Home

Het onderwijstekort in Nederland is een langslepend probleem met grote gevolgen. Leerlingen hebben in steeds meer gevallen te maken met het uitvallen van lessen of hele schooldagen. In sommige gevallen kunnen bepaalde vakken niet meer gegeven worden. Leerkrachten hebben geen tijd en ruimte om aandacht te besteden aan hun eigen ontwikkeling. Meer en meer scholen zijn op zoek naar schoolleiders en ondersteunend personeel. Door onderwijstekorten is er minder ruimte voor differentiatie in de klas. Daarnaast zijn jongeren minder goed voorbereid op de arbeidsmarkt, waardoor bedrijven langer moeten zoeken naar goed opgeleid personeel. Wat ook weer gevolgen heeft voor onze economie.  Schoolbesturen, lerarenopleidingen en andere partijen werken in onderwijsregio’s samen hard aan het oplossen van dit tekort. De website AanpakLerarentekort.nl is er om hen te ondersteunen, te inspireren en verder op weg te helpen.

Deze website is een initiatief van het ministerie van OCW en de Realisatie-Eenheid.