IJmond

De regio IJmond vindt het belangrijk dat de functies in het basisonderwijs bekend zijn bij zoveel mogelijk mensen. De regio wil potentïele kandidaten en sollicitanten vinden en andersom moet het onderwijs goed zichtbaar zijn. De regio voert gericht activiteiten uit gericht op: het werven van kandidaten voor alle opleidingen en bevorderen van doorstroming, begeleiding, professionaliseren en coachen, innovatie in de scholen, een gezamenlijke zij-instroomgroep, en succesvol samenwerken in de regio.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen
Behoud leraren