Home

Het lerarentekort in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs is een groot en groeiend probleem. Met de subsidieregeling Regionale aanpak personeelstekort stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) schoolbesturen, lerarenopleidingen en andere partijen het lerarentekort gezamenlijk aan te pakken in de regio.

Deze website is een initiatief van het ministerie van OCW, Arbeidsmarktplatform PO en Voion.

Activiteiten

Week van het regionale loket

In de week van 25 tot en met 29 mei 2020 organiseren het Arbeidsmarktplatform PO, Voion, SOM en het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap ‘De week van het regionale loket’. Deze week is er voor alle RAL- en RAP-regio’s po, vo en mbo interessante online kennisdeling met als thema het opzetten van een regionaal loket/aanspreekpunt voor mensen die geïnteresseerd zijn om in het onderwijs te werken.

Activiteitendata
-
-

Uitgelicht

Nieuws

Meer nieuws