Veluwe en Salland

In de aanpak van de regio Veluwe en Salland staan zeven actielijnen centraal: transitie naar een structurele regio-aanpak, strategisch HR en arbeidsmarkt, loketfunctie, samen werven, toegerust in de klas en op school, onderwijs van de toekomst, en onderzoek.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Inzet instroommakelaar
2. Ontwikkelen campagnemiddelen loketfunctie en imago van beroep
3. Verder vormgeven infrastructuur rondom geïnteresseerden in onderwijs
4. Werving- en voorlichtingsbijeenkomsten
5. Oriëntatieprogramma's
6. LOB-programma/tutoringprogramma
7. Vroege werving van vo-scholieren en mbo-studenten
Behoud leraren 1. Uitvoering programma voor herintreders
2. Scholing van starterscoaches
3. Begeleiding starters besturen
4. Vervolgonderzoek behoeftepeiling
Anders organiseren en innovatieve ideeën 1. Voortzetten van netwerk Anders organiseren voor bestuurders
2. Samen hybride
3. Leiderschap van de toekomst
Regionaal loket/mobiliteitscentrum 1. Verder ontwikkelen website loket
2. Onderhoud en uitbouwen communicatie loketfunctie
SPP/SHRM 1. Versterken samenwerking regio
2. Vormgeven en uitvoeren ontwerpsessies Strategisch HR en arbeidsmarkt 
3. Vormgeven Regionale SPP
Overig 1. Verkenning schoolbesturen naar structurele regio-aanpak
2. Samenwerking met Regionale Alliantie Oost Werkt en 10 partnerschappen Samen Opleiden
3. Onderzoek resultaten van gedane gedane interventies i.k.v. personeelstekort

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Elburg; Epe; Ermelo; Harderwijk; Hellendoorn; Kampen; Noordoostpolder; Nunspeet; Oldebroek; Olst-Wijhe; Ommen; Raalte; Rijssen-Holten; Twenterand; Urk; Wierden; Zwartewaterland
Percentage schoolbesturen 46%
Percentage FTE 72%
Penvoerder Stichting Hogeschool Viaa
Projectleider I. Lammerse
Contactgegevens E-mail

i.lammerse@kpz.nl

Tel. +31(0) 384217425
Functie Voorzitter CvB Katholieke Pabo Zwolle

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 23128 Stichting Varietas
PO 23948 Ver t Stg Insth Sch op Geref Grondsl
PO 24533 Ver. Chr. Nat. Schoolonderwijs te Nunspeet
PO 30967 Vereniging een School met de Bijbel
PO 36778 Vereniging tot Stichting Instandhouding Ener Christelijke School
PO 40662 Stichting Aves
PO 40888 Stichting Catent
PO 40894 mijnplein, stg. voor bijz. po in Salland
PO 40945 CORDEO
PO 40950 Stichting Kath. Onderw. Flevoland-Veluwe
PO 41125 Iris, Stichting voor Christelijk Onderwijs
PO 41270 Stichting PCO Accrete
PO 41343 Ver. voor Prot. Christelijk Christelijk Onderw. Hasselt
PO 41345 Stichting Proo Noord-Veluwe
PO 41473 Stichting Cambium
PO 41476 Stichting ROOS
PO 41624 Ver. voor Geref. Prim. Onderw. 'de Oosthoek'
PO 41632 Florion Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs
PO 41816 Stichting Op Kop Openbaar Primair Onderwijs
PO 41871 Stichting Openbaar Onderwijs Kampen
PO 42596 De Meent, Stg. v. P.C.P.O. id gemeente Elburg
PO 42623 Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio
PO 42744 Stichting Floreant, Christelijk Primair Onderwijs Vechtdal
PO 42759 De Akker, Stichting v prot-chr primair onderwijs in de gemeente Oldebroek e.o.
PO 44318 Hervormde Vereniging voor Christ.Onderw. te Ijsselmuiden
PO 53015 Ver. Rehoboth tot Stg. en Instandh. Scholen Bybel te Urk
PO 61751 Stg. Christelijk Onderwijs Twenterand en Omstreken
PO 68836 Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand
PO 76806 Stg. Katholiek Primair Onderw. Oost-Veluwe
PO 76819 Stg. v. Prot.-Christ.-Onderw. te Ermelo
PO 77196 Vereniging voor Prot. Christ. Primair Onderwijs te Rijssen
PO 84579 Ver. Herv. Sch.gem. voor Prot.-Chr.Ond. te Genem
PO 85476 Stg. voor Christelijk Onderw. Harderwijk-Hierden
PO 92951 Verion Protestants Christelijk Onderwijs Wierden Enter
PO 62181 Stichting Aquila, stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs regio Ommen
LO 30041 Hogeschool KPZ
LO 30205 Stichting Hogeschool Viaa
LO 42609 Christelijke Hogeschool Windesheim
LO 41292 ArtEZ University of the Arts