Duin- en Bollenstreek

In de regio Duin- en Bollenstreek werken acht besturen samen. De regio is nieuw, waardoor de besturen voor het eerst samenwerken op het gebied van personeelstekort. In de plan van aanpak heeft de regio zeven projecten geformuleerd om mee aan de slag te gaan.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Open dag voor potentiële kandidaten (stille reserve en nieuwe studenten)
Behoud leraren 1. Onderzoek optimalisatie begeleiding en behoud stagiaires + presentatie
SPP/SHRM 1. Inspiratiedag over verkleinen personeelstekort
2. Onderzoek strategische personeelsplanning voor komende jaren + presentatie
Overig 1. Stuurgroep
2. Projectmanagement

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Katwijk; Hillegom; Lisse; Noordwijk; Teylingen
Percentage schoolbesturen 82%
Percentage  FTE 97%
Penvoerder Sophia Scholen
Projectleider J.G. de Leeuw
Contactgegevens E-mail jdeleeuw@sophiascholen.nl
Tel. +31(0)653555405
Functie Directeur Centraal Bureau

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 40967 Sophia Scholen
PO 40301 VVCOTV
PO 40508 Prohles
PO 41008 Aloysius Stichting
PO 41596 De Noordwijkse School
PO 80095 Vereniging PCBO Rijnsburg
PO 82747 St. Jenaplanscholen Bollenstreek
PO 41362 St. OBODB
PO 41296 St. Ithaka
LO 30163 Hogeschool Leiden