Home

Samen staan we voor het beste onderwijs. Daarvoor hebben we voldoende leraren, schoolleiders en ondersteunend personeel nodig. Mensen die met plezier werken in het onderwijs, goed opgeleid zijn en hun vak bijhouden. Het lerarentekort in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs is een groot en groeiend probleem. De website AanpakLerarentekort.nl is opgezet om schoolbesturen, lerarenopleidingen en andere partijen die werken aan het oplossen van het lerarentekort te ondersteunen, inspireren en verder op weg te helpen. 

Deze website is een initiatief van het ministerie van OCW en de Realisatie-Eenheid.