Schiedam-Vlaardingen

De schoolbesturen in de regio Schiedam-Vlaardingen zetten gezamenlijk in op 3 thema's: zorgen voor goede instroom en begeleiding van toekomstig personeel, ontwikkelen van huidig personeel, en maken en uitvoeren van een strategische personeelsplanning op bestuurs- en regionaal niveau. 

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Wervingsactiviteiten
2. Verbeteren begeleiding studenten
Begeleiden zij-instromers 1. Begeleiding en coaching zij-instromers
Behoud leraren 1. Inductie nieuw personeel
2. Coaching en intervisie
3. Regionaal medewerkers mogelijkheden bieden tot groei
4. Regionale academie
Activeren stille reserve
Beloning en carrièreperspectief
Anders organiseren en innovatieve ideeën
Regionaal loket/mobiliteitscentrum
SPP/SHRM 1. Opzetten van SPP voor betrokken besturen en regio
Overig 1. Projectmanagement

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Schiedam; Vlaardingen; 
Percentage schoolbesturen 67%
Percentage FTE 98%
Penvoerder stichting Primo Schiedam
Projectleider l. Sloot
Contactgegevens E-mail

l.sloot@primoschiedam.nl

Tel. +31(0) 061818519
Functie beleidsmedewerker P&O

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 41567 Stichting Primo Schiedam
PO 41338 Stichting UN1EK onderwijs
PO 41535 Stichting Wijzer in onderwijs
PO 22725 Stichting voor Interconfess. (rk/pc) en Katholiek Onderwijs
PO 59750 Stg. ter bev. van het n.b.o. te Vlaardingen
PO 31080 Stichting Islamitisch College
LO 30299 Hogeschool Rotterdam