Haarlem e.o.

De deelnemende besturen en opleidingsinstituten in de regio Haarlem e.o.willen samen zorgdragen voor drie verschillende pijlers:

  • Werving en instroom van nieuw personeel.
  • Een aantrekkelijk lerarenberoep.
  • De derde pijler is ondersteunend aan de eerste twee pijlers. Het gaat hierbij om activiteiten die het strategisch HR-beleid ondersteunen en versterken.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen Vacaturewebsite
Advertenties in lokale kranten
Voorlichtingspakket
Informatieavonden met intakegesprekken en meeloopdagen
Cursus zin in lesgeven en ministage
 Stimuleringsbeurs voor 2e bevoegdheid
Behoud leraren ICALT-trainingen
Ondersteuning scholen bij ontwikkeling driejarig BSL-traject
Opleiding tot coach en werkconferentie coaches
Leergang expert didactiek voor docenten met minimaal 3 jaar ervaring
Scholing gericht op begeleiding/ coaching specifieke doelgroepen en op intervisie
Activeren stille reserve Opfriscursus voor herintreders
Stimuleren innovatie PAL-studenten inzetten en PAL-junior (eigen leerlingen) 
Regionaal loket Regionaal loket
Overig Meerdere masterclasses en leernetwerken (i.h.k.v. SHRM)

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Bloemendaal; Haarlem; Heemstede; Velsen; Zandvoort 
Percentage schoolbesturen 90%
Percentage FTE 99%
Penvoerder Stichting Dunamare Onderwijsgroep
Projectleider S.A.M. van Dalen
Contactgegevens E-mail s.vandalen@dunamare.nl
Tel. +31(0) 651213474
Functie Programmamanager opleidingsschool H2O

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 13556 Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia
VO 41021 Iris, Stichting voor Christ. Voortgez. Onderw.
VO 41219 Stichting voor voortgezet vrijeschoolonderwijs Noord-Holland
VO 41664 Stichting Dunamare Onderwijsgroep
VO 46632 Stichting Scholengem.sch. Kennemer Lyc.
VO 73646 Stg. R.K. Scholengemeenschap Sancta Maria
VO 77690 Sticht. Kolom, Stichting voor Speciaal en Regulier Onderwijs
VO 78157 Onderwijsstichting College Hageveld
VO 85425 St. Interconfessioneel (RK/PC) Voortg. Onderw. Gregor Mendel
MBO geen
LO 22222 Universiteit van Amsterdam
LO 40331 Hogeschool van Amsterdam
LO 75792 Vrije Universiteit Amsterdam