Ring Utrecht

In de RAL-aanvraag is het afgelopen jaar een eerste stap gezet richting een bredere dekkingsgraad en de borging van de inductie-infrastructuur. Ook zijn belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van expertise over de begeleiding van zij-instromers en hybride docenten in de eerste fase in hun loopbaan als leraar. Samen met de scholen ontwikkelen de lerarenopleidingen van hogeschool en universiteit flexibele, modulaire opleidingstrajecten. Deze ontwikkelingen wil de regio nu continueren en verdiepen door de samenwerking bij de opleiding en de begeleiding van startende leraren te verterken en te werken aan routes voor verdere professionale ontwikkeling waarmee het beroep aan aantrekkelijkheid wint, in het bijzonder voor zij-instromers.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen Wervingscampagne voor hybride docenten in het mbo
Begeleiden zij-instromers Onderzoek zij-instromers
Voortrajecten zij-instromers, inclusief werving door wervingsbureau
Regionaal HR netwerk inrichten voor ontwikkelen regionale visie werving zij-instromers
Behoud leraren Ontwikkelen prof. Programmas voor startende docenten
Scholing schoolleiders in gesprekkencyclus
Regionaal mobiliteitscentrum Inrichting regionale coachpool

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten De Bilt; Houten; IJsselstein; Montfoort; Nieuwegein; Utrechtse Heuvelrug; Wijk bij Duurstede; Zeist; Vijfherenland
Percentage schoolbesturen 64%
Percentage FTE 82%
Penvoerder Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Nieuwegein/IJsselstein e.o.
Projectleider J.E.M. de Kroon
Contactgegevens E-mail marjolijn@utrechtleert.nl
Tel. +31(0) 618775617
Functie Projectleider

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 29278 Stg. Kath. Voortgez. Onderwijs 'De Breul'
VO 40060 Stg. Open Oecumenische School Voortgezet Onderwijs Houten
VO 40094 De Willibrord St. v. rk, pc en Int.conf. Voortg. Ond. Utr. e
VO 40132 Stg. Christelijk Voortgezet Onderwijs Zuidoost-Utrecht
VO 41100 Stichting Wellant
VO 41859 Sticht. Openbare Scholen Groep Schoonoord (OSG Schoonoord)
VO 41890 Stichting Anna van Rijn College
VO 49155 Stg. Kath. Voortgezet Onderw. Nieuwegein/IJsselstein e.o.
VO 76740 Stichting Werkplaats Kindergemeenschap
MBO 40597 Stichting ROC Midden Nederland
LO 40516 Hogeschool Utrecht