Home

Het lerarentekort in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs is een groot en groeiend probleem. De website AanpakLerarentekort.nl is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Arbeidsmarktplatform PO en VOION opgezet om schoolbesturen, lerarenopleidingen en andere partijen die werken aan het oplossen van het lerarentekort te ondersteunen, inspireren en verder op weg te helpen. Ook vindt u hier uitgebreide informatie over de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekorten in het onderwijs (RAP) en de aanpak in de G5.

Deze website is een initiatief van het ministerie van OCW, Arbeidsmarktplatform PO en Voion.

Agenda

Webinar versterking aanpak personeelstekorten in het (v)so/sbo

Op dinsdag 18 mei organiseert de PO-Raad in samenwerking met de Vereniging Hogescholen, Sectorraad GO en het ministerie van OCW een webinar over de zij-instroom en het flexibel opleiden van onderwijsassistenten tot leraar in de context van het (v)so en sbo. Dit is het tweede webinar uit de reeks over een duurzame aanpak van het personeelstekort in het (v)so/sbo.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Verdiepingssessie Strategisch PersoneelsPlanning

Op donderdag 20 mei 2021 organiseren we van 10:30 tot 12:00 uur een online sessie over Strategisch PersoneelsPlanning (SPP). Saskia Struik van VfPf geeft uitleg over de verschillende aspecten van strategisch personeelsbeleid.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Online kennisevent: voldoende én goed personeel door regionale samenwerking

Het Arbeidsmarktplatform PO, Voion en SOM organiseren op woensdag 9 juni 2021 van 13:30 tot 16:30 uur het Online kennisevent: voldoende én goed personeel door regionale samenwerking.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Uitgelicht

Nieuws

Meer nieuws