Breda, Zundert en Oosterhout

In de komende twee jaar streven de deelnemende besturen naar een vermindering van het personeelstekort, met name gericht op de leerkrachten. Dit is het hoofddoel van de inzet van de subsidieregeling en dit wordt bereikt door de inzet op een drietal subdoelen, te weten: het aantal inschrijvingen op de PABO is toegenomen, zowel voor de voltijd- en deeltijdopleidingen als voor het zij-instroomtraject, binnen de regio vinden potentiële leerkrachten makkelijker hun weg en is er voor elke doelgroep een passend aanbod en startende leerkrachten worden beter begeleid en weten hulp te vinden als dat nodig is.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Regionaal loket
2. Vormgeving en inzet (imago)campagne m.n. voor vo-scholieren
3. Stage vo-scholieren
4. Regionaal event (toekomstig) leraren 
Begeleiden zij-instromers 1. Begeleiding zij-instroom incl. intervisie
2. Verfijning zij-instroomtraject speciaal onderwijs
3. Intervisie werkplekbegeleiders zij-instroom
Behoud leraren 1. Supervisie startende leraren
2. Bestuursoverstijgende en bestuursspecifieke scholing starters
Stimuleren innovatie 1. Kennisdeling
Overig 1. Onderzoek hbo-studenten verbeteren imago beroep leerkracht
2. Versterken samenwerking regio

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Alphen-Chaam; Baarle-Nassau; Breda; Dongen; Geertruidenberg; Oosterhout; Zundert 
Percentage schoolbesturen 80%
Percentage FTE 97%
Penvoerder Stichting INOS, Katholiek Onderwijs Breda
Projectleider C. Janssen
Contactgegevens E-mail constance.janssen@inos.nl
Tel. +31(0) 623203098
Functie Directeur Loopbaan- en Expertisecentrum Phoenix

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 41407 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda
PO 40637 Stichting Nutsscholen Breda
PO 41863 Stichting Islamitisch Primair Onderwijs
PO 41869 Stichting Markant Onderwijs
PO 41001 Stg. Prot. Chr. Primair Onderwijs Midden-Brabant
PO 59984 Stichting Vrije School Breda
PO 32060 Stichting Katholiek Onderwijs Het Groene Lint
PO 32203 Stichting Katholiek Onderwijs Ginneken
PO 40278 Stichting Delta Onderwijs
PO 78066 Stichting Primair onderwijs in de gemeente Zundert
PO 75934 Stichting Katholiek Onderwijs Rijsbergen
PO 41200 Stichting 'Het Driespan'
PO 41314 Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep
PO 41978 Stichting Uniek
PO 40672 Stg. Initia, Kath.Prim.Onderw. voor Dongen en omgeving
PO 43825 Stichting Katholiek Onderwijs Raamsdonk
LO 30183 Avans Hogeschool