Het lerarentekort in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs is een groot en groeiend probleem. Met de subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) schoolbesturen, lerarenopleidingen en andere partijen het lerarentekort gezamenlijk aan te pakken in de regio.

Over Aanpaklerarentekort.nl

Deze website helpt besturen, scholen, lerarenopleidingen en andere relevante partijen die in de regio samenwerken aan de aanpak van het lerarentekort.  U vindt hier meer informatie over het lerarentekort en welke subsidieregelingen er zijn. Ook leest u aan welke regio’s subsidie is verstrekt voor regionale samenwerking en waarvoor de aanvragers die subsidie willen gebruiken. Daarnaast kunt u zich laten inspireren door praktijkverhalen over de reeds bestaande projecten en samenwerkingsinitiatieven  in de regio’s.

Deze website is een initiatief van het ministerie van OCW, Arbeidsmarktplatform PO en Voion.

Evenementen en bijeenkomsten

Kennisfestival regionale aanpak lerarentekort

Op dinsdagmiddag 12 november 2019 vindt het Kennisfestival Regionale Aanpak Lerarentekort plaats. Het Arbeidsmarktplatform PO en Voion organiseren dit festival in samenwerking met het ministerie van OCW.

Activiteitendata
Muntgebouw, Leidseweg 90, 3531 BG Utrecht

Nieuws

Meer nieuws