Twente / Oost-Nederland

De vijf thema's in de RAL- en RAP-aanvraag van de regio Twente / Oost-Nederland worden gecontinueerd in deze RAP-aanvraag. De opbrengsten van RAL en RAP 20-22 vormen een basis voor voortzetting, aanvulling of nieuwe activiteiten. De thema's zijn: meten is weten, begeleiding van startend onderwijspersoneel, loket Onderwijsloopbaan Twente/Oost-Nederland, innovatie en overzicht behouden. Een belangrijke landelijke en regionale ontwikkeling, namelijk de gevormde Regionale Allianties en de te vormen Educatieve regio’s nemen we mee in dit projectplan om zodoende de structurele verbinding tussen opleiden en arbeidsmarkt te versterken.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Opleidingsbehoefte en opleidingscapaciteit in kaart brengen
Begeleiden zij-instromers 1. Begeleiding zij-instroom
Behoud leraren 1. Begeleiding startende medewerkers
2. Adviesdocument Begeleiden van medewerkers schrijven
3. Subgroep IB Doelen vaststellen en p.v.a. ontwikkelen
4. Opbrengsten evalueren en formuleren van aanbevelingen en conclusies
5. Disseminatie van opbrengsten op regionaal niveau
6. Inspireren aantrekken en behoud van medewerkers
Activeren stille reserve
Beloning en carrièreperspectief
Anders organiseren en innovatieve ideeën 1. Anders Organiseren
2. Interprofessioneel Samenwerken en opleiden
3. Rollen bij innovatie, verkenning en beschrijving
Regionaal loket/mobiliteitscentrum 1. Loket Durf in het Onderwijs
2. Verbinding Regionale Alliantie Oost Werkt
SPP/SHRM 1. Actualiteit en ontwikkelingen rond de vraag en het aanbod van onderwijspersoneel cijfermatig in kaart brengen
2. (Regionale) SPP
3. Inspireren aantrekken en behoud van medewerkers
Overig 1. Projectmanagement

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten: Almelo; Borne; Dinkelland; Enschede; Hengelo; Hof van Twente; Losser; Oldenzaal; Tubbergen;
Percentage schoolbesturen 67%
Percentage FTE 89%
Penvoerder Stichting Katholiek Onderwijs Enschede
Projectleider M. Nij Bijvank
Contactgegevens E-mail

cvb@skoe.nl

Tel. +31(0) 534349400
Functie Voorzitter College van Bestuur

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 58761 Stichting Katholiek Onderwijs Enschede
PO 41522 Stichting Openbaar Prim. Onderw. Almelo
PO 65287 Symbio
PO 41565 Stichting Consent
PO 25351 Stichting Keender
PO 24844 Stichting VCO Oost Nederland
PO 27910 Stichting Brigantijn
PO 23128 Varietas
PO 41472 Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Noord Twente
PO 41785 Stg. Openb. Primair Onderwijs Hof van Twente
PO 75219 Stichting Kathol. Onderw. NO Twente
PO 40903 SKOLO
PO 42787 Stichting SOCA
PO 25859 Stichting Attendiz
PO 83189 Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland
PO 68836 Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand
LO 30780 Saxion Hogeschool
MBO 41462 ROC van Twente