Home

Het lerarentekort in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs is een groot en groeiend probleem. De website AanpakLerarentekort.nl is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Arbeidsmarktplatform PO en VOION opgezet om schoolbesturen, lerarenopleidingen en andere partijen die werken aan het oplossen van het lerarentekort te ondersteunen, inspireren en verder op weg te helpen. Ook vindt u hier uitgebreide informatie over de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekorten in het onderwijs (RAP) en de aanpak in de G5.

Deze website is een initiatief van het ministerie van OCW, Arbeidsmarktplatform PO en Voion.

Agenda

Verdiepingssessie zij-instroom

Op dinsdag 13 april vindt van 10:30 tot 12:00 organiseert het Arbeidsmarktplatform PO een online verdiepingssessie over zij-instroom. Hester de la Parra en Josine van den Elsen, van het ministerie van OCW, geven een update over de modernisering van zij-instroom.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Verdiepingssessies: RAP op stoom vo/mbo; Hoe staat het nu met?

Na de succesvolle bijeenkomst ‘RAP van start in vo/mbo’ in 2020 organiseren Voion en SOM wederom in clusters van regio’s verdiepingssessies over de regionale aanpak. Daarin wisselen ze ervaringen uit en zoeken ze naar antwoorden voor actuele vraagstukken op de (regionale) onderwijsarbeidsmarkt.

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Online

Train de trainer bijeenkomst: Gezamenlijke (regionale) strategische personeelsplanning

Voor een succesvolle aanpak van het lerarentekort en/of -overschot zijn (regionale) samenwerking én inzicht nodig in de vakken of functies waarbij op de middellange termijn een tekort of juist een overschot ontstaat. Niet alleen op het niveau van het team, de vestiging of school, maar ook op bestuursniveau of in de regio. Om scholen dit regionaal inzicht te bieden is het Scenariomodel-VO uitgebreid met de module ‘Mijn Regio Omgeving’ (MRO).

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Uitgelicht

Nieuws

Meer nieuws