Haarlemmermeer

De regio Haarlemmermeer continueert de activiteiten vanuit de eerdere RAL-aanvraag. Deze activiteiten zijn gericht op versterking van de samenwerking in de regio voor het wegwerken van het lerarentekort. Anderszijds ontplooit de regio nieuwe initiatieven.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Werving en selectie van invallers, zij-instromers, potentiële studenten
2. Regionaal loket taskforce Haarlemmermeer
3. Instroom vakdocenten en instroom andere doelgroepen in het onderwijs
4. Inzet talentscout als opleidingscoördinator
5. Inzet Ad PeP opleiding
6. Intensiveren samenwerking met ROC opleiding kind professional niveau 4 (samenwerking met kinderopvang en NOVA)
7. Inzet leerlingen vanuit het praktijkonderwijs
Begeleiden zij-instromers 1. Opleiden in de school
2. Zij-instroomscholen
Behoud leraren 1. Begeleiding en scholing van invallers
2. Begeleiding van in- en doorstromers
3. EVC trajecten voor onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners
4. Voortzetten BAB Academy (Platform Onderzoek & Innovatie) academische leraren
Verbeteren beloning- en carrièreperspectief 1. Arbeidsvoorwaarden: vervolg uitwerking gezamenlijk aanbod
Stimuleren innovatie 1. Kennisdeling
2. Ruimte creëren voor het opzetten van experimenten
Overig 1. Vormgeven van werk-naar-werk trajecten (mobiliteitscentrum)
2. Verkennen/ uitbreiden samenwerking met diverse opleidingsinstituten
3. Regionaal onderwijsconvenant opleiden van onderwijsassistenten

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Haarlemmermeer; Heemstede
Percentage schoolbesturen 59%
Percentage FTE 93%
Penvoerder Jong Leren
Projectleider A. Pereboom
Contactgegevens E-mail alma.pereboom@jl.nu
Tel. +31(0) 235298988
Functie Beleidsmedewerker HR

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 40755 Jong Leren
PO 43266 MeerPrimair
PO 13622 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer
PO 79016 Montessori Vereniging Haarlemmermeer
PO 41500 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland
PO 85255 Salomo, Stichting voor Christ. Primair Onderw. Z-Kennemerlan
PO 83163 Stg. Katholiek/Interconfess. (RK/PC) Onderwijs 'Sint Bavo'
PO 41008 Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg
PO 41853 Stichting Spaarnesant
PO 85775 Sticht. Epilepsie Instellingen Nederland
LO 30163 Hogeschool Leiden
LO 41350 Hogeschool INHOLLAND
LO 30327 Hogeschool IPABO Amsterdam Alkmaar