Breda, Zundert en Oosterhout

In de aanpak van de regio Breda, Zundert en Oosterhout staan zeven actielijnen centraal: binden, boeien en versterken van startende leerkrachten; imago van werken in het onderwijs en het beroep leerkracht versterken; versterken van het opleiden en begeleiden van leerkrachten in opleiding; versterken samenwerking binnen de regio; versterken en ontplooien van onderwijsondersteunend personeel; regionale strategische personeelsplanning; en informatieloket.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Regionaal loket
2. Vormgeving en inzet (imago)campagne m.n. voor vo-scholieren
3. Stage vo-scholieren
4. Regionaal event (toekomstig) leraren 
Begeleiden zij-instromers 1. Begeleiding zij-instroom incl. intervisie
2. Verfijning zij-instroomtraject speciaal onderwijs
3. Intervisie werkplekbegeleiders zij-instroom
Behoud leraren 1. Supervisie startende leraren
2. Bestuursoverstijgende en bestuursspecifieke scholing starters
Stimuleren innovatie 1. Kennisdeling
Overig 1. Onderzoek hbo-studenten verbeteren imago beroep leerkracht
2. Versterken samenwerking regio

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Alphen-Chaam; Baarle-Nassau; Breda; Dongen; Drimmelen; Geertruidenberg; Oosterhout; Zundert; 
Percentage schoolbesturen 74%
Percentage FTE 96%
Penvoerder Stichting INOS, Katholiek Onderwijs Breda
Projectleider M.T. Poppe- Kaljouw
Contactgegevens E-mail info@rapvoordeklas.nl
Tel. +31(0) 615487978 
Functie projectleider RAP

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 40637 Stichting Nutsscholen Breda
PO 41863 Stichting Islamitisch Primair Onderwijs
PO 41869 Stichting Markant Onderwijs
PO 41407 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda
PO 41001 Stg. Prot. Chr. Primair Onderwijs Midden-Brabant
PO 59984 Stichting Vrije School Breda
PO 32060 Stichting Katholiek Onderwijs Het Groene Lint
PO 32203 Stichting Katholiek Onderwijs Ginneken
PO 40278 Stichting Delta Onderwijs
PO 78066 Stichting Primair onderwijs in de gemeente Zundert
PO 75934 Stichting Katholiek Onderwijs Rijsbergen
PO 41200 Stichting 'Het Driespan'
PO 41314 Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep
PO 41978 Stichting Uniek
PO 40672 Stg. Initia, Kath.Prim.Onderw. voor Dongen en omgeving
PO 43825 Stichting Katholiek Onderwijs Raamsdonk
PO 43967 Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen
LO 30183 Avans Hogeschool