Home

Het lerarentekort in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs is een groot en groeiend probleem. De website AanpakLerarentekort.nl is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Arbeidsmarktplatform PO en VOION opgezet om schoolbesturen, lerarenopleidingen en andere partijen die werken aan het oplossen van het lerarentekort te ondersteunen, inspireren en verder op weg te helpen. Ook vindt u hier uitgebreide informatie over de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekorten in het onderwijs (RAP) en de aanpak in de G5.

Deze website is een initiatief van het ministerie van OCW, Arbeidsmarktplatform PO en Voion.

Activiteiten

RAP-kennisdelingssessie Regionaal Loket 2.0

Begin november 2021 is met zeven diverse en vooruitstrevende regionale loketten gekeken naar hun aanpak wat betreft instroom, mobiliteit en professionalisering. Zij zijn bezig met een doorontwikkeling waarbij het loket een matchingsfunctie vervult om vraag en aanbod (beter) op elkaar af te stemmen en de regionale mobiliteit te bevorderen. Tijdens de RAP-kennisdelingssessie wordt stilgestaan bij de aanpak van deze ‘voorlopers’. Zij vertellen hoe zij van een loketfunctie 1.0 naar een loketfunctie 2.0 toewerken.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Microsoft Teams

Uitgelicht

Nieuws

Meer nieuws