Het lerarentekort in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs is een groot en groeiend probleem. Met de subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) schoolbesturen, lerarenopleidingen en andere partijen het lerarentekort gezamenlijk aan te pakken in de regio.

Deze website is een initiatief van het ministerie van OCW, Arbeidsmarktplatform PO en Voion.

Activiteiten

Masterclasses Regionale aanpak lerarentekort vo/mbo

Woensdag 27 november 2019 organiseert Voion voor de toegekende subsidieaanvragen van de subsidie Regionale aanpak lerarentekort in het vo en mbo masterclasses Regionale aanpak lerarentekort. Deze masterclasses bieden de nodige verdieping op de aanpak van het lerarentekort in de regio en zijn een vervolg op de kennisdelingsbijeenkomst van eind september.

Activiteitendata
-
Meet-in-office, de Bleek 13 in Woerden

Nieuws

Meer nieuws