Regionale samenwerking voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

De consequenties van het lerarentekort in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs worden steeds zichtbaarder. Samenwerking in de regio biedt de grootste kans om het lerarentekort aan te pakken. De onderwijsarbeidsmarkt wordt namelijk sterk regionaal bepaald. Met de subsidieregeling Regionale aanpak personeelstekort stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen het lerarentekort gezamenlijk aan te pakken.

Aanvragen voortgezet onderwijs en mbo

Schoolbesturen en lerarenopleidingen in het  voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kunnen in 2020 en 2021 gebruikmaken van de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort Onderwijs. Aanvragen kan van 1 februari 2020 tot uiterlijk 1 maart 2020. 

Besturen kunnen samen met opleidingen een plan van aanpak indienen, waarvoor de subsidie kan worden ingezet. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om acties gericht op het werven en begeleiden van (startende) leraren, studenten, zijinstromers en herintreders. Regio’s die al samenwerken, kunnen voortborduren op succes- of beloftevolle activiteiten onder de vorige regeling. 

De subsidie bestaat uit een basisbedrag van maximaal € 385.000,00 voor twee schooljaren. Dit bedrag kan worden verhoogd, afhankelijk van het aantal besturen dat meedoet en het aantal fte dat op de vestigingen werkt. Het uiteindelijke doel is om tot een landelijk dekkend netwerk van regio’s te komen waarin binnen het po, het vo-mbo of sectoroverstijgend, wordt samengewerkt op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken.

Mbo-instellingen vragen een subsidie altijd aan in combinatie met een vo-bestuur.

Wilt u namens uw bestuur een subsidie aanvragen? Kijk op de website van DUS-i, de uitvoeringsorganisatie voor onderwijssubsidies van het Rijk, voor meer informatie over de aanvraagprocedure en -criteria. Lees meer over de regeling en veelgestelde vragen

De subsidieaanvragen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs lopen via Voion en zijn gelinkt aan de zes actielijnen van het landelijke plan van aanpak.

In een factsheet van Voion, Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voortgezet onderwijs, staat onder meer aan welke regio’s subsidieaanvragen zijn toegekend en waarvoor de aanvragers die subsidie willen gebruiken.

Bent u benieuwd naar een overzicht van samenwerkende schoolbesturen in de regio's? Kijk op de website van Voion.

Bekijk ter inspiratie ook de bestaande projecten en samenwerkingsinitiatieven in de regio’s.

Regioadviseurs Voion

Ervaart uw school ook de consequenties van het lerarentekort en bent u geïnteresseerd in regionale samenwerking? Neem dan contact op met de regioadviseurs of het servicecenter van Voion.

  • Zeeland, Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel:
    Jack de Bruin, 06-22 93 96 65, j.debruin@caop.nl
     
  • Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Noord Holland, Zuid Holland en Utrecht:
    Robert Hommen, 06-10 07 41 70, r.hommen@caop.nl

Het servicecenter van Voion is bereikbaar via info@voion.nl of bel met 070-376 57 56.