Home

Het lerarentekort in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs is een groot en groeiend probleem. Met de subsidieregeling Regionale aanpak personeelstekort stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) schoolbesturen, lerarenopleidingen en andere partijen het lerarentekort gezamenlijk aan te pakken in de regio.

Deze website is een initiatief van het ministerie van OCW, Arbeidsmarktplatform PO en Voion.

Activiteiten

Kennisdelingsbijeenkomst regionaal loket: 'Het loket is geopend'

Via de nieuwe subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekorten krijgen regio’s subsidie om een regionaal aanspreekpunt of informatieloket in te richten voor geïnteresseerden die willen werken in het onderwijs. Wilt u meer weten over het landelijke onderwijsloket? Wilt u inspiratie opdoen van de regionale loketten uit de zorg? Wit u horen hoe andere regio’s hun loket inrichten? Kom dan naar de kennisdelingsbijeenkomst regionaal loket: 'Het loket is geopend' en ga daarna direct praktisch aan de slag bij het (verder) inrichten van het regionaal loket. 

Activiteitendata
-
Utrecht, Social Impact Factory

Nieuws

Meer nieuws