Veluwe en Salland

In de regio Veluwe en Salland staan de volgende programmalijnen centraal:

  • samenwerken in de regio
  • strategisch HR en arbeidsmarkt
  • loketfunctie
  • samen werven
  • toegerust in de klas en op school
  • onderwijs van de toekomstonderzoek
  • onderzoek

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Regionaal loket
2. Oriëntatieprogramma's
3. LOB-programma, tutoringsprogramma, pre-leraarschap
4. Weving- en voorlichtingsactiviteiten
5. Vormgeven infrastructuur geïnteresseerden onderwijs (o.a. instroommakelaars)
6. Inzet en vormgeving (imago)campagne
Behoud leraren 1. Begeleiding inductiefase
2. Scholing starterscoaches
3. Inductiebudget
Verbeteren beloning- en carrièreperspectief 1. Strategisch HR en arbeidsmarkt 
Stimuleren innovatie 1. Kennisdeling
2. Opzetten proeftuinen
3. Hybride professionals 
Overig 1. Versterken samenwerking regio
2. Onderzoek effectiviteit interventies
3. Onderzoek behoeftepeiling en ontwikkelkansen

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Elburg; Epe; Ermelo; Harderwijk; Hellendoorn; Kampen; Nunspeet; Oldebroek; Olst-Wijhe; Ommen; Raalte; Twenterand; Wierden; Zwartewaterland
Percentage schoolbesturen 38%
Percentage FTE 63%
Penvoerder Stichting Hogeschool Viaa
Projectleider I. Lammerse
Contactgegevens E-mail i.lammerse@kpz.nl
Tel. +31(0) 384217425
Functie Voorzitter CvB Katholieke Pabo Zwolle

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 23128 Quo Vadis Stichting voor Basisonderwijs
PO 24533 Ver. Chr. Nat. Schoolonderwijs te Nunspeet
PO 40662 Stichting Aves
PO 40888 Stichting Catent
PO 40894 mijnplein, stg. voor bijz. po in Salland
PO 40945 CORDEO
PO 40950 Stichting Kath. Onderw. Flevoland-Veluwe
PO 41125 Iris, Stichting voor Christelijk Onderwijs
PO 41270 Stichting PCO Accrete
PO 41343 Ver. voor Prot. Christelijk Christelijk Onderw. Hasselt
PO 41345 Stichting Proo Noord-Veluwe
PO 41473 Stichting Cambium
PO 41624 Ver. voor Geref. Prim. Onderw. 'de Oosthoek'
PO 41632 Florion Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs
PO 41816 Stichting Op Kop Openbaar Primair Onderwijs
PO 41871 Stichting Openbaar Onderwijs Kampen
PO 42596 De Meent, Stg. v. P.C.P.O. id gemeente Elburg
PO 42623 Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio
PO 42744 Stichting Floreant, Christelijk Primair Onderwijs Vechtdal
PO 42759 De Akker, Stichting v prot-chr primair onderwijs in de gemeente Oldebroek e.o.
PO 61751 Stg. Christelijk Onderwijs Twenterand en Omstreken
PO 68836 Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand
PO 76806 Stg. Katholiek Primair Onderw. Oost-Veluwe
PO 76819 Stg. v. Prot.-Christ.-Onderw. te Ermelo
PO 85476 Stg. voor Christelijk Onderw. Harderwijk-Hierden
PO 92951 Verion Protestants Christelijk Onderwijs Wierden Enter
PO 62181 Stichting Aquila, stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs regio Ommen
LO 30205 Stichting Hogeschool Viaa
LO 42609 Christelijke Hogeschool Windesheim