Haarlemmermeer

In de regio Haarlemmermeer wordt reeds intensief samengewerkt tussen schoolbesturen, gemeenten en lerarenopleidingen in het kader van de regionale aanpak van het lerarentekort. Doel is het lerarentekort terug te dringen door de instroom bij de pabo’s te verhogen (middels zij-instromers) en de samenwerking te versterken. De regio heeft de volgende vijf themalijnen: Strategische Personeelsplannig en Samen Opleiden en Professionaliseren, bevorderen instroom in de opleidingen, verbreden van het (regionale) aanbod opleidingen, begeleiding in de school. en arbeidsvoorwaarden.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Vermindering voortijdige uitstroom opleiding en stimuleren ondersteunende medewerkers voor pabo
2. Instroom reguliere en flex deeltijdopleiding
3. Opleiden schoolleiders
4. Uitbreiden ACPA-studenten/BAB Academie
5. Opleiden masters
6. MBO-4 en BBL studenten
7. Kwaliteit begeleiding van studenten
Begeleiden zij-instromers 1. Zij-instroom
Behoud leraren 1. AD Pep
2. Praktijkbegeleiders, -opleiders
3. Leerteams Samen Opleiden en Professionaliseren
4. Inductiebeleid
5. Praktijkopleiders MBO-4
6. Professionele cultuur en bewustwording m.b.t. belang van goed opleiden
Activeren stille reserve
Beloning en carrièreperspectief
Anders organiseren en innovatieve ideeën
Regionaal loket/mobiliteitscentrum 1. Regioloket
SPP/SHRM 1. SPP
Overig 1. Projectmanagement
2. Verbreden samenwerking
3. Opleidingsafspraken regiobreed

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten, raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Haarlemmermeer; Heemstede; 
Percentage schoolbesturen 75%
Percentage FTE 94%
Penvoerder Jong Leren
Projectleider A. Pereboom
Contactgegevens E-mail

alma.pereboom@jl.nu

Tel. +31(0) 235298988
Functie Beleidsmedewerker HR

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 40755 Jong Leren
PO 42683 MeerPrimair
PO 13622 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer
PO 79016 Montessori Vereniging Haarlemmermeer
PO 41008 Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg
PO 41500 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland
PO 85775 Sticht. Epilepsie Instellingen Nederland
PO 41853 Stichting Spaarnesant
PO 85255 Twijs
LO 21RI Hogeschool Leiden
LO 27PZ Hogeschool INHOLLAND