Regionale samenwerking voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

De consequenties van het lerarentekort in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs worden steeds zichtbaarder. Samenwerking in de regio biedt de grootste kans om het lerarentekort aan te pakken. De onderwijsarbeidsmarkt wordt namelijk sterk regionaal bepaald. Met de subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen het lerarentekort gezamenlijk aan te pakken.

Aanvragen voortgezet onderwijs

Met de subsidieregeling wordt niet alleen getracht een samenwerking op gang te brengen tussen schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Ook schoolbesturen uit het primair onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en lerarenopleidingen in de regio konden zich aansluiten. Bij voorkeur doen ook andere partijen in de regio mee, zoals gemeenten, UWV en regionale transfercentra.

Aanvragen middelbaar beroepsonderwijs

Mbo-instellingen konden samen met vo-scholen tot 31 augustus een plan van aanpak indienen om aanspraal te maken op de subsisie. De subsidie voor een plan van aanpak in het vo bedraagt maximaal €250.000 per regio. Als één of meer besturen uit het mbo deelneemt aan het plan van aanpak in het vo wordt een extra subsidie verstrekt van maximaal €75.000 per regio. 

De subsidieaanvragen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs lopen via Voion en zijn gelinkt aan de zes actielijnen van het landelijke plan van aanpak.

In een factsheet van Voion, Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voortgezet onderwijs, staat onder meer aan welke regio’s subsidieaanvragen zijn toegekend en waarvoor de aanvragers die subsidie willen gebruiken.

Bent u benieuwd naar een overzicht van samenwerkende schoolbesturen in de regio's? Kijk op de website van Voion.

Bekijk ter inspiratie ook de bestaande projecten en samenwerkingsinitiatieven in de regio’s.

Regioadviseurs Voion

Ervaart uw school ook de consequenties van het lerarentekort en bent u geïnteresseerd in regionale samenwerking? Neem dan contact op met de regioadviseurs of het servicecenter van Voion.

  • Zeeland, Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel:
    Jack de Bruin, 06-22 93 96 65, j.debruin@caop.nl
     
  • Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Noord Holland, Zuid Holland en Utrecht:
    Robert Hommen, 06-10 07 41 70, r.hommen@caop.nl

Het servicecenter van Voion is bereikbaar via info@voion.nl of bel met 070-376 57 56.