Home

Het lerarentekort in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs is een groot en groeiend probleem. Met de subsidieregeling Regionale aanpak personeelstekort stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) schoolbesturen, lerarenopleidingen en andere partijen het lerarentekort gezamenlijk aan te pakken in de regio.

Deze website is een initiatief van het ministerie van OCW, Arbeidsmarktplatform PO en Voion.

Activiteiten

Masterclass Zij-instroom en andere doelgroepen voor het onderwijs

Dinsdag 11 februari 2020 organiseert Voion de masterclass Zij-instroom en andere doelgroepen voor het onderwijs voor de regio’s van de subsidie Regionale aanpak lerarentekort in het vo en mbo. Deze masterclass biedt de nodige verdieping op de aanpak van het lerarentekort in de regio en is een vervolg op de kennisdelingsbijeenkomst van eind september 2019.  

Activiteitendata
-
Midden van het land

Nieuws

Meer nieuws