Zuid-Holland Centraal

In de aanpak van de regio Zuid-Holland Centraal staan drie actielijnen centraal: stimuleren van innovatie; strategische personeelsplanning, verhogen van de in-, door- en uitstroom lerarenopleiding.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Werving en selectie
2. Informatiebijeenkomsten
3. Minor voor studenten anders dan Pabo
4. Opleiden onderwijsprofessionals
Begeleiden zij-instromers
Behoud leraren 1. Kwartiermaker zal inventariseren wat er wordt gedaan en delen
Activeren stille reserve
Beloning en carrièreperspectief
Anders organiseren en innovatieve ideeën 1. Aanstellen van kwartiermaker
2. Enquête onder schoolbesturen en schooldirecties
3. Organisatie werksessie anders organiseren voor bestuurders/schooldirecties/HR-adviseurs
4. Informatiebijeenkomsten i.s.m. (hoge)scholen
5. Voca platform van en voor ZZPérs in het onderwijs opzetten
Regionaal loket/mobiliteitscentrum 1. Informatieloket 'Werken in het onderwijs'.
2. Regionaal loket 'Pool West'
SPP/SHRM 1. SPP per school of schoolbestuur
Overig 1. Monitoren en kwaliteitsbewaking

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan de plannen zelf.

Kerngegevens

Gemeenten Leidschendam; Voorburg; Voorschoten; Wassenaar; Zoetermeer; 
Percentage schoolbesturen 43%
Percentage FTE 65%
Penvoerder Stichting Unicoz Onderwijsgroep
Projectleider K.C.A. Mol
Contactgegevens E-mail

kassandra@poolwest.nl

Tel. +31(0) 681691065
Functie Coordinator Pool West / projectleider regionale subsidie aanvraag

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 40377 Stichting Unicoz onderwijsgroep
PO 41390 Stg. Openbaar Prim. Onderwijs Zoetermeer
PO 20281 Lucas Onderwijs
PO 31019 Stichting Kievietschool
PO 39859 Vereniging Nutsschool Wassenaar
PO 68329 Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar
PO 74492 Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar
PO 98255 Vereniging Montessorischool Wassenaar
PO 40540 Protestants-Christelijke Schoolvereniging Voorschoten
PO 40745 Stichting Katholiek en Openbaar Onderwijs Noord Hofland
LO 27PZ Hogeschool INHOLLAND
LO 30VP Hogeschool Thomas More