Alphen e.o. (RTC Cella)

In 2019 heeft RTC Cella RAL-subsidie aangevraagd met als doel gezamenlijke initiatieven te ontplooien in de strijd tegen het lerarentekort in de regio. In de bestuurlijke samenwerking zijn mooie stappen gezet, met name op het vlak van het ontwikkelen van een incompany zij-instroomtraject en het inzetten van vakleerkrachten op zogenaamde losse dagen vervanging. Echter, met deze start zijn we er nog niet. De nieuwe RAP-subsidie maakt het mogelijk om zowel deingezette lijn van het aanbieden van een incompany zij-instroomtraject te continueren en verder te ontwikkelen, als nieuwe initiatieven te ontplooien in de strijd tegen het lerarentekort.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Opzet mbo hbo traject voor leraar po incl. wervingscampagne
2. Regionaal loket
Begeleiden zij-instromers 1. Doorontwikkeling incompany zij-instroom
2. Begeleiding zij-instroom
Behoud leraren 1. Loopbaanpaden
2. Duurzame inzetbaarheid
Overig 1. Onderzoek mogelijkheden regionaal loopbaancentrum
2. Positionering RTC Cella

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Alphen aan den Rijn; Kaag en Braassem; Nieuwkoop
Percentage schoolbesturen 50%
Percentage FTE 79%
Penvoerder De Groeiling
Projectleider C. Anthony
Contactgegevens E-mail charony.anthony@rtccella.nl
Tel. +31(0) 182670051
Functie Directeur RTC Cella

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 40765 De Groeiling, Stg. katholiek interconfess. primair onderw.
PO 28601 Stichting Morgenwijzer
PO 41359 Stichting Vrije Scholen Rijnstreek
PO 82785 Stichting Protestants Christelijk Onderwijs LEV
PO 41324 Stichting Montessori-Onderwijs Z-Holland
PO 41286 Stg. Prot. Chr. Prim. Onderw. Groene Hart
PO 40974 Stichting Primair Onderwijs WIJ de Venen
PO 40530 Stichting voor Christelijk Onderwijs te Alphen aan den Rijn en omstreken
LO 30163 Hogeschool Leiden