Drenthe

De regio Drenthe streeft ernaar om de kwaliteit en de continuiteit van het onderwijs te behouden en te verbeteren. Daarbij wil het een goede werkgever zijn die actief inzet op behoud en ontwikkeling van het personeel en die meewerkt aan opleiding en begeleiding van nieuwe collega's. Ook wordt gekeken naar hoe het onderwijs, de inzet van personeel en leiderschap in de school anders georganiseerd kunnen worden.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Werving- en voorlichtingsactiviteiten
2. Vormgeving en inzet (imago) campagne
3. Ambassadeursscholen
4. Minor onderwijs
5. Regionaal loket voor Noord-Nederland (SchoolpleinNoord)
6. Doorontwikkeling dubbele bachelor pedagogiek en pabo
Begeleiden zij-instromers 1. Begeleiding zij-instroom
Behoud leraren 1. Begeleiding startende leraren
2. Aanbod verdiepende scholing
3. Onderzoek naar duurzame inzetbaarheid
4. Scholing van mentoren
Verbeteren beloning- en carrièreperspectief 1. HR-netwerk
Stimuleren innovatie 1. Innovatiewerkplaats: goed werkgeverschap/anders organiseren
2. Conferenties: innovaties in onderwijs en organisatie

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Aa en Hunze; Assen; Borger-Odoorn; Coevorden; Midden-Drenthe; Tynaarlo
Percentage schoolbesturen 57%
Percentage  FTE 88%
Penvoerder Christelijke Kindcentra Drenthe (CKC Drenthe)
Projectleider J.J. Ton-Buitelaar 
Contactgegevens E-mail r.ton@ckcdrenthe.nl
Tel. +31(0) 613004582
Functie Adviseur personeel en organisatie

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 32073 Stichting Christelijke Kindcentra Drenthe
PO 42719 Stichting Plateau openbaar onderwijs Assen
PO 41851 Stichting Openbaar onderwijs Baasis
PO 41812 Stichting Kits Primair
PO 42554 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn
PO 41052 Vereniging voor P.C.B.O. in de gemeente Coevorden
PO 41630 Onderwijsstichting ARCADE
PO 41899 Stg. Openbaar Primair Onderw. Aa en Hunze
LO 30156 NHL Stenden Hogeschool
LO 40169 Hanzehogeschool Groningen