Home

Het lerarentekort in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs is een groot en groeiend probleem. De website AanpakLerarentekort.nl is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Arbeidsmarktplatform PO en VOION opgezet om schoolbesturen, lerarenopleidingen en andere partijen die werken aan het oplossen van het lerarentekort te ondersteunen, inspireren en verder op weg te helpen. Ook vindt u hier uitgebreide informatie over de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekorten in het onderwijs (RAP) en de aanpak in de G5.

Deze website is een initiatief van het ministerie van OCW, Arbeidsmarktplatform PO en Voion.

Agenda

Regionale bijeenkomst Tekortvakken: kansrijke initiatieven en aanpakken

Ter ondersteuning van de Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP) organiseert Voion diverse online kennisdelingen die aansluiten bij de ontwikkelingen rondom de aanpak van de tekorten. In deze online sessies ligt de focus op de aanpak van de tekortvakken die zowel in het voortgezet onderwijs alsook in het mbo toepasbaar is.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Microsoft Teams

RAP Vierdaagse PO

Van 9 tot en met 12 november 2020 vindt de vierdaagse van de Regionale Aanpak Personeelskort (RAP) PO plaats. Ga mee op stap langs vier routes! Tijdens deze speciale (online) RAP-vierdaagse staan de volgende vier thema’s centraal.

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie Microsoft Teams

Uitgelicht

Nieuws

Meer nieuws