Drenthe en de kop van Overijssel

De regio Drenthe en de kop van Overijssel streeft ernaar om de kwaliteit en de continuiteit van het onderwijs te behouden en te verbeteren. Daarbij wil het een goede werkgever zijn die actief inzet op behoud en ontwikkeling van het personeel en die meewerkt aan opleiding en begeleiding van nieuwe collega's. Ook wordt gekeken naar hoe het onderwijs, de inzet van personeel en leiderschap in de school anders georganiseerd kunnen worden.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Werkgroep Imago
2. Imagocampagne Noord-Nederland
3. Co-creatie werkveld-pabo
4. Trainingen begeleidingsvaardigheden voor mentoren en het opleiden van nieuwe trainers
5. Organisatie conferentie
6. Partnerschap Samen Opleiden starten
7. Onderzoek partnerschap Samen Opleiden Academische Pabo & onderzoek Samen Opleiden met werkveld SO
8. Doorgaande lijn bekwaamheidsontwikkeling aankomende leerkrachten
Begeleiden zij-instromers 1. Versneld voor de klas / zij-instroom
Behoud leraren 1. Leernetwerk begeleiders startende leerkrachten + scholing
2. Scholing zittende leerkrachten
3. Beleid begeleidingstrajecten voor behoud starters
4. Loopbaanontwikkeling
5. Leiderschap in het onderwijs
Activeren stille reserve 1. Aandacht voor herintreders
Beloning en carrièreperspectief 1. HR-netwerk
Anders organiseren en innovatieve ideeën 1. Innovatiewerkplaats Jonge kind
2. Meer samenwerking tussen besturen
3. Ontwikkeling klassewerkplekken
Regionaal loket/mobiliteitscentrum 1. Voorsorteren op de nieuw in te richten educatieve regio
2. Deelplan SchoolpleinNoord
SPP/SHRM 1. Ontwikkeling Strategische Personeelsplanning

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Aa en Hunze; Assen; Borger-Odoorn; Coevorden; Emmen; Hardenberg; Hoogeveen; Midden-Drenthe; Tynaarlo
Percentage schoolbesturen 46%
Percentage  FTE 72%
Penvoerder Christelijke Kindcentra Drenthe (CKC Drenthe)
Projectleider S. Koster
Contactgegevens E-mail stephanie.koster@nhlstenden.com
Tel. +31(0) 642298179
Functie Projectleider

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 32073 Stichting Christelijke Kindcentra Drenthe
PO 42719 Stichting Plateau openbaar onderwijs Assen
PO 41851 Stichting Openbaar onderwijs Baasis
PO 41812 Stichting Kits Primair
PO 42554 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn
PO 41052 Vereniging voor P.C.B.O. in de gemeente Coevorden
PO 41630 Onderwijsstichting ARCADE
PO 41899 Stg. Openbaar Primair Onderw. Aa en Hunze
PO 10249 Openbaar Onderwijs Emmen
PO 41551 Stichting Viviani
PO 42557 Stichting Bijeen
LO 31FR NHL Stenden Hogeschool
LO 40169 Hanzehogeschool Groningen