Haarlem e.o.

De deelnemende besturen en opleidingsinstituten in de regio Haarlem e.o.willen samen zorgdragen voor drie verschillende pijlers:

  1. Werving en instroom van nieuw personeel.
  2. Een aantrekkelijk lerarenberoep.
  3. Ondersteunend aan de eerste twee pijlers. Het gaat hierbij om activiteiten die het strategisch HR-beleid ondersteunen en versterken.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen Informatieavonden
Meeloopdagen
Ministage in het veld
Begeleiden zij-instromers Cursus Ontdek je Talent als Docent
Voorlichtingspakketten, informatieavonden en meeloopdagen
Informatie & scholingsmiddagen begeleiden zijinstroom/speciale trajecten
Netwerk 'bovenschoolse' coaches
Netwerk zij-instromers
Voorlichtingsfilmpjes Talent als Docent
Portfoliobegeleiding zij-instromers
Behoud leraren Ondersteuning scholen ontwikkeling 3-jarig inductiearrangement (maatwerk)
Uitvoering leerarrangement voor docenten in de doorstartfase
Activeren stille reserve Opfriscursus voor herintreders
Verbeteren beloning- en carrièreperspectief Opleiding tot coach (brede basisopleiding – theorie & praktijk)
Cursus intervisie
Masterclass Loopbaanontwikkeling/Regie over eigen loopbaan
Aanpassen bestaande trainingsaanbod op nieuwe doelgroepen
Cursusaanbod professionalisering
Stimuleren innovatie Voorlichting geven aan diverse betrokkenen over 2e en hogere bevoegdheid
Regionaal loket/ mobiliteitscentrum Regionaal informatieloket behouden als vraagbaak
SPP/SHRM Netwerk HRM
SPP en HRM:
  • Samenwerking met  interne en externe betrokkenen, zoals HR adviseurs, recruiters  STO, UWV, mobiliteitscentra
  • Werkbijeenkomst SHRM voor vo enmbo

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Bloemendaal; Haarlem; Heemstede; Velsen; Zandvoort
Percentage schoolbesturen 100%
Percentage FTE 100%
Penvoerder Stichting Dunamare Onderwijsgroep
Projectleider S.A.M. van Dalen
Contactgegevens E-mail s.vandalen@dunamare.nl
Tel. +31(0) 651213474
Functie Programmamanager opleidingsschool H2O

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 13556 Openbare Stichting Zelfstandige Gymnasia
VO 41021 IRIS-CVO
VO 41219 Voortgezet Vrijeschoolonderwijs NH
VO 41664 Dunamare Onderwijsgroep
VO 46632 Kennemer Lyceum
VO 73646 Lyceum Sancta Maria
VO 77690 Stichting Kolom
VO 78157 Onderwijsstichting College Hageveld
VO 85425 St. Interconfessioneel VO Gregor Mendel
MBO 40867 Nova College
LO 22222 Universiteit van Amsterdam
LO 40331 Hogeschool van Amsterdam
LO 75792 Vrije Universiteit Amsterdam (UCGB)