Ring Utrecht

We hebben in de afgelopen jaren in onze regio sterk ingezet op de werving van zij-instromers en het goed laten ‘landen’ van deze groep in de sector en de school. Dit doen we o.a. door intensievere coaching gedurende de inductiefase. Deze activiteiten zullen we komende subsidieperiode wederom uitvoeren. Nieuw in deze regeling is de Strategische Personeelsplanning. In onze regio wordt dit (al) op verschillende manieren toegepast. We willen inzicht krijgen in de gebruikte methodieken en een scholingsaanbod ontwikkelen voor die scholen die nog onvoldoende kennis hebben over en ervaring hebben met SPP.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Begeleiden zij-instromers Matching zij-instromers
Intensivering coaching/begeleiding Zij-instromers/hybride docenten
Werving hybride professional/zij-instromers
Extra begeleiding zij-instromer oriëntatiefase
Behoud leraren Activiteiten ter bevordering inductieproces voor verbreding en verdieping van vaardigheden
Professionaliseren/betrekken leidinggevenden
Regionaal loket/ mobiliteitscentrum Regionaal Informatiepunt doorontwikkelen tot kennispunt
SPP/SHRM Strategische personeelsplanning

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten De Bilt; Houten; IJsselstein; Montfoort; Nieuwegein; Utrechtse Heuvelrug; Wijk bij Duurstede; Zeist; Vijfheerenlanden
Percentage schoolbesturen 64%
Percentage FTE 73%
Penvoerder Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Nieuwegein/IJsselstein e.o.
Projectleider J.E.M. de Kroon
Contactgegevens E-mail marjolijn@utrechtleert.nl
Tel. +31(0) 618775617
Functie Projectleider

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 29278 Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs 'De Breul'
VO 40060 Stichting Open Oecumenische Scholen voor Voortgezet Onderwijs Houten
VO 40094 De Willibrord Stichting voor rk, pc en Int. Conf. Voortg. Ond. Utr.E
VO 40132 Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Zuidoost-Utrecht
VO 41100 Yuverta
VO 41475 Nuovo Scholengroep
VO 41890 Stichting Anna van Rijn College
VO 49155 Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Nieuwegein/IJsselstein e.o.
VO 76740 Stichting Werkplaats Kindergemeenschap
MBO 40597 ROC Midden Nederland
LO - Hogeschool Utrecht Instituut Archimedes
LO - Universiteit Utrecht GST