Regionale samenwerking voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

De consequenties van het lerarentekort in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs worden steeds zichtbaarder. Samenwerking in de regio biedt de grootste kans om het lerarentekort aan te pakken. De onderwijsarbeidsmarkt wordt namelijk sterk regionaal bepaald. Met de subsidieregeling Regionale aanpak personeelstekort stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen het lerarentekort gezamenlijk aan te pakken.

In een factsheet van Voion, Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voortgezet onderwijs, staat onder meer aan welke regio’s subsidieaanvragen zijn toegekend en waarvoor de aanvragers die subsidie willen gebruiken.

Bent u benieuwd naar een overzicht van samenwerkende schoolbesturen in de regio's? Kijk op de website van Voion.

Bekijk ter inspiratie ook de bestaande projecten en samenwerkingsinitiatieven in de regio’s.

Regioadviseurs Voion

Ervaart uw school ook de consequenties van het lerarentekort en bent u geïnteresseerd in regionale samenwerking? Neem dan contact op met de regioadviseurs of het servicecenter van Voion.

  • Zeeland, Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel:
    Jack de Bruin, 06-22 93 96 65, j.debruin@caop.nl
     
  • Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Noord Holland, Zuid Holland en Utrecht:
    Robert Hommen, 06-10 07 41 70, r.hommen@caop.nl

Het servicecenter van Voion is bereikbaar via info@voion.nl of bel met 070-376 57 56.