RAP 2022-2023 (voortgezet onderwijs en het mbo)

De consequenties van het lerarentekort in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs worden steeds zichtbaarder. Samenwerking in de regio biedt de grootste kans om het lerarentekort aan te pakken. De onderwijsarbeidsmarkt wordt namelijk sterk regionaal bepaald. Met de subsidieregeling Regionale aanpak personeelstekort stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen het lerarentekort gezamenlijk aan te pakken.

De regionale samenwerking lijkt goed aan te slaan. Voor de jaren 2022 en 2023 heeft OCW/DUS-I aan 29 regio's, zie hierboven, in het voortgezet onderwijs subsidies toegekend, waarbij in 27 gebieden het middelbaar beroepsonderwijs meedoet met 43 vestigingen. Zie voor een overzicht van de regio's ook deze interactieve kaart

Samenvattend:

  1. 1 regio po, vo, mbo
  2. 27 regio’s vo/mbo (mbo 43 mbo-vestigingen)
  3. 1 regio vo

Bekijk ter inspiratie ook de bestaande projecten en samenwerkingsinitiatieven in de regio’s.

Aanpak tekortvakken in de regio’s

Het lerarentekort in het voortgezet onderwijs concentreert zich rondom specifieke vakken en de behoefte aan leraren is voor enkele van deze zogenoemde tekortvakken zeer dringend. Daarom is een snelle aanpak gewenst in aanvulling op de Regionale Aanpak Lerarentekort (RAL) en de Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP). In het schooljaar 2019-2020 heeft het CAOP, in opdracht van OCW, vier initiatieven aangejaagd die de aanpak van het lerarentekort voor de tekortvakken kunnen versnellen: 

  1. Samenwerking met beroepsverenigingen
  2. Van ingenieur naar docent
  3. Van overschot naar tekortvak
  4. Van (junior) PAL via educatieve minor naar kopopleiding voor docent

Het gaat om kansrijke initiatieven die al bestonden op kleine schaal of waar organisaties in het veld al plannen voor hadden. Deze initiatieven zijn naar een hoger plan getild of de aanpak is verbreed naar meerdere tekortvakken of meerdere regio’s.

Zelf aan de slag met tekortvakken? Deze handreiking laat zien hoe de initiatieven ook in andere regio’s zijn toe te passen.