IJmond

De regio IJmond vindt het belangrijk dat de functies in het basisonderwijs bekend zijn bij zoveel mogelijk mensen. De regio wil potentïele kandidaten en sollicitanten vinden en andersom moet het onderwijs goed zichtbaar zijn. De regio voert gericht activiteiten uit gericht op: het werven van kandidaten voor alle opleidingen en bevorderen van doorstroming, begeleiding, professionaliseren en coachen, innovatie in de scholen, een gezamenlijke zij-instroomgroep, en succesvol samenwerken in de regio.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Campagne om instroom pabo te verhogen en onderwijs in algemeenheid promoten
2. Stimuleren doorstroom onderwijsassistent naar leerkrachtondersteuner of leerkracht
Begeleiden zij-instromers 1. Zij-instromers intensief begeleiden
2. Zij-instromer staat eerste halfjaar boventallig voor groep
3. Begeleiding vanuit mentoren en schoolopleiders
Behoud leraren
Activeren stille reserve
Beloning en carrièreperspectief
Anders organiseren en innovatieve ideeën
Regionaal loket/mobiliteitscentrum 1. Loketfunctie 'Echt het verschil maken'
SPP/SHRM 1. Inzetten op regionaal SPP volgens scenariomodel PO
Overig 1. Samenwerking tussen besturen intensiveren o.g.v. beleidsvorming

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Beverwijk; Heemskerk; Velsen;
Percentage schoolbesturen 44%
Percentage FTE 76%
Penvoerder Stichting Fedra
Projectleider C. Engels
Contactgegevens E-mail chantal.engels@atlantbo.nl
Tel. +31(0) 63450087
Functie HR Adviseur

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 26158 Stichting Fedra
PO 40257 Stichting Atlant Basisonderwijs
PO 41375 Stichting openb. primair onderw. IJmond
PO 40712 Stichting Tabijn
LO 34808 Hogeschool Iselinge