Schiedam-Vlaardingen

De schoolbesturen in de regio Schiedam-Vlaardingen zetten gezamenlijk in op 3 thema's: behoud van huidig personeel, ontwikkeling van huidig personeel en coaching en begeleiding van nieuw (op te leiden) personeel. 

Kerngegevens

Gemeenten Maassluis; Schiedam; Vlaardingen
Percentage schoolbesturen 50%
Percentage FTE 93%
Penvoerder stichting Primo Schiedam
Projectleider l. Sloot
Contactgegevens E-mail l.sloot@primoschiedam.nl
Tel. +31(0) 061818519
Functie beleidsmedewerker P&O

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 41535 Stichting Wijzer in onderwijs
PO 59750 Stg. ter bev. van het n.b.o. te Vlaardingen
PO 22725 Stichting voor Interconfess. (rk/pc) en Katholiek Onderwijs
PO 41338 Stichting UN1EK onderwijs
PO 31080 Stichting Islamitisch College
PO 41567 Stichting Primo Schiedam
LO 30299 Hogeschool Rotterdam

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
1. Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Wervingsactiviteiten
2. Begeleiden zij-instromers
3. Behoud leraren 1. Ontwikkelen opleiding coach m.n. senior leraren
2. Begeleiding startende leraren incl. intervisie
3. Ontwikkeltrajecten: diverse opleidingsmogelijkheden
4. Regionale academie
4. Activeren stille reserve
5. Verbeteren beloning- en carrièreperspectief 1. Regionaal functiehuis
6. Stimuleren innovatie 1. Pilots anders organiseren
7. Regionaal mobiliteitscentrum
8. Overig

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgiering naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.