 St. Protestants-Christelijk Basisonderwijs Baarn-Soest
PO 41481 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Eem-Vallei Educatief
PO 43318 Katholieke Scholenstichting Fectio
PO 41481 STEV
PO 42631 Stichting Verderwijs
PO 49960 VVGO Bunschoten-Spakenburg
PO 65430 Stichting Katholiek Onderwijs Soest-Soesterberg
PO 69447 Het Sticht
PO 83149 VCO Bunschoten
PO 97358 Stichting 'van der Huchtscholen'
LO 72230 Marnix Academie
LO 40515 Hogeschool Utrecht