Twente Achterhoek (VOTA-West)

Samenwerkingsverband VOTA is een vorm van een groeiende samenwerking. In 2022 zijn zeven scholen van Stichting Carmelcollege in de regio Twente/Achterhoek aangesloten bij VOTA. Door de groeiende omvang van de samenwerking en de nieuwe leden is gekozen voor het splitsen van VOTA in twee subregio’s: VOTA Oost en VOTA West. Binnen VOTA werken de subregio’s als één geheel.

De activiteit Strategische Personeelsplanning is via VOTA opgezet en wordt in schooljaar 2022-2023 voortgezet. Door het opzetten van een strategische personeelsplanning, brengen de samenwerkende schoolbesturen in kaart hoe de arbeidsmarkt in de regio zich gaat ontwikkelen en hoe daar tijdig op ingespeeld kan worden door de scholen afzonderlijk en VOTA-breed. Verdere activiteiten in deze regio richten zich onder andere op duurzame inzetbaarheid, behoud van personeel en professionalisering.

Inhoudelijke thema's

Thema's Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen Informatieavonden/meeloopdagen gericht op zij-instromers/trainees/hybride docenten in samenwerking met hogeschool Windesheim
Begeleiden zij-instromers Gezamenlijke werving van zijinstromers/trainees/hybride docenten
Afstemming tussen betrokken schoolopleiders/coaches van de zijinstromers/trainees/hybride docenten met een kartrekker en een opleidingsexpert
Informatieavonden/meeloopdagen gericht op zij-instromers/trainees/hybride docenten
Behoud leraren Aanbod van loopbaancoachingstrajecten, vitaliteitstrajecten, vitaliteitsworkshops en groepstrainingen op VOTA-website
Verbeteren beloning- en carrièreperspectief Kennisuitwisseling professionaliseringsactiviteiten tussen schoolbesturen
Ophalen wensen en eisen voor basisprofessionaliseringsplatform
Regionaal loket/ mobiliteitscentrum Vacatureplatform
Pilot personeelspool 'VOTA flex'
SPP/SHRM Actualisatie datawijzingen (personeelsplanningen) in systemen
Data-analyse op schoolniveau
Formatieplanning

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten: Almele; Borne; Hengelo; Hof van Twente; Lochem; Raalte; Deventer
Percentage schoolbesturen 63%
Percentage FTE 87%
Penvoerder Portuur
Projectleider M. M. Schoenmaker
Contactgegevens E-mail m.schoenmaker@portuur.nl
Telefoon +31(0) 630375160
Functie Hoofd P&O

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam
VO 42509 Stichting Staring College
VO 13365 Stichting Waerdenborch
VO 41824 Stichting OSG Hengelo
VO 40956 Stichting Openbare Scholengemeenschap Erasmus
VO 35647 Stichting Carmel College
MBO 41462 ROC van Twente
LO 01VU Hogeschool Windesheim