Rijnmond-Noord

In Rijnmond werken schoolbesturen al sinds 2008 samen om knelpunten op de arbeidsmarkt gezamenlijk tegen te gaan. Dat gebeurt binnen het Platform Onderwijsarbeidsmarkt Rijnmond. 11 besturen met 34 scholen in Rijnmond-Noord hebben besloten om samen een nieuwe RAP-regio Rijnmond-Noord te vormen om de aansluiting tot het platform te maken. Het project heeft als doel het vergroten van de instroom van nieuwe leraren, met extra focus op de instroom in de tekortvakken, en deze instroom van hoge kwaliteit te laten zijn. Het voorkomen van uitval en het bieden van uitdagende loopbaanperspectieven is het andere speerpunt van dit programma.

Inhoudelijke thema’s

Thema’s

Activiteiten

Bevorderen van de zij-instroom in de tekortvakken

Voorlichtingscampagne

Aanbieden van het programma ‘Zin in Lesgeven’

Korte metten maken met langstuderen in tekortvakken

Versterken van de professionele begeleiding

Samen Opleiden en Begeleiden

Ontwikkelen van een doorlopende lijn van professionalisering van (startende) leraren, schoolleiders en ondersteunend personeel

Strategisch HR-beleid en professionaliseringstrajecten

Doelgerichte professionaliserings-programma’s voor leraren en ondersteunend personeel

Onderwijs anders organiseren

Doorontwikkeling van andere organisatievormen om de aantrekkelijkheid van het onderwijs als werkomgeving te vergroten

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak van de regio Rijnmond-Noord.

Kerngegevens

Gemeenten

Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Lansingerland, Zuidplas, Pijnacker-Nootdorp, Delft, Westland en Midden-Delfland

Percentage schoolbesturen

85%

Percentage FTE

93%

Penvoerder

Stg OZHW voor PO & VO

Projectleider

A. Roelofs

Contactgegevens

E-mail

a.roelofs971@upcmail.nl

Tel.

06-51606039

Functie

Programmaleider

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector

Bg-nummer

Bevoegd gezag naam

VO

42618

StOVOS

VO

41775

Stichting BOOR

VO

40784

Stichting Driestar-Wartburg

VO

41545

Stichting BLICK op onderwijs

VO

42555

Sticht. Krimpenerwaard College

VO

42608

Stg tot Opr en Insth v Chr VO

VO

42709

Stg OZHW voor PO & VO

VO

20151

Vereniging C.V.O. te R'dam eo

VO

83228

SCO Delft e.o.

VO

20281

Stichting Lucas Onderwijs

VO

40928

Laurentius Stichting

Lerarenopleiding

30299

Hogeschool Rotterdam

Lerarenopleiding

00039

Universiteit Leiden